Gå til indhold

SOSU-uddannelse med engelsk twist

Aarhus Social- og Sundhedsskole har succes med at sætte elever på skolebænken i Birmingham allerede på grundforløbet. Det giver mening at introducere den internationale dimension tidligt i uddannelsen.

Jessie Nielsen var 17 år og i starten af sin SOSU-uddannelse, da hun og klassekammeraterne i oktober 2013 pakkede tandbørste og skolebøger for at tilbringe tre uger i Birmingham. Opholdet i den midtengelske by var arrangeret af Aarhus Social- og Sundhedsskole i samarbejde med skolens engelske partnerinstitution og bød både på undervisning og praktikbesøg. 

"Det var superspændende. Det gav selvfølgelig sommerfugle i maven at skulle være væk fra familien og skolen i en stor, fremmed by, men det gik over al forventning og var meget lærerigt,” siger Jessie Nielsen og fortsætter: 

”Det har givet mig en anden synsvinkel at opleve, at tingene foregår ret anderledes i et andet land, og derfor er det en vigtig del af min uddannelse. Og så er jeg blevet meget bedre til engelsk. Det er jeg også glad for.”

Internationale fra start

Aarhus Social- og Sundhedsskole har 10 års erfaringer med udvekslingsforløb, men mobilitetsopholdet i Birmingham var første gang, at skolen gennemførte ophold for grundforløbselever, fortæller international koordinator Jan Sig Wadsholt.

”Vi ønsker at vores elever får styrket deres internationale kompetencer, og at flere deltager i mobilitetsophold under uddannelsen. Ophold allerede på grundforløbet kan være med til at øge interessen for senere at uddanne sig og arbejde i udlandet. Det kan give eleverne perspektiver på deres uddannelse og luft under vingerne, ” siger han.

Ifølge Jan Sig Wadsholt er projektet også særligt på den måde, at tre ugers pensum så at sige blev flyttet fra Aarhus Social- og Sundhedsskole til den engelske skole. Det kræver et større planlægningsarbejde mellem de danske og engelske undervisere, så eleverne får et solidt grundlag at sammenligne på. Det gælder også for praktikophold og studiebesøg i de to lande.

Nye tanker om egen praksis

Netop besøgene ’i den engelske virkelighed’ gav SOSU-elev Magnus Haldrup Jensen noget at tænke over:

”Det var ret anderledes i Birmingham. På nogle måder bedre, men generelt er jeg nok ikke enig i den måde, de eksempelvi forholder sig til demente på. Jeg synes, at de talte dem mere efter munden, end vi gør i Danmark, hvor vi giver mere modstand for at fastholde det nuværende funktionsniveau. Det interessante er, at der nok ikke er noget, der er mest rigtigt, men det sætter tanker i gang om, hvordan jeg selv vil arbejde med eksempelvis demente,” siger han.

Chips med i madpakken

Underviser på Aarhus Social- og sundhedsskole Anette Damsgaard Christiansen var med klassen i Birmingham.

”Det var en kæmpe oplevelse for eleverne. Både undervisningen og dét at bo hos en engelsk familie gjorde stort indtryk. Eleverne fremhævede blandt andet den formelle omgangstone mellem lærere og elever og opfattede det meget anderledes, at de fik chips med i madpakken fra værtsfamilien.

Som færdiguddannede skal de kunne navigere mellem forskellige kulturer, mennesker og situationer. Der er masser af uforudsigelighed, når man tager til udlandet. Og det er godt at lære i trygge rammer,” siger Anette Damsgaard Christiansen.

For både Magnus Haldrup Jensen og Jessie Nielsen var det fantastisk spændende at prøve at bo i et privat, engelsk hjem. Ingen af dem oplevede vanskeligheder med at kommunikere på engelsk – hverken i undervisningen, på studiebesøg eller i fritiden:

”Jeg chatter dagligt med folk på den anden side af jorden. Engelsk er ikke noget problem,” siger Magnus Haldrup Jensen, der ligesom Jessie Nielsen nu uddanner sig videre til SOSU-assistenter og bestemt ikke vil afvise at tage til udlandet igen for at læse eller arbejde.

Fakta om mobilitetsprojekt for elever på SOSU-grundforløb
 

16 grundforløbselever og to undervisere fra Aarhus Social- og Sundhedsskole var i oktober 2013 på et treugers skoleophold samt praktikbesøg i Birmingham. Eleverne var typisk 16-17 år.

Projektet modtog tilskud fra Leonardo Da Vinci-programmet og indgik i skolens grundforløb om øget studiekompetence. Skolen har ikke før arbejdet med mobilitet på grundforløb, men har erfaring med, at korte studieture til udlandet øger elevernes interesse for ophold senere i uddannelsen. Leonardo Da Vinci blev den 1. januar 2014 afløst af Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

En vigtig del af projektet var at udvikle de erfaringer, som SOSU-skolen har hentet gennem mange års arbejde med elevmobilitet, og som har medført en stadig voksende interesse blandt skolens elever for at deltage i mobilitetsprojekter.

Erfaringen er, at det er kompliceret at tydeliggøre uddannelsesmål ved elevers udlandsophold. Projektet baserer sig derfor på en klar definition af de uddannelsesmål, eleverne skal arbejde med i deres mobilitetsforløb - og er således platform for skolens arbejde med implementering af ECVET.

Formålet var at styrke elevernes erhvervsfaglige og sproglige kompetencer, understøtte lysten til fremtidig mobilitet samt give inspiration til andre om at deltage i mobilitet. Undervisningen i Birmingham erstattede undervisning i erhvervsfaglige temaer samt engelsk, kombineredes med studiebesøg og blev tilrettelagt i tæt samarbejde mellem danske og engelske undervisere.

Forud for opholdet var en uges dansk praktik, så eleverne fik mulighed for at sammenligne og reflektere over forskelle og ligheder mellem de to landes systemer. Under opholdet boede eleverne i værtsfamilier udpeget af partnerskolen, som har et større netværk af sådanne familier.

 Tekst: Marianne Meinke, januar 2015

Senest opdateret 09. november 2021