Gå til indhold

Dansk projekt shortlistet til international pris

I september 2019 blev projektet Youth in Transition placeret blandt favoritterne til en international pris. Læs med når Regina Lamscheck-Nielsen, direktør for konsulentfirmaet Moeve og projektpartner, fortæller om projektet og prisen.

En overraskende udnævnelse

Annonceringen af projektets shortlisting var en glædelig nyhed for Regina Lamscheck-Nielsen og de europæiske samarbejdspartnere: "Det føles som en anerkendelse af et ret vanskeligt stykke arbejde. Projektet Youth in Transition er ingen ”let spiselig” projektidé, da vi arbejder med en meget blandet minoritetsgruppe med komplekse problemstillinger, som vi skal finde enkle løsninger til".

Projektets helt specifikke målgruppe betød, at shortlistingen kom som en overraskelse for samarbejdspartnerne: "Vores målgruppe, altså udsatte unge, er dårligt stillede, men ikke ”disabled”, hvilket er Zero Projects sædvanlige målgruppe".

Youth in Transitions målgruppe er unge med mangel på motivation og relevante færdigheder, hvilket kan resultere i, at de ikke kan færdiggøre en uddannelse eller finde arbejde og derved bliver afhængige af systemet. Denne gruppe er som regel den sværeste at nå for professionelle, og derfor er projektet Youth in Transition relevant.

Støtter udsatte unge i at opnå selvforsørgelse

Projektet arbejder hen mod, at de mest udsatte unge opnår selvforsørgelse. Det gøres ved, at projektet griber tidligt ind og gennemgår individuelle udviklings- og læringsforløb. Regina Lamscheck-Nielsen uddyber:

"Forløbene har forskellige typer vejledningsaktiviteter som centrale byggesten. Men forløbenes samlede design, varighed og virkemidler varierer fra ung til ung. En kontaktperson følger de unge tæt, især igennem de vanskelige overgange. Kontaktpersonen organiserer også de enkelte forløb og koordinerer med de øvrige involverede aktører.

Forløbene udføres tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt af fagprofessionelle i et 'kædeansvar'. Disse fagprofessionelle er typisk uddannelses- eller beskæftigelsesvejledere, socialrådgivere, erhvervsskoleundervisere, samt specialister såsom psykologer og misbrugsrådgivere."

Youth in Transition arbejder i praksis med de unge, der har det allersværest, og samtidig bidrager projektet til lokal kapacitetsopbygning. I Danmark foregår det i overensstemmelse med den nye kommunale ungeindsats, som blev implementeret i alle kommuner i august 2019. Denne indsats går ud på, at alle unge under 25 år skal have den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Youth in Transition

 • Youth in Transition er et transnationalt projekt støttet af Erasmus+
 • Projektet har modtaget 347.496 Euro i støtte 
 • Projektet løber fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2021
 • Projektet har 8 samarbejdspartnere fra henholdsvis Tyskland, Slovenien, Island og Danmark 

Et banebrydende initiativ

Youth in Transitions praksis var banebrydende, og Regina Lamscheck-Nielsen forklarer, hvordan projektet blev til: "YIT er initieret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Moeve. Vi iværksatte et arbejde med flere beslægtede initiativer, sammenfattet under ”Unge med kant”. Arbejdet med disse initiativer startede i 2016, hvor der endnu ikke var skitser til den kommunale ungeindsats."

Hun forklarer, at enkelte kommuner på eget initiativ var begyndt at arbejde tværorganisatorisk med lignende tiltag, men at der ellers ikke fandtes nogen systematisk praksis tilsvarende den, som Youth in Transition sigter mod.

Internationalt samarbejde

Projektet har samarbejdspartnere fra meget forskellige dele af Europa, nemlig Danmark, Island, Slovenien og Hamburg (Tyskland). Alle partnere er små lande, samt en lille delstat i det store Tyskland. ”Det har en vis betydning i vores faglige udvikling og udveksling, idet nogle aspekter ligner hinanden", siger Regina Lamscheck-Nielsen.

Hun tilføjer: "De professionelle vejledere bidrager blandt andet med en didaktisk model for at designe og koordinere de individuelle ungeforløb, med inddragelse af de unge selv. Det er en virkelig svær øvelse, da der er så mange ukendte faktorer ved disse forløb."

Projektet producerer også håndgribelige resultater og produkter undervejs. Du kan se eksempler på projektets arbejdsresultater og -metoder herunder:

 1. Analyse af de udsatte unges og de fagprofessionelles behov
 2. Evalueringsmetode til identificering af unges erhvervsparathed som et interaktivt online værktøj
 3. Pilotering af vurderingsværktøjet for erhvervsparathed i Island, Slovenien og Danmark
 4. Kompetenceprofil for 'scouts': Personlige kontaktpersoner med en koordinerende, organiserende og vejledende rolle
 5. Uddannelsesmodul for de fagprofessionelle: Understøttende metoder til deres arbejde med udsatte unge; udført i Island, Slovenien og Danmark
 6. Individuelle ungeforløb, faciliteret af ’scouts’ og deres lokale tværprofessionelle teams
 7. Anbefalinger til det politiske niveau, som henviser til reformarbejde og lovgivning i Island, Danmark og Slovenien

Skive College

"To unge kvinder fra Skive College Praktikcenter tester projektets interaktive online værktøj til selvevaluering af erhvervsparathed. Elevernes tilbagemeldinger indgår i en justering af dette værktøj. Vi tester i alt med 165 unge i de 3 lande", fortæller Regina Lamscheck-Nielsen.

Fokusgruppe

I projektets analyse om de udsatte unges behov indgik fokusgruppeinterviews i Danmark, Island og Slovenien, samt en række andre dataindsamlinger. Der er efterfølgende blevet afholdt 3 webinarer for fagprofessionelle i Danmark om konklusioner fra de danske interviews.

Invitation til konference i Wien

Desværre gik det danske projekt ikke videre til at blive nomineret, men to af samarbejdspartnerne blev inviteret til at deltage i Zero Project konferencen i Wien i år. Desuden blev Regina Lamscheck-Nielsen udnævnt som en af 2.000 ”trusted individuals”, der var med til at evaluere 13 af de andre projekter, som var shortlistet til prisen.

På trods af at projektet ikke gik videre til at blive nomineret til prisen, er der stadig begejstring over Zero Projects arbejde hos Regina Lamscheck-Nielsen: "Det er stærkt inspirerende og motiverende at pege ind i en global kontekst med nytænkende praksisser og policies. Idet jeg har vurderet de 13 indstillinger, har jeg kunnet se, at der foregår virkelig spændende og meget professionelle tiltag også i lande, som vi normalt ikke sammenligner os med – hverken i Norden eller i Vesteuropa."

The Zero Project Award

 • The Zero Project Award uddeles hvert år til programmer og praksisser, der vil forbedre livet for handikappede.
 • Forskningstemaerne varer i fire år, og i perioden 2016-2020 har temaet været ’Education’.
 • Vinderne får, ud over deres pris, eksponering igennem Zero Project som ’Innovative Policies’ eller ’Innovative Practices’. Dette hjælper projekterne med at få opmærksomhed og sprede deres gode ideer. 

Kontakt

Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. januar 2020

Afsendere