Gå til indhold

Et fælles sprog for elevens faglige mål viser vejen

Social- og sundhedsassistentelever kan tage en del af deres praktik i et andet europæisk land med støtte fra Erasmus+. Men hvordan sikrer skolen, at eleven får et tilstrækkelig højt fagligt udbytte af opholdet på for eksempel et spansk plejehjem. SOSU Østjylland har fundet en opskrift, der virker.

Først finder du og din skole et par danske søsterskoler, I kan samarbejde med. Dernæst opsøger I sammen nogle relevante partnerskoler både nord og syd for Danmark, som I kan udveksle elever og medarbejdere med. Og til sidst benytter alle partnerinstitutionerne et slags fælles ’sprog’ til at sikre kvaliteten af udlandsopholdene. 

Sådan lyder opskriften på et velfungerende europæisk uddannelsessamarbejde, hvis man spørger Jan Sig Wadsholt, international koordinator hos SOSU Østjylland. Skolen arbejder i et konsortium med to andre jyske social- og sundhedsskoler, SOSU Nord i Aalborg og Social- og Sundhedsskolen i Randers, om at sende skolernes elever på fire-fem ugers praktikophold i et andet europæisk land med tilskud fra Erasmus+. 

”Vores skole har sammen med de to andre skoler formaliseret al vores arbejde med mobilitetsophold, og det fungerer rigtig godt. Vi oplever, at der er en klar styrke i, at vi udvikler vores Erasmus+ projekter i fællesskab. Det skaber en udvikling på skolerne, som ellers ikke ville være sket,” siger Jan Sig Wadsholt.

PRINT-Jan Sig Wadsholt.jpg

Fælles terminologi giver bedre praktik

SOSU Østjylland har i mange år arbejdet med at kvalitetssikre udlandsophold gennem ECVET, som er en forkortelse for ’European Credit System for Vocational Education and Training’ – et europæisk meritoverførselssystem inden for de erhvervsrettede uddannelser. Det gør skolen for at sikre, at eleverne får langt mere med hjem fra deres europæiske praktikhold end bare en god rejseoplevelse, fortæller Jan Sig Wadsholt. 

”En tæt dialog med vores europæiske partnere plus et fælles sprog om de faglige mål betyder, at vi kan sikre høj kvalitet i elevernes praktik, uanset om de skal til Spanien eller Norge. På samme måde kan vi også lettere møde spanske og norske elevers faglige mål, når de kommer på praktikophold hos os i Danmark,” siger Jan Sig Wadsholt. 

Danske social- og sundhedsassistentelever kan ikke formelt få anerkendt de uddannelsesmål, de opnår ved et praktikophold i udlandet. Men ved at arbejde med ECVET-terminologien sikrer de danske skoler, at de og deres europæiske partnerskoler og de udenlandske praktikvirksomheder har en fælles begrebsforståelse, og resultatet bliver, at kvaliteten af udlandspraktikken bliver væsentlig højere. 

Aftalen om samarbejdet mellem det danske skolekonsortium og deres partnerskoler i otte lande i Europa er formuleret i et ’Memorandum of Understanding’. Det betyder, at skolerne og praktikvirksomhederne får en klar rollefordeling. 

Læringsmål opdeles i enheder

Det særlige ved ECVET er, at det sætter fokus på læringsudbyttet, altså hvad en person kan og ved og ikke på, hvordan han eller hun har opnået sin viden. I de dokumentskabeloner, som følger med systemet, opdeles elevens læringsudbytte i en række delmål eller enheder kaldet ’Units of Learning Outcome’, som præcist beskriver den viden, de færdigheder og de kompetencer, som eleven skal arbejde med i praktikken på for eksempel et spansk plejehjem. 

IMG_3475.JPG

”Med brug af ECVET-terminologien får den enkelte elev et langt mere målrettet praktikophold, end han eller hun ellers ville have fået. Eleven har på forhånd aftalt med sin danske praktikvejleder, hvilke læringsmål hun skal arbejde med i praktikken, og målene fremgår af dokumentet, som følger eleven. Via for eksempel vores spanske partnerskole formidles læringsmålene til den spanske praktikvirksomhed, og på den måde sikrer vi os, at alle parter har afstemt, hvad eleven skal nå,” siger Jan Sig Wadsholt. 

Samarbejdet, som de danske skoler har med 14-15 erhvervsskoler fra 8 lande over hele Europa betyder også, at det bliver lettere at finde gode praktiksteder i de pågældende lande til skolernes elever. 

”Vores partnerskoler har alle store praksis-netværk, og de hjælper os med at finde relevante praktikinstitutioner, ligesom vi hjælper dem, når deres elever skal i praktik i et plejecenter eller i en børnehave i Danmark. Vi har over årene fået opbygget et velfungerende ’firbenet’ samarbejde mellem skoler og praktikvirksomheder både herhjemme og i partnerlandene,” siger Jan Sig Wadsholt. 

Lærere sætter turbo på det internationale arbejde

SOSU Østjylland begyndte som så mange andre uddannelsesinstitutioner sit internationale arbejde med at sende elever på udlandsophold. Det arbejde vil skolen fortsætte med at udbygge, og samtidig er målet, at endnu flere medarbejdere, ledere og praktikvejledere i de danske praktikvirksomheder skal rejse ud på ophold af typisk en uges varighed. Her skal de mødes med europæiske kolleger og få indblik i de europæiske uddannelsessystemer og kendskab til forholdene på de udenlandske praktiksteder. 

”I dag kan vi se, at det internationale arbejde for alvor rykker, når medarbejderne rejser ud. Medarbejdere, der har fået et godt udbytte af et mobilitetsophold, kommer hjem med ny viden, inspiration og engagement, og de løfter arbejdet med det internationale op i lyset,” siger Jan Sig Wadsholt. 

Senest har en gruppe lærere fra de tre skoler i konsortiet været i Holland med det formål at styrke it-undervisningen for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Udover at få værdifuld viden om, hvordan den hollandske skole arbejder med it i undervisningen, fik lærerne en uventet bonus med sig hjem. De fik inspiration til, hvordan en del af teoriundervisningen kan flyttes fra skolen og ud på praktikstedet. Den metode havde lærerne nemlig set praktiseret med succes på et hollandsk plejecenter, som samarbejdede tæt med den lokale erhvervsskole. 

SoSu_aarhus_reklame-58.jpg

”Det er en spændende tilgang, som vi vil overveje at afprøve sammen med lokale praktiksteder. I stedet for at adskille teori og praksis, bygges de to ting sammen, hvilket vi vurderer vil være en klar fordel for mange af vores elever,” siger Jan Sig Wadsholt. 

Om SOSU Østjyllands seneste mobilitetsprojekt

SOSU Østjylland, SOSU Nord og Randers Social- og Sundhedsskole arbejder i et konsortium med deres Erasmus+ mobilitetsprojekter. De danske skoler samarbejder med 14-15 erhvervsskoler, der har uddannelser, der svarer til de danske social- og sundhedsuddannelser og pædagogassistentuddannelsen i Spanien, Holland, Norge, Finland, Island, Slovenien, Portugal og Storbritannien.

I sit seneste Erasmus+ projekt, som løber frem til og med juli 2020, sender de tre danske skoler i fællesskab i alt 73 elever og 23 medarbejdere på udlandsophold.

44 elever på social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent- og pædagogisk assistent-uddannelsernes hovedforløb rejser ud på et fire-fem uger langt praktikophold i en europæisk virksomhed. 29 elever på grundforløb 2 bliver i to uger ’indskrevet’ på en europæisk partnerskole og følger undervisningen dér.

Skolernes medarbejdere rejser på en uges studieophold, for eksempel med jobshadowing, hos en europæisk partnerinstitution.

Projektet har modtaget 188.933 euro i tilskud fra Erasmus+.

Gode råd

Jan Sig Wadsholts råd til uddannelsesinstitutioner, der vil i gang med europæisk uddannelsessamarbejde gennem Erasmus+:

  • Benyt jer af muligheden for at deltage i de kontaktseminarer, som bliver afholdt rundt omkring i Europa, og som annonceres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Her er gode muligheder for at møde mulige partnerinstitutioner og for at skabe et europæisk netværk.
  • Sørg for at have ledelsesopbakning til jeres internationale arbejde. Når både ledelse og medarbejdere er enige om, at de prioriterer uddannelsessamarbejdet som en væsentlig del af skolens profil, har I et godt udgangspunkt for at få kvalitet i jeres projekter.
  • Få udarbejdet en tydelig international strategi og sæt klare mål, som I vil arbejde frem imod.

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. oktober 2019

Afsendere