Gå til indhold

Europæiske snedkerskoler lærer af hinanden

Skærpet fokus på sikkerhed og tæt kontakt med andre snedkerskoler i Europa. Det er hverdag for snedkerskolen under Københavns erhvervs- og gymnasieuddannelser efter at have deltaget i et EU-støttet samarbejdsprojekt for snedkerskoler i fem lande.

De er vant til at have udenlandske gæster på snedkerværkstedet Next Uddannelse København, hvor kommende snedkere bliver udlært. Jævnligt kommer elever og lærere fra andre europæiske snedkerskoler på besøg, og deltager aktivt i undervisningen, og på samme måde har lærere og elever fra den københavnske snedkerskole været på ugelange ophold på snedkerskoler i udlandet.

Besøg på hinandens skoler er ét af flere konkrete resultater af et nyligt afsluttet EU-støttet samarbejdsprojekt for snedkerskoler i fem europæiske lande. Og besøgene har enorm værdi, vurderer den danske deltager i projektet, snedkerskolen under Københavns Tekniske Skole, som siden er fusioneret med Cph West under navnet Next Uddannelse København. 

”Det er guld værd at besøge hinanden. Lærerne kommer hjem med julelys i øjnene over at have mødt andre dygtige lærere rundt om i verden, og eleverne får virkelig udvidet deres horisont og netværk”, fortæller snedkerfaglærer på Next Uddannelse København, Thorsten Schmaltz, der har haft en central rolle i projektet.

Besøgene hos hinanden fortsætter ufortrødent, selvom det formelle samarbejde mellem snedkerskolerne er slut. Projektet var toårigt og nåede at sende i alt 31 lærere og elever på besøg på en anden snedkerskole, inden projektet sluttede i 2015. Siden da har Thorsten Schmaltz og hans elever flere gange haft besøg af elever fra deres europæiske samarbejdsskoler og yderligere besøg er i støbeskeen.

Fælles fokus på sikkerhed

At samarbejde mellem snedkerskoler på tværs af landegrænser var oprindeligt en tysk idé. En snedkerskole i Sydslesvig, hvor Thorsten Schmaltz kommer fra, foreslog et samarbejdsprojekt med det fælles mål at styrke sikkerheden på snedkerskolers værksteder. Snedkerskoler har som fælles udfordring, at elever kommer til skade, når de betjener værkstedets maskiner, og projektet ville finde nye fælles veje til at reducere antallet af ulykker.

Thorsten Schmaltz bragte samarbejdsinvitationen videre til sin skoleledelse, som sagde ja, og det samme sagde en snedkerskole i Frankrig, Finland og Sverige. Med den tyske snedkerskole som projektleder, skabte de fem skoler projektet ”Safety on woodworking machines”. Projektet fik tilskud fra EU-programmet Livslang Læring, som i dag er afløst af Erasmus+-programmet. 

Som led i projektet er alle sikkerhedsforanstaltninger dokumenteret, og der er udarbejdet en håndbog og undervisningsmateriale i sikkerhed ved betjening af træskæremaskiner. Elever og lærere fra de fem lande har samarbejdet tæt om at udvikle produkterne, og Thorsten Schmaltz er fuld af lovord om den proces:

”Der har været stor synergi ved at arbejde på den måde, og det er ret enestående, at det er lykkedes at producere et fælles materiale, som skolerne kan bruge fremadrettet i undervisningen”.

Reflekterer over ny viden

Om materialet er med til at reducere antallet af ulykker på snedkerskolernes værksteder er for tidligt at sige, men det vil Thorsten Schmaltz og hans europæiske lærerkollegaer meget gerne måle i et senere samarbejdsprojekt:

”Vi tager lige en projektpause, for det er også tidskrævende, men indgår gerne i et nyt samarbejdsprojekt igen og måler effekten. Jeg er varm fortaler for den type videndeling og vil til hver en tid anbefale andre skoler at indgå i den type samarbejder. Man bliver mere vågen af at blive konfronteret med andre skolers praksisser og kulturer”, fortæller han.

Selv havde Thorsten Schmaltz før projektet den vurdering, at han var ansat på Danmarks bedste snedkerskole, men har i projektet erfaret, at der er meget at lære af andre skoler. Efter et besøg på den tyske samarbejdsskole måtte han eksempelvis sande, at hans egen skole kunne lære noget i forhold til både sikkerhed og undervisning:

”Der er stor forskel fra land til land i måden at opstille maskiner, de didaktiske overvejelser og brug af forskelige tegneprogrammer. Det har vi taget med os hjem, og reflekterer nu over, hvordan vi kan bruge den nye viden”. 

Gennem projektet har Thorsten Schmaltz set andre sikkerhedssystemer og måder at tage maskinkørekort på. I de fleste andre lande sker det ved et 14-dages intensivt kursus, hvilket han også gerne ser indført på sin egen skole: 

”Vi har fået en ide om, hvordan vi kan blive endnu bedre, og det er efter min mening det største udbytte. Det egentlige arbejde begynder nu, hvor alle de mange indtryk skal omsættes til ny praksis”.

Når det gælder noget så lavpraktisk som orden på værkstedet, er de nye ideer allerede fordøjet og taget i anvendelse:

”Vi er meget kreative, men ikke gode til oprydning, mens tyskerne har en super god struktur på værkstedet, som jeg tog billeder af, og da jeg kom hjem, gik vi straks i gang med at prøve at etablere en lignende kultur”, afslutter Thorsten Schmaltz.

Vælg partnere med omhu

Thorsten Schmaltz´ vigtigste råd til skoler, der overvejer at skabe et europæisk samarbejdsprojekt:

”Det er helt centralt at finde partnere, der har fælles skæringspunkter. På et tidspunkt søgte vi samarbejde med skoler i England, som vi aldrig kom i mål med, fordi vi var for forskellige. Det er også vigtigt at finde en god fælles kommunikationsplatform, når man ikke mødes ansigt til ansigt.”

I alt 93 elever og 112 lærere fra fem lande indgik i projektet.

Læs mere om projektet på www.est.eu

Senest opdateret 09. november 2021