Gå til indhold

Fra internationale projekter til samlet international strategi

Hver tiende unge-elev på Aarhus Business College erhvervsuddannelser er i et længerevarende praktik- eller studieforløb i udlandet. Næste strategiske mål er at få endnu flere elever afsted, og alle fag skal fremover have en international dimension.

Samtlige 650 unge elever på en fuldtids erhvervsuddannelse på Aarhus Business College får tilbud om fire ugers praktik- eller studieophold i udlandet, og skolen sender årligt cirka 65-70 elever afsted. Nu har skolen sat som strategisk mål, at endnu flere elever skal afsted.

Udlandsopholdene er nemlig ekstremt lærerige, fastslår Hans Henning Nielsen, forstander på erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College.

”Det er både et kæmpe chok og utroligt lærerigt for vores elever, når de pludselig står på en virksomhed i Ungarn, hvor virksomhedskulturen er hierarkisk og meget anderledes end i Danmark, hvor vi har en flad ledelsesstruktur og frihed til at tale lige ud af posen med chefen. Det skal endnu flere elever have mulighed for at opleve”, siger Hans Henning Nielsen.

Skolens flagskib

Praktik- og studieforløbene er typisk af fire ugers varighed, og skolen sender elever på virksomheds- og studieophold i fire lande på tre kontinenter. Udlandsopholdene er stort set gratis for eleverne, da de arrangeres og finansieres af skolen med tilskud fra forskellige tilskudsordninger, blandt andet EU´s uddannelsesprogram Erasmus+.

Som udgangspunkt skal alle elever, der søger, have chancen for at komme af sted. Men skolen sikrer gennem en grundig screening, at kun de mest motiverede slipper gennem nåleøjet.

Uden tilskud ville 60-70 procent af eleverne ikke have råd til at tage afsted, vurderer Hans Henning Nielsen.
”For os er det vigtigt, at alle elever med lyst og evner får muligheden uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Nogle af vores elever synes ikke, at skole er det sjoveste eller dét, de er bedst til, og et praktikophold i udlandet giver dem større selvsikkerhed og også bedre sproglige kompetencer og kulturforståelse”, siger han

Praktikopholdene i udlandet er blevet et kendemærke for Aarhus Business College.

”At sende elever ud på lange ophold er blevet flagskib for Aarhus Business College. Både elever og forældre siger: ”hold da op, det er et flot tilbud”. Den efterspørgsel er guld værd og har gjort udlandspraktik til en institution på skolen, som jeg og den øvrige ledelse ikke længere behøver at skubbe på”, fortæller Hans Henning Nielsen.

Aarhus Business College sender også studerende på traditionelle studieture til udlandet, men det fylder mindre og mindre. Som elev på skolens erhvervsuddannelser kan man også komme på et helt års praktik i en virksomhed i udlandet gennem PIU-ordningen, som står for Praktik i Udlandet. Hidtil har interessen for de meget lange praktikophold i udlandet dog været begrænsede, men Hans Henning Nielsen fornemmer, at det er ved at ændre sig:

”Det kan være svært at overbevise eleverne om at tage et år til udlandet helt alene, ofte til en praktikantløn, der er svær at leve af. Men interessen for at komme afsted er voksende og vi har store ambitioner”, siger Hans Henning Nielsen.

Ledelsen sparker døren ind

Aarhus Business College har arbejdet målrettet med internationale aktiviteter siden 2007, og det voksede sig hurtigt stort med en stribe europæiske og nordiske samarbejdspartnere, projekter og programmer. Nu har skolens ledelse besluttet at flytte fokus til et nyt og endnu mere strategisk niveau.

”Hovedparten af vores elever skal ud og arbejde i internationale virksomheder og danske virksomheder med internationalt udsyn, og det skal eleverne være i stand til at tackle fra dag et. Og vi skal lære dem det.
Skolen er derfor i gang med at udarbejde et internationalt curriculum, der skal sikre, at internationaliseringen og læringen fra projekterne integreres i samtlige fag”.

Der er også et endnu større ledelsesfokus på internationalisering, som har fået en langt mere central rolle i Aarhus Business Colleges overordnede strategi. Strategien for 2015-2020 har fem overordnede målsætninger. En af dem er øget internationalisering.

Opbygningen af skolens store netværk af udenlandske samarbejdspartnere og praktiksteder startede efter ”de forhåndenværende søms princip”. I dag har Aarhus Business College samarbejdspartnere i England, Tyskland, Ungarn og Spanien samt i USA og Australien.

I dag ligger administrationen af de internationale aktiviteter hos en særlig task force på skolen, som arrangerer og søger midler til udlandsopholdene. Skolens ledelse spiller en stadig mindre rolle i det daglige arbejde - men har stadig en vigtig ceremoniel rolle.
”Nogle steder i verden betyder det meget for samarbejdsviljen, om de møder ledelsesrepræsentanter. Vores internationale task force kan nogle gange have svært ved at slå dørene ind, så dér fungerer ledelsen som døråbner.”

 

Senest opdateret 09. november 2021