Gå til indhold

Nyt e-kursus gør brandfolk klar til at arbejde med social inklusion og vinder europæisk pris

Beredskaber og ngo’er i seks lande har udviklet en helt ny e-læringsplatform, som skal gøre det muligt for brandfolk at udvikle aktiviteter for socialt udsatte borgere. Frederiksborg Brand & Redning har stået i spidsen for projektet, som har modtaget tilskud fra Erasmus+.

Kan brandfolk gøre andet godt for borgerne end at forhindre og slukke brande? Kan brandfolk være rollemodeller for borgere i udsatte positioner og medvirke til, at disse borgere deltager aktivt i lokalsamfundet?

Ja, i høj grad! Sådan lyder det fra Frederiksborg Brand & Redning i Frederikssund, som netop har søsat en spritny e-læringsplatform med tilskud fra Erasmus+ bærer titlen; ’Firefighters Plus’. Den nye platform skal inspirere brandfolk både i Danmark og i resten af Europa og klæde dem på til at arbejde med social inklusion.

Frederiksborg Brand & Redning tildelt europæisk pris

'Firefighters Plus' blev den 18. november 2019 tildelt prisen European Fire Safety Award 2019. Prisen uddeles i forbindelse med en international konkurrence, som fejrer de bedste eksempler på praktiske brandsikkerhedsprojekter.

Brandfolk kan være rollemodeller

Om baggrunden for initiativet siger Muneeza Rosendahl, specialkonsulent hos Frederiksborg Muneeza RosendahlBrand & Redning, der har været koordinator for det strategiske partnerskabsprojekt med i alt otte europæiske partnerorganisationer:

”Brandfolk nyder generelt høj tillid i de europæiske befolkninger, og vi vil gerne vise, at brandfolk kan bruge deres position som rollemodeller på en ny måde. Sammen med vores europæiske partnere har vi udviklet et værktøj til brandfolk og andre ildsjæle, som gerne vil arbejde med social inklusion, men som savner viden om, hvordan de kommer i gang. Vi håber, at platformen vil blive brugt flittigt fremover,” siger Muneeza Rosendahl.

Viden og værktøjer gør det let at gå i gang

Frederiksborg Brand & Redning er et kommunalt ejet brand- og redningsberedskab, som dækker seks nordsjællandske kommuner. Sammen med på den ene side fire andre kommunale og statslige beredskaber i Storbritannien, Holland, Spanien og Polen og på den anden side to ngo’er i Rumænien og Polen med stor ekspertise inden for socialt arbejde har det nordsjællandske beredskab i to år arbejdet på Erasmus+ projektet.

”Vi vil gerne øge den sociale velfærd for borgerne. Og selvom de fleste brandfolk gerne vil give noget ekstra tilbage til lokalsamfundet, har de ikke nødvendigvis indsigt i, hvordan de kontakter og organiserer aktiviteter for borgere i udsatte positioner. I en travl hverdag kan det virke uoverskueligt at skulle lave handleplan, kommunikationsplan og få ideer til egnede aktiviteter til målgrupperne. Men nu får brandfolk og beredskaber i Europa opdateret viden og undervisningsmateriale, der er målrettet netop dem, så det bliver lettere at arbejde kvalificeret – og videre – ad den vej,” siger Muneeza Rosendahl.

Et online-kursus i fire moduler – og på seks sprog

E-læringsplatformen gik i luften i slutningen af september 2019 på www.firefightersplus.eu – på partnerlandenes seks sprog. Der er fri adgang til portalen via computere, tablets og smartphones.

Portalen rummer blandt andet et kursus i fire moduler, som giver både teoretisk baggrund for og praktiske eksempler på, hvordan brandfolk kan bygge bro til forskellige grupper af udsatte borgere. Brandfolkene kan her lære, hvordan de engagerer borgerne i aktiviteter, der øger deres viden og opmærksomhed om brandsikkerhed, -forebyggelse og -bekæmpelse og samtidig giver dem gode oplevelser, der er med til at fremme borgernes inklusion i lokalsamfundet.

To ikke-statslige organisationer med lang erfaring inden for social inklusion, WIOSNA fra Polen og EDRC fra Rumænien, har udviklet kurset, som undervejs i projektperioden er blevet testet i to omgange af brandfolk fra Danmark, Holland, Polen, Storbritannien og Holland.

Brandfolk testede kurset – og iværksatte aktiviteter

Derefter er kurset blevet tilpasset, og de brandfolk, der har testet kurset, har samtidig – ved hjælp af værktøjerne, de lærte at kende gennem kurset – igangsat aktiviteter for borgere i udsatte positioner i deres lokalområde.

I Danmark udviklede fem brandfolk fra Frederiksborg Brand & Redning for eksempel en brandstafet for børn og unge mellem 11 og 20 år i et udsat boligområde i Frederikssund, hvor 

deltagerne ved posterne blev klogere på brandsikkerhed i hverdagen og fik lov at afprøve brandslukningsudstyr.

Frederiksborg Brand og Redning

 I Holland fandt brandfolkene på at besøge en fødevarebank i Amsterdam, hvor fattige familier kommer for at få udleveret fødevarepakker. Her fik brandmændene kontakt til adskillige familier, som de efterfølgende besøgte og installerede røgalarmer hos.

”Styrken ved at arbejde på tværs af grænser er, at vi lærer en masse nyt, fordi vi får så mange forskellige vinkler på det, vi beskæftiger os med. Vores partnere havde helt andre ideer til både målgrupper og aktiviteter, end vi havde. Og generelt har det været givende at samarbejde med mennesker, der har været så motiverede og engagerede. Ved vores transnationale møder har folk jo siddet med fingeren oppe hele tiden, fordi alle gerne ville bidrage til at gøre produktet rigtig godt,” siger Muneeza Rosendahl.

Arbejdet fortsætter: Brandfolk skal dele erfaringer

Nu skal platformen i brug. Første skridt er at sørge for, at andre beredskaber i partnerlandene ved, at den findes. Frederiksborg Brand & Redning har allerede afholdt et seminar, hvor samtlige beredskaber i Danmark var inviteret, og der var stor og positiv interesse for tiltaget, fortæller Muneeza Rosendahl.

”Vi har fået et fantastisk fundament, som vi aldrig ville kunne have udviklet selv. Nu skal vi arbejde på, at portalen bliver en dynamisk videns- og inspirationsbørs, hvor brugerne selv uploader deres gode ideer og erfaringer for eksempel i form af videoer, så andre kan få glæde af dem. Ideen er, at portalen fremover skal vokse med mange flere, både danske og udenlandske, eksempler på målgrupper og aktiviteter,” siger Muneeza Rosendahl.

Selvom portalen er målrettet brandfolk og andre medarbejdere i de europæiske beredskaber, behøver man ikke at være brandmand for at klikke ind. Også andre ildsjæle, der vil blive klogere på, hvordan man kan arbejde målrettet med social inklusion, kan hente ny viden og inspiration på firefightersplus.eu.

Endnu et Erasmus+ projekt på vej: Brandfolk skal lære om autisme

Frederiksborg Brand & Redning har mod på mere europæisk uddannelsessamarbejde. Det nordsjællandske beredskab skal nu i gang med endnu et strategisk partnerskabsprojekt, som i 2019 har modtaget tilskud fra Erasmus+.

Projektet begynder den 1. december 2019, og også denne gang er målet at udvikle nyt e-læringsmateriale til brandfolk i Europa, men det faglige fokus bliver et helt andet. Rasmus Langkilde Lillemose, projektmedarbejder hos Frederiksborg Brand & Redning og tovholder på projektet, siger om baggrunden:

”Når vi skal evakuere mennesker ud af en brændende bygning, kan det blive en endnu hårdere oplevelse for folk, der har handicap eller for eksempel autisme-spektrum-forstyrrelser. Vi kan risikere, at vi må gribe til magtanvendelse, og det vil vi meget gerne undgå. Uddannelse af brandfolkene er vejen frem,” siger Rasmus Langkilde Lillemose.

Og han fortsætter:

”Derfor er vi gået sammen med partnerorganisationer i Finland, Slovenien og Spanien om at udvikle uddannelsesmateriale, som gør brandfolk bedre i stand til at håndtere redningssituationer for disse borgere,” siger Rasmus Langkilde Lillemose.

I hvert partnerland deltager et kommunalt eller statsligt beredskab og en skole, som har faglig viden inden for arbejdet med børn, unge eller voksne med forskellige typer handicap eller funktionsforstyrrelser. I Danmark deltager Kasperskolen i Ballerup, som er en specialskole for børn med autisme-spektrum-forstyrrelser og ADHD.

Og som det er tilfældet med det netop afsluttede, Erasmus+ projekt, vil det konkrete resultat også af dette projekt blive stillet gratis til rådighed for alle interesserede. Portalen skal være klar samtidig med projektets afslutning den 1. maj 2022.

Om projektet

Titel: ’Firefighters: Role models promoting social inclusion’ eller i kort form bare ’Firefighters Plus’.

Type: Strategisk partnerskab for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (innovationsprojekt).

Varighed: Løb fra 1. oktober 2017 til 30. september 2019.

Formål: At udvikle det første gratis, frit tilgængelige og flersprogede e-kursus, der hjælper brandfolk i gang med at bruge deres position som rollemodeller til at fremme social inklusion. E-læringsplatformen indeholder både inspirationsmateriale, værktøjer og et online-kursus i fire moduler, som klæder brandfolk og andre ansatte i redningstjenester på til at udvikle, organisere og evaluere aktiviteter for forskellige grupper af socialt udsatte borgere.

Bevilling: Fik bevilget 199.983,00 euro i tilskud fra Erasmus+ i 2017.

 

Projektpartnere:

  • Frederiksborg Brand & Redning (projektkoordinator), Danmark
  • Northumberland Fire and Rescue Service, Storbritannien
  • Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Spanien
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Polen
  • Brandweer Amsterdam-Amstelland, Holland
  • Instituut Fysieke Veiligheid, Holland
  • Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (EDRC), Rumænien
  • Biuro Stowarzyszenia WIOSNA, Polen

 

Få adgang til portalen

Klik ind på www.firefightersplus.eu

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2021

Afsendere