Gå til indhold

Kulturforskelle i ældreplejen kræver, at personalet udvikler nye kompetencer

Flere og flere ansatte inden for ældreplejen har en anden etnisk baggrund end dansk, og det giver udfordringer kollegerne imellem. Undervisningsfilm skal hjælpe personalet med at håndtere kulturelle dilemmaer.

Inden for de seneste ti år er der kommet langt flere ansatte i ældreplejen, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Danske social- og sundhedsassistenter arbejder i dag side om side med kolleger med ikke-vestlig baggrund, og personalet skal stå for pleje af både danske ældre og ældre med etnisk minoritetsbaggrund.

De politiske vinde har ændret sig, siden de store flygtningestrømme ankom til Europa i 2015. Men behovet for at håndtere kulturelle dilemmaer i ældreplejen er mere aktuelt end nogensinde før.

Er det en nem opgave? Nej, for kulturelle dilemmaer kan opstå – både imellem kolleger og i kontakten til borgere og deres pårørende. Sådan lyder det fra partnerne i et Erasmus+ strategisk partnerskab. Løsningen ligger imidlertid lige for: Social- og sundhedselever og plejepersonale skal hjælpes til at tackle de kulturelle forskelligheder. Og derfor har partnerne – uddannelsesinstitutioner og udbydere af ældrepleje i fire europæiske lande – sammen udviklet nye undervisningsmaterialer.

Projektpartnere:

  • FOA, Danmark
  • Aarhus Kommune, Danmark
  • SOSU Østjylland, Danmark
  • Pflegeeinrichtungen Steinbuck stb-care, Tyskland
  • AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Tyskland
  • The St Monica Trust, England
  • Phoenix Social Enterprise Limited, Storbritannien
  • ASP Martelli, Italien
  • Giovani Valdarno Società cooperativa sociale, Italien

Undervisningsfilm træner plejepersonale

Fagforbundet FOA stod i spidsen for projektet, der blev afsluttet i 2017. Faglig konsulent og projektleder Jens Folkersen siger:

”Vores medlemmer har brug for konkrete værktøjer til at håndtere en udfordring, der kun bliver endnu større på fremtidens multikulturelle arbejdsmarked. Hjælpen kommer nu i form af undervisningsmaterialer, som kan bruges af både social- og sundhedsskolerne og af kommunerne.”

Det danske materiale består blandt andet af fem undervisningsfilm udviklet af Aarhus Kommune og SOSU Østjylland i fællesskab. Filmene bygger på dilemmasituationer, som er fortalt, udviklet og indspillet af multikulturelt personale på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen.

Materialet bruges allerede nu på SOSU Østjyllands afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg til at undervise eleverne på socialog sundhedsuddannelserne. Også Aarhus Kommune benytter kursusmaterialerne, blandt andet til kompetenceudvikling af ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i ældreplejen.

Om projektet

Handling Multiculturality in Care (MultiCul) er et treårigt Erasmus+ strategisk partnerskab, som løb fra den 1. september 2014 til den 31. august 2017.

Partnerskabet har udviklet undervisningsmateriale til personalet i ældreplejen, så de bliver trænet i at håndtere kulturelle dilemmaer, både i forhold til kollegaer og i forhold til ældre og deres pårørende.

Projektet modtog 370.201 euro i Erasmus+ tilskud.

Samarbejder over landsgrænser betaler sig

At udvikle uddannelser på tværs af landegrænser er arbejdskrævende, men giver bonus, mener partnerne.

”Det giver så meget inspiration at se, hvordan de arbejder i skolerne og virksomhederne i de andre partnerlande. Italienerne har fx udviklet nogle interessante dialogværktøjer, som vi i Danmark kan overveje at arbejde videre med,” siger Jens Folkersen.

Hvert land udviklede forskellige uddannelsesprogrammer og -materialer, der blev testet, evalueret og justeret tre gange undervejs i projektet. Fremover skal resultaterne udbredes, så mange flere end partnerinstitutionerne kan få glæde af dem.

 

”De politiske vinde har ændret sig, siden de store flygtningestrømme ankom til Europa i 2015. Men behovet for at håndtere kulturelle dilemmaer i ældreplejen er mere aktuelt end nogensinde før, så vi håber, at mange social- og sundhedsskoler og kommuner vil benytte materialerne,” siger Jens Folkersen.

 

Kontakt

Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2018

Afsendere