Gå til indhold

Ny test skal forhindre arbejdsulykker blandt elektrikere

Erhvervsskoler i fem lande har udviklet en sikkerhedstest og undervisningsmateriale, der skal hjælpe elektrikere med at undgå at komme til skade på jobbet. Syddansk Erhvervsskole står i spidsen for det Erasmus+ strategiske partnerskab.

Europæisk statistik kan være interessant læsning. Når ét land skiller sig ud og klarer sig markant bedre end resten af landene, hvad skyldes det så? Kan vi lære noget af dét land, som kan komme fællesskabet til gode?

Vores mål er at reducere antallet af både el-relaterede arbejdsulykker og andre typer arbejdsulykker, for eksempel som følge af tunge løft.

Den overvejelse blev i 2016 startskuddet til et Erasmus+ strategisk partnerskab mellem seks partnerinstitutioner i lige så mange lande. I spidsen for projektet står Syddansk Erhvervsskole i Odense og projektleder Kent Andersen, som er uddannet elektriker. Han har indtil for nylig undervist skolens elektrikerelever i engelsk, men har nu travlt med at føre udviklingsprojektet Safety4El i mål.

”Fra undersøgelser ved vi, at danske elektrikere har et mere belastende fysisk arbejdsmiljø end mange andre faggrupper, og de kommer ud for flere arbejdsulykker end gennemsnittet. Vi vil gerne lære af Storbritannien. Europæiske arbejdsmiljøstatistikker har vist, at ansatte på britiske arbejdspladser sjældnere dør som følge af alvorlige arbejdsulykker end ansatte både i Danmark og de andre europæiske lande,” siger Kent Andersen.

 

Om projektet

Improved Safety for Electricians (Safety4El) er et treårigt Erasmus+ strategisk partnerskab, som løber frem til og med august 2019.

Partnerskabet har det meget konkrete formål at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker i håndværksfag.

Projektet har fået 344.291 euro i Erasmus+ tilskud.

Forskelle i sikkerhedstræning mellem landene er kortlagt

De fire erhvervsskoler i Storbritannien, Spanien, Cypern og Malta, som sammen med Syddansk Erhvervsskole og belgiske EfVET er partnere i projektet, har kortlagt, hvordan reglerne for sikkerhedstræning og -kurser for elektrikere adskiller sig fra hinanden i partnerlandene. Især én forskel springer i øjnene:

”I Storbritannien har man en sikkerhedstest for de fagprofessionelle i bygge- og anlægsbranchen, der kommer i kontakt med elektricitet. Hvert tredje år skal de bestå testen for at få lov til at arbejde på elektriske installationer. Sådan er det ikke hverken i Danmark eller de andre partnerlande. Vi mener, at sådan en test er vejen frem – også i resten af Europa,” siger Kent Andersen.

Selvom erhvervsskolerne uddanner deres elektrikerelever i at arbejde efter de sikkerhedsregler, der gælder i landene, så risikerer den vigtige viden at gå i glemmebogen efter et stykke tid, fortæller Kent Andersen. Resultatet kan blive en arbejdsulykke, hvor elektrikeren får elektrisk stød og forbrændinger og i værste fald mister livet. Derfor er der brug for, at både lærlinge og erfarne elektrikere får deres arbejdsmiljøviden genopfrisket løbende, mener partnerne.

Projektpartnere

 • Syddansk Erhvervsskole i
  Odense
  (Danmark)
 • Bridgewater & Taunton
  College
  (Storbritannien)
 • Politeknika Ikastegia
  Txorierri S.Coop
  (Spanien)
 • Malta College of Arts Science
  and Technology samt Intercollege
  (Malta)
 • European Forum of Technical
  and Vocational Education and
  Training (EfVET)
  (Belgien)
 • Intercollege
  (Cypern)

Ny test er tilpasset nationale forhold

Partnerskolerne har hentet inspiration i det britiske kursussystem og har i fælleskab udviklet en pædagogisk sikkerhedstest, tilpasset den til nationale forhold i de fem lande og oversat den til partnerlandenes sprog. Testen, som varer 30 minutter, har 45 spørgsmål inden for 11 forskellige arbejdsmiljøemner, heriblandt elektroteknisk sikkerhed.

Partnerskabet har også udarbejdet en række undervisningsvideoer med brug af blandt andet 3D- og Virtual Reality-teknologier, som kan bruges til at træne både elektrikerlærlinge og erfarne elektrikere i risikovurdering.

”Vores mål er at reducere antallet af både el-relaterede arbejdsulykker og andre typer arbejds-ulykker, for eksempel som følge af tunge løft. Samtidig håber vi at bidrage til at forebygge nedslidning af elektrikerne, ikke bare i partnerlandene, men også i resten af Europa,” siger Kent Andersen.

Test kan oversættes til 118 sprog

Partnerne har bygget sprogpædagogik ind i sikkerhedstesten, og alle ord er linket til ordbøger på 118 sprog. Det betyder, at for eksempel en polsk elektriker kan gennemføre en test om arbejds-miljøforhold i Danmark og blive klar til sikker adfærd på danske arbejdspladser.

Installatørvirksomheder og erhvervsskoler kan allerede nu frit bruge materialet til at undervise i og teste elevers og ansattes viden om sikkerhedsregler. Også andre faggrupper inden for bygge- og anlægsbranchen, for eksempel murere, malere og blikkenslagere, kan benytte materialet. Det strategiske partnerskab vil i den kommende tid udbrede projektresultaterne og inddrage fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, brancheforeninger og EU-politikere, fortæller Kent Andersen.

”Vores ultimative mål i partner¬skabet er at bane vejen for, at vi i EU kan få fælles regler for sikker-hedsuddannelse af elektrikere, og at vi får en fælles, lovpligtig sikkerhedstest i hele EU. Det vil vi arbejde for,” siger Kent Andersen.

Kontakt


Projektleder, Syddansk Erhvervsskole

Foto: Stamp Reklamefoto/Syddansk Erhvervsskole

Kontakt

Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. december 2021

Afsendere