Gå til indhold

PIU giver flere praktikmuligheder for elever i de grønne fag

Eleverne på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus vil gerne i praktik i udlandet. For at fremme tilbud om udlandspraktik har skolen nu etableret et omfattende netværk af praktiksteder i USA for landbrugs- og gartnerelever.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk

På gartner- og skovbrugsuddannelserne kan det være svært at finde praktikpladser i Danmark, og her kan et praktikophold i udlandet være vejen frem. Det fortæller Mette Christensen, som er vejleder på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. Hun fortæller, at skolen i 2014 besluttede at italesætte, hvad skolens ambitioner for international mobilitet er.

 - Hvor de internationale opgaver tidligere var koncentreret på få personer, er ansvaret for at opbygge netværk og finde praktikpladser i udlandet nu bredt ud til flere undervisere og vejledere, og vi har fået etableret en internationaliseringsgruppe. Og med flere medarbejdere med internationale erfaringer aktivt involveret, er det blevet meget lettere at motivere eleverne, siger Mette Christensen.

Gartner i udlandet

Louise Hessel læser til planteskolegartner på Jordbrugets Uddannelsescenter. I 2016 var hun, som led i uddannelsen, i praktik i både Island og Georgien. Her lærte hun blandt andet om skovrejsning og produktion og høst af grankogler. 

 - De to lande ligger i de absolut fjerneste hjørner af Europa, og kontrasten imellem landene er slående. Island med de bare pletter og nøgne bjerge, som kæmper for at genrejse sine skovarealer. Georgien med græs, buske og kæmpeskove så langt øjet rækker. Menneskene og planterne er vidt forskellige og lever under vidt forskellige vilkår, fortæller Louise Hessel. 

Louise Hessel
Louise Hessel har været i praktik i udlandet som led i uddannelsen til planteskolegartner. Hendes fortælling om praktikopholdet har indbragt hende 2. præmien i årets PIU-konkurrence. Konkurrencen blev udskrevet af Styrelsen for Videregående Uddannelser for at gøre opmærksom på mulighederne i PIU-ordningen. På billedet ses Louise Hessel og vejleder Mette Christensen.

Netværk skaber praktikpladser

For at fremme tilbud om udlandspraktik har Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus etableret et omfattende netværk af praktiksteder i USA for landbrugs- og gartnerelever. Et netværk opbygget gennem besøg i USA med tilskud fra DK-USA programmet. Besøgene i USA har blandt andet skabt praktikpladser i Virginia og Washington DC for kommende anlægsgartnere. Eleverne arbejder med at pleje private haver, parkanlæg og botaniske haver.

Eleverne udstationeres fra deres danske anlægsgartnervirksomheder og får mulighed for at prøve kræfter med beskæring af meget store træer – opgaver som de ikke ofte får i Danmark. Og det er attraktive praktiksteder, fortæller Mette Christensen. Eksempelvis er en af skolens elever i praktik på Mount Vernon Mansion, som er George Washingtons hus og park uden for Washington DC.

Udover at give eleverne værdifuld faglig erfaring bidrager USA aktiviteterne også til et tættere samarbejde mellem skolen og danske arbejdsgivere, som får øjnene op for den merværdi, som et udlandsophold kan give deres elever, fastslår Mette Christensen.

Senest opdateret 09. november 2021