Gå til indhold

Samarbejde har sat spil på dagsordenen

Viden Djurs i Grenaa nærmer sig sit mål om at være Danmarks center for spiluddannelser og spiludvikling. Europæiske samarbejdsprojekter har været med til at bane vejen.

Ambitionerne fejler ikke noget på uddannelsesinstitutionen Viden Djurs, der har som erklæret mål at gøre Grenaa til Danmarks spilhovedstad. Men der er også handling bag ordene, og målet synes inden for rækkevidde: Viden Djurs har etableret Danmarks eneste spilgymnasium, og er blandt andet også stifter af et 3D College og et innovations- og inkubationsmiljø for spiludvikling i samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv.

At deltage i stribevis af europæiske partnerskabsprojekter er en vigtig ingrediens i opskriften på succes, fortæller lederen af Viden Djurs’ projektafdeling, Tove Ingerslev.

Billede til Viden Djurs I

”Vi har altid mindst ti samarbejdsprojekter i gang, og sådan har det været siden 1994, hvor jeg var med til at etablere projektafdelingen på Viden Djurs. Samarbejdsprojekter er en rigtig god måde at få kvalificeret og medfinansieret udviklingsopgaver”, siger hun.

Viden Djurs deltager i mange forskellige typer samarbejdsprojekter, hvoraf nogle er særdeles store. Eksempelvis er skolen projektleder på et nyt EU-projekt, Game Hub Scandinavia, med et samlet budget på omkring 30 mio. kroner. Forgængeren til dette projekt, Scandinavian Game Developers, også ledet af Viden Djurs, blev sidste år udnævnt til Regio Star og var dermed EU’s bedste projekt i kategorien ”Smart Growth”. Begge projekter bringer, ifølge Tove Ingerslev, Grenaa et skridt videre på vejen til at blive Danmarks center for spiluddannelser og spiludvikling.

Fra virksomhedsbesøg til samarbejde

De mange projekter har givet stor rutine i at indgå og lede projektsamarbejde, og Viden Djurs har etableret en særlig projektafdeling, og en controller i regnskabsafdelingen bistår med økonomistyringen af de mange projekter.

Tove Ingerslevs råd til virksomheder og uddannelsesinstitutioner uden projekterfaring er at starte med at søge samarbejde via programmet Erasmus+:

”Det er et fantastisk program, når man vil afprøve et samarbejde med partnere. Erasmus+-projekter løber i en afgrænset tidsperiode, budgettet er overskueligt, og som deltager kan man få fantastisk god projektsupport”, siger hun.

Viden Djurs deltog i 2012 i projektet GameWise, som var et samarbejde mellem Viden Djurs, et spansk og et hollandsk universitet. Målet var at udvikle en model for samarbejde med lokale virksomheder, og både samarbejdsprocessen med universiteterne og resultaterne har været særdeles nyttige for Viden Djurs, fastslår Tove Ingerslev.

”Tidligere bestod kontakten til virksomheder typisk i, at vores klasser kom ud på virksomhedsbesøg, fik en rundvisning og en sodavand og så farvel og tak. I GameWise-projektet udviklede elever, lærere og forskere fra de to universiteter sammen en model for at etablere et reelt samarbejde med lokale virksomheder”, siger hun.

Som led i projektet blev den almindelige undervisning på gymnasiet afløst af en camp, hvor eleverne fik til opgave at udvikle løsninger, der kunne styrke Grenaa som studieby, og vinderprojektet blev realiseret af kommunen.

”Campen var så stor en succes, at vi nu holder camp hvert år. Projektet har betydeligt styrket undervisningen i entreprenørskab, og samtidig bruger vi vores læring fra projektet som fundament i nye samarbejdsprojekter”, siger Tove Ingerslev.

Viden Djurs II

Bygger videre på GameWise

De gode erfaringer fra GameWise blev videreført i Erasmus+projektet GameBiz. Her har Viden Djurs bragt samarbejdet med erhvervslivet et skridt videre, og har netop etableret et iværksættermiljø for gymnasieelever, der starter egen virksomhed. Eleverne får hjælp med alle de praktiske opgaver ved at etablere virksomhed, de får tilbud om kontorplads, og de bliver coachet om blandt andet projektstyring af deres produktudvikling, rollefordeling i virksomheden, ejerskabsforhold, indgåelse af kontrakter og markedsføring.

”Vi kalder dette iværksættermiljø for en inkubator, fordi ordet betyder kuvøse, altså et sted for sarte nyfødte, indtil de kan trække vejret selv. Når vores elever starter deres virksomhed, giver vi dem hjælp, indtil de kan køre virksomheden selv. Gymnasiets lærere fungerer i projektet som coaches og oplæres i en ny lærerrolle”, fortæller Tove Ingerslev.  

Der har været så stor interesse blandt de unge for at etablere en virksomhed i inkubatoren, at der måtte afholdes en pitch-konkurrence, hvor de bedste blev udvalgt, og der er allerede venteliste til næste pitch-konkurrence.

Boost til lærere og elever

I GameBiz-projektet samarbejdes der med universiteter i andre europæiske lande, der har erfaring med inkubatormiljøer. Det har givet de involverede lærere på Viden Djurs et fagligt boost. 

”En gruppe af vores lærere var i Spanien og udvikle modellen sammen med deres projektpartnere, og de husker stadig den uge i Spanien som særdeles givende, både fagligt og menneskeligt. GameWise sluttede i 2013, men Viden Djurs samarbejder stadig med projektpartnerne i nye sammenhænge. At vælge projektpartnere med omhu er meget vigtigt, fastslår Tove Ingerslev.

Gode råd 

Tove Ingerslev har følgende råd, når man vælger samarbejdspartnere og tager hul på et projektsamarbejde:

  • Både det faglige og kemien skal matche, når man vælger partnere til et fælles projekt
  • Bliv helt enige om, hvad projektet skal gå ud på
  • Vælg et projekt, I brænder for. Ellers er der meget lang vej til målet
  • Sørg for at projektets formål flugter med jeres strategi
  • Vær forberedt på, at der er udgifter forbundet med et projektsamarbejde
  • I bliver ikke rige, selvom I får projektstøtte, til gengæld får I et godt bidrag til at udvikle noget, I ønsker jer. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2021

Afsendere