Gå til indhold

Skolefolk og arbejdsgivere baner vejen for elever

Den bedste udlandspraktik får eleverne, når både skolen og elevernes arbejdsgivere kender de europæiske praktiksteder. Det mener SOSU Sjælland, som arrangerer fælles udlandsophold for egne ansatte og elevernes arbejdsgivere.

Hvordan foregår arbejdsdagen i en græsk børnehave eller på et finsk plejehjem? Der kan være overraskende forskelle og ligheder mellem praksis i Danmark og udlandet, har lærere og vejledere hos SOSU Sjælland konstateret ved selvsyn. Og også de ansvarlige for elevernes praktikoplæring på kommunale arbejdspladser har fået den indsigt.

SOSU Sjælland, der uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter, har nemlig siden 2008 arrangeret fælles medarbejdermobilitet for skolens egne ansatte og for uddannelseskonsulenter og praktikvejledere på de arbejdspladser, hvor eleverne er ansat under uddannelsen. Opholdene realiseres med tilskud fra Erasmus+, og erfaringerne herfra er rigtig gode, fortæller Annette Kay, der er international koordinator hos SOSU Sjælland.

Vejledere ser selv praktikstederne

”Når vi arbejder internationalt, er det jo ikke kun eleverne, som har gavn af at rejse ud. Det gælder også deres undervisere og arbejdsgivere. Når lærere, vejledere og arbejdsgivere besøger europæiske skoler og praktiksteder, får de selv indblik i, hvad eleverne møder i udlandet i praktikperioden. Så kan alle parter meget bedre vejlede eleverne, som vi jo er fælles om at uddanne – og motivere til at rejse ud”, siger Annette Kay.

Hvert år sender SOSU Sjælland 40-50 elever i praktik i et andet europæisk land. Og det er afgørende, at de får mest muligt ud af opholdet.

”I praktikken er eleverne lærlinge og skal arbejde koncentreret med de mål, der er for deres læring, og det er vigtigt, at vi er enige med skolerne i Europa om, hvad eleverne skal have med sig hjem. Derfor har vi fastsat fælles praktikmål på tværs af landene. De sikrer, at eleverne under opholdet får lært, hvad de skal", fastslår Annette Kay.

Mobilitet følger fast turnus

SOSU Sjællands samarbejde med syv andre europæiske skoler følger en fast turnus, hvor skolerne over en toårig periode skiftevis er værter for fælles mobilitetsophold for medarbejdere fra alle partnerlandene. Opholdet indeholder introduktion til det pågældende lands uddannelsessystem, giver rig mulighed for erfaringsudvekslinger mellem deltagerne og rummer også todages jobshadowing, hvor de udenlandske gæster ’skygger’ medarbejdere fra værtslandet.

Når danske undervisere fra den pædagogiske assistentuddannelse besøger Grækenland, kigger de en græsk børnehavepædagogover skulderen. Og når en praktikvejleder fra et dansk plejehjem besøger et finsk hospital eller plejehjem, følger vejlederen en ansat, der arbejder med syge- eller ældrepleje. De danske gæster kan så vurdere, om arbejdspladserne er egnede som praktiksteder for eleverne og få overblik over hvilke typer udfordringer, eleverne vil møde.

”Når medarbejderne har besøgt praktikstederne, er vi trygge ved at sende vores elever afsted på praktikophold. Samtidig ved vi præcis, hvilken læring eleverne kan få fra eksempelvis et bestemt socialpsykiatrisk bosted i Tyskland”, siger Annette Kay.

Kommunerne er generelt positive stemt over for projektet, fortæller Annette Kay. De giver medarbejderne fri til at deltage, mens udgifterne til opholdet dækkes af tilskuddet fra Erasmus+. Da SOSU Sjælland i foråret 2016 skulle have besøg, tilbød Næstved Kommune ligefrem at påtage sig værtsrollen for de 34 udenlandske gæster, der kom til Danmark for at besøge skolen og tilknyttede praktiksteder.

”Det sagde vi ja – og tak – til. Vi har været værter for disse fælles medarbejdermobiliteter tre gange før, og det er en stor logistisk opgave. Men også meget givende!”, fastslår Annette Kay.

 

SOSU Sjællands europæiske uddannelsessamarbejde

  • SOSU Sjælland samarbejder om elev- og medarbejdermobilitet med syv andre erhvervsskoler i Finland, Tyskland, Holland, Belgien og Grækenland.
  • Eleverne på social- og sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent har mulighed for at komme på fem ugers praktikophold i udlandet.
  • De europæiske skoler skiftes til at invitere medarbejdere fra de andre lande til fælles mobilitetsophold af en uges varighed. Her får gæsterne introduktion til landets uddannelsessystem og deltager i jobshadowing.
  • SOSU Sjælland har sammen med partnerne udviklet fælles internationale praktikmål for eleverne og et fælles vurderingsskema, som findes på alle partnerlandenes sprog.

 

Senest opdateret 09. november 2021