Gå til indhold

Udlandspraktik er et hit hos snedkere på NEXT Uddannelse København

På NEXT uddannelse København er der stor interesse for at komme i praktik i udlandet – ikke mindst blandt elever inden for snedkerfaget. Årligt tager mellem 40 og 50 elever fra skolen af sted til udlandet, og heraf er cirka 20 bygningssnedkere og møbelsnedkere. Antallet forventes at stige i 2017.

På NEXT uddannelse København er der stor interesse for at komme i praktik i udlandet – ikke mindst blandt elever inden for snedkerfaget.  Årligt tager mellem 40 og 50 elever fra skolen af sted til udlandet, og heraf er cirka 20 bygningssnedkere og møbelsnedkere. Det tal har ligget stabilt de seneste par år, men antallet af snedkere forventes at stige i 2017. Der er flere grunde til interessen hos snedkerne, siger Birgitte Fabricius, der er PIU-koordinator på skolen og tilknyttet skolens praktikcenter, som bistår eleverne med at finde praktikpladser både i Danmark og i udlandet.

”De elever, der starter på en snedkeruddannelse er ofte lidt ældre og mere modne end elever, vi har på mange af skolens øvrige uddannelser”, siger Birgitte Fabricius og nævner, at forholdsvis mange har gennemført gymnasial uddannelse eller anden uddannelse, inden de finder ud af, at de vil arbejde med træ. ”Det er elever med en særdeles stærk faglig interesse, og mange har også eventyrlysten - over halvdelen af vores PIU-elever i snedkerfaget tager et praktikophold uden for Europa, flest i USA og Canada.”

En væsentlig motivation for at søge til udlandet er også, at der er mangel på praktikpladser inden for snedkerfaget i Danmark. En del elever er henvist til skolepraktik, hvis de vil gennemføre uddannelsen – alternativet er tage af sted til udlandet og få praktisk oplæring i en virksomhed der. Det betyder også noget, at snedkerfaget er velkendt i udlandet, og at der mange lande er tradition for at betale løn til lærlinge og praktikanter inden for faget, pointerer hun.

”Og de udenlandske virksomheder vil gerne vil have vores elever. Faglige uddannelser i Danmark har et godt omdømme, og at elever er villige til at rejse langt for en praktikplads, ses hos de udenlandske arbejdsgivere som et tegn på engagement – og flere af dem har også tidligere haft gode erfaringer med andre danske elever”, siger Birgitte Fabricius”.

Det er skolen, som på baggrund af oplysninger fra de udenlandske snedkervirksomheder vurderer, om eleven kan forvente relevant opgaver og et fagligt udbytte af opholdet i udlandet. Arbejdsgiverne udfylder et skema, som suppleres med information fra virksomhedens hjemmeside og eventuel korrespondance med praktikstedet, og det fungere generelt godt, vurderer Birgitte Fabricius, som tilføjer, at skolen også ser på, hvordan eleven klare sig fagligt, når de skal tage stilling til, om et praktikophold i udlandet kan forventes at blive en gevinst. 

Mange elever finder selv deres praktikplads i udlandet via internet eller trækker på kontakter hos familie og venner i Danmark eller i udlandet, men der er også support at hente på NEXT uddannelse København, hvis der er brug for det. Skolen arrangerer informationsmøder om PIU-ordningen 4 gange om året, og Birgitte Fabricius og tilbyder råd om uddannelsesplan, lønvilkår, visumregler mv. og henviser også gerne til andre elever, der har været af sted før, og som vil dele af deres viden. Derudover har skolen har samlet en liste over virksomheder, der tidligere har haft danske elever, som kan være en indgang til at få en praktikplads i udlandet.

På praktikophold i USA

En af de snedkerelever fra NEXT Uddannelse København, der har været på praktikophold i udlandet, er Katrine Vagner Thomsen. Hun har tilbragt et halvt år på et lille værksted, Oneta Woodworks, i Athens, Georgia i det sydøstlige USA.  Katrine uddanner sig til møbelsnedker, og det har været svært at finde en praktikplads, og hun har derfor været tilknyttet skolens praktikcenter.

Billede 2 til PIU-artikel om Next

”Jeg trængte til at komme ud og prøve noget andet, og jeg har boet i USA før og ville gerne derover igen, så det var en god mulighed. Og det var ikke særlig svært at finde en praktikplads”, siger Katrine. ”Jeg googlede furniture maker USA og fik oplysninger om en masse firmaer, som jeg sendte ansøgninger til. Et af de firmaer jeg skrev til kendte Oneta Woodworks, og så havnede jeg der. Det tog kun nogle få måneder så var aftalen og alt det andet praktiske faldet på plads”.

”Lønnen var også i orden derovre”, tilføjer hun. ”Jeg fik 12 $ i timen ligesom de andre medarbejdere hos Oneta, og det er efter amerikanske forhold en god løn, som jeg fint kunne leve af. Mindstelønnen er 7-8 $, og det var det, de fik på en fabrik, som lå lige ved siden af. Det var heller ikke svært at finde et sted at bo. Jeg fandt en room mate på Facebook, som jeg lejede et værelse hos. Jeg havde ikke bil, og det er stegende varmt at gå rundt udenfor, men min room mate og kolleger fra arbejdet tog mig tit med i deres biler”. 

Firmaet havde tænkt, at Katrine skulle holde fri om fredagen, så hun også fik tid til andre ting, men hun fik præciseret, at det var et fuldtidsjob, hun skulle have, og der var også masser at lave. Blandt andet fremstillede Oneta en del skranker og andet butiksinventar, som Katrine var med ude og montere og tilpasse, og det var en ny opgave, som hun ikke havde prøvet før. 

 ”De amerikanske kunder kan godt lide, at det hele er sådan lidt råt og rustikt, og der var ikke så meget overfladebehandling, som jeg er vant til. Min chef gik også meget op i genbrugstræ, og det passede også godt til den rustikke stil”, siger Katrine, og tilføjer, at hun synes, at hun har fået et godt udbytte af sit ophold. 

 ”Jeg har været i skolepraktik, og før jeg tog til USA, var jeg i tvivl, om jeg var en god nok snedker, men opholdet hos Oneta har givet mig selvsikkerhed faget, og jeg er ikke længere i tvivl om det, jeg kan. Nu skal jeg til svendeprøve i marts næste år, og jeg vil rigtig gerne af sted til udlandet igen”, slutter hun

Katrine har været ude og fortælle om sit ophold på informationsmøder for andre snedkerelever på NEXT Uddannelse København og hun vil bestemt anbefale andre elever at prøve et praktikophold i udlandet.  Katrine er netop sammen med andre elever blevet præmieret for en fortælling om sit praktikophold i USA i den årlige PIU konkurrence.

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere