Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Inspiration Artikler Virksomheder og undervisere udvikler ny brint-uddannelse til automekanikere

Virksomheder og undervisere udvikler ny brint-uddannelse til automekanikere

Hvad gør en virksomhed, som ser et behov for en uddannelse, der ikke findes endnu? Den allierer sig med en gruppe højtkvalificerede partnere fra både uddannelsessektoren og erhvervslivet – fra Danmark og verden udenfor. Og så udvikler partnerne i fællesskab selv den uddannelse, der mangler.
Kontakt
Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Det er filosofien bag et Erasmus+-projekt, og de fem projektpartnere fra Danmark, Storbritannien og Belgien arbejder frem til efteråret 2018 på højtryk for at nå målet: At udvikle Europas første uddannelsesforløb til automekanikere inden for brint- og brændselscellekøretøjer. Det fortæller Daniela Laursen, der er Portfolio Manager hos virksomheden Ballard Power Systems Europe og leder af projektet. Virksomheden servicerer 34 brintbusser, der kører på de europæiske veje i dag. 

”Der er stort politisk fokus på grøn omstilling i Europa, og vi forventer, at antallet af brintkøretøjer vil stige markant i løbet af de næste tre år. Udviklingen inden for brint- og brændselscelleteknologien har været omfattende, og brændselsceller kan nu erstatte forbrændingsmotorer i både busser, biler og lastbiler. Men hvis teknologien skal bryde igennem, er det nødvendigt, at der er kvalificeret arbejdskraft til at servicere køretøjerne. Der findes bare ingen kurser i teknologien målrettet automekanikere i Europa, og det vil vi rette op på”, siger Daniela Laursen.

Planen er, at det nye uddannelsesforløb skal godkendes og implementeres i uddannelsessystemerne i både Danmark og i Skotland, som dermed bliver de første europæiske lande, der kan udbyde sådan et kursus. 

mercantec.jpg

Undervisere lærer af teknologiske frontløbere

Brint- og brændselscelleteknologien kan levere et miljøvenligt alternativ til benzin- og dieseldrevne busser og biler, da brintkøretøjer ikke udleder CO2 og andre forurenende stoffer. Brintbilernes elektriske motor får strøm fra en brændselscelle i stedet for et batteri, og derfor skal de ikke ligesom elbiler lades op. I stedet skal de tankes op med brint fra en brinttankstation, og Danmark har som det første land i verden et landsdækkende net med ti af disse tankstationer. Bliver brinten produceret ved hjælp af sol-, vind- eller vandkraft, kan teknologien bidrage til den grønne omstilling i transportsektoren.

Uddannelsesinstitutionen Mercantec i Viborg, som er blandt partnerne i projektet, har lang erfaring med at udvikle og udbyde teknikeruddannelser til autoindustrien. John Hansen, der er uddannelseschef og chef for den internationale afdeling hos Mercantec, siger:

”I dette projekt har vi en helt unik mulighed for at koble vores læreres pædagogiske kompetencer sammen med de teknologiske kompetencer, som findes hos frontløberne inden for brintkøretøjsbranchen i Europa. Vores undervisere lærer af de allerdygtigste teknikere og ingeniører inden for området, og som skole får vi både den nyeste viden, nye kompetencer og en stor portion udviklingsånd ud af samarbejdet”.

Powerballard.jpg

Et kursus i tre moduler

Det konkrete resultat af projektet bliver et uddannelsesforløb i tre moduler i henholdsvis ’sikkerhed’, ’design og service’ samt ’fejlfinding’ i brintkøretøjer. Hvert modul varer mellem én og tre dage, som – når forløbet er blevet godkendt – skal udbydes af Mercantec som et AMU-kursus for automekanikere. Hvornår det sker, afhænger af godkendelsesprocessen. I slutningen af 2018 eller i begyndelsen af 2019, gætter John Hansen på.

”Erasmus+-partnerskabsprojekter er vigtige for os, for de er en effektiv metode til at løfte skolens og vores underviseres kompetencer. Og projekterne er med til at sikre, at vi kan tilbyde uddannelser, der matcher fremtidens behov”, fortæller John Hansen.

Projektpartnerne har planlagt en fem dage lang træningssession for de kommende undervisere, som løber af stablen hos den belgiske producent af brændselscellebusser Van Hool i november 2017. Her skal et hold bestående af undervisere og en uddannelsesleder fra Viborg og Aberdeen lære teknologien at kende. Samtidig udvikler partnerne undervisningsmaterialet til selve kurset, og i foråret 2018 skal materialet stå sin prøve på et pilotkursus for ca. 16 deltagere fra Danmark, Storbritannien og Belgien hos Mercantec i Viborg. Kurset afholdes på engelsk.

Senere bliver kursusmaterialet oversat til dansk, og når kurset bliver udbudt hos Mercantec, bliver det på dansk. Planen er også, at kurset kan indgå som et valgfrit modul på automekanikeruddannelsen, siger John Hansen. En engelsk version af forløbet for udenlandske kursister kan også komme på tale.

Partnerskab sikrer nye uddannelser

Mercantec har deltaget i europæisk uddannelsessamarbejde i ti år, og årligt rejser over 100 elever og kursister ud fra Viborg på studie- eller praktikophold i Europa, mens ca. 25 undervisere og ledere tager på efter- og videreuddannelse i et andet europæisk land. Det er fjerde gang, at uddannelsesstedet, som udbyder både erhvervsuddannelser, tekniske gymnasiale uddannelser og efteruddannelser, er med i et strategisk partnerskabsprojekt, og ambitionen er, at flere skal følge efter.

”Erasmus+-partnerskabsprojekter er vigtige for os, for de er en effektiv metode til at løfte skolens og vores underviseres kompetencer. Og projekterne er med til at sikre, at vi kan tilbyde uddannelser, der matcher fremtidens behov”, fortæller John Hansen.

For Ballard Power Systems Europe er det velkendt at arbejde med udviklingsprojekter på tværs af grænserne i Europa, blandt andet gennem EU-programmet Horizon 2020. For første gang prøver virksomheden nu kræfter med europæisk samarbejde på uddannelsesområdet, og det er en positiv oplevelse:

”Erasmus+-programmet sikrer både medfinansiering, gode rammer og en struktur, som hjælper os til at gennemføre vores projekt – og så er det administrativt nemt at være med. Ved at deltage styrker vi som privat virksomhed vores samarbejde med uddannelsessystemet, og det er utrolig vigtigt, for at vi og andre virksomheder også i fremtiden kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft”, siger Daniela Laursen.

OM PROJEKTET

’Training of technicians of FCH vehicles’
Projektet begyndte den 1. oktober 2016 og løber frem til den 30. september 2018. Det er et strategisk partnerskabsprojekt støttet af Erasmus+. Partnerne vil udvikle et uddannelsesforløb, der klæder automekanikere på til at kunne reparere og servicere personbiler, lastbiler og busser, der benytter brint- og brændselscelleteknologi. Målet er, at kurset bliver godkendt og udbudt i både Danmark og Skotland.

De fem partnere er udover Ballard Power Systems Europe og uddannelsesinstitutionen Mercantec: Hydrogen Valley, en dansk organisation, der tager initiativ til aktiviteter, der afdækker, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem; Val Hool, som er verdens førende producent af brændselscellebusser og byrådet i den skotske by Aberdeen, der har som mål at være i front inden for introduktion af brint- og brændselskøretøjer i Europa.

GODE RÅD

John Hansens råd til institutioner, der vil i gang med europæisk uddannelsessamarbejde gennem Erasmus+:

  • Brug tid på at finde den rigtige projektidé og sørg for at få den vinklet rigtigt fra starten, så går ansøgningsarbejdet lettere.
  • Uanset om I vil søsætte mobilitetsprojekter for elever og medarbejdere, eller om I vil iværksætte strategiske partnerskabsprojekter, så lav først en grundig research efter partnerinstitutioner. Det er afgørende, at I får de helt rigtige partnere, og at I har de samme mål med samarbejdet.
  • Sørg for at have ledelsesmæssig opbakning til det europæiske uddannelsessamarbejde, for ildsjæle kan ikke bære det alene.
  • Skab en god dialog om det internationale arbejde internt i jeres organisation. Det er vigtigt, at I har opbakning fra de lærere, der skal deltage og rejse ud. Arbejd hen imod at få en international strategi for institutionen. Med en formuleret strategi er det langt lettere at få succes med internationalt arbejde.

 

 

Senest opdateret 04. august 2020