Gå til indhold

Praktik- og skoleophold for elever

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Praktik- og skoleophold for elever

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende elever og nyuddannede faglærte på praktik- eller skoleophold i Europa. Opholdene skal have et erhvervsrettet sigte og omfatte arbejdsrelateret læring, fx praktikophold i virksomheder. Tilskud til nyuddannede kan gives inden for det første år efter afsluttet uddannelse. 

 Praktik- og skoleophold for elever

Hvad er praktik- og skoleophold?

Formålet med at sende elever fra erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner på praktik- eller skoleophold er at styrke elevernes faglige, sproglige og personlige kompetencer.

Det er muligt at søge om tilskud til følgende aktiviteter

  • 'Short-term learning mobility of VET learners', dvs. et kortere ophold på en erhvervskole, ved en virksomhed eller relevant organisation. Opholdet skal omfatte arbejdsrelateret læring og der skal laves en individuel læringsplan for hver deltager (10-89 dage).*
  • 'Long-term learning mobility of VET learners' (ErasmusPro), dvs. et længere ophold på en erhvervskole, ved en virksomhed eller relevant organisation. Opholdet skal omfatte arbejdsrelateret læring og der skal laves en individuel læringsplan for hver deltager. (90-365 dage).
  • 'Participation in VET skills competitions', dvs deltagelse i internationale konkurrencer for elever i erhvervsuddannelse (1-10 dage).

*Der kan dispenseres på varigheden af 'short-term learning mobility of VET learners' ned til 2 dage for elever med særlige behov.

Læs mere i Erasmus+-programguidens afsnit om 'Mobility for learners and staff in vocational education and training': 

Hvem kan søge?

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet. 

Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

  • Som akkrediteret organisation eller mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

  • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at angive minimum én udenlandsk projektpartner eller værtsorganisation.

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til praktik- og skoleophold skal bidrage til at udvikle den enkelte elev. Men bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til institutionen. 

 

Hvorhen?

De følgende lande er Erasmus+ programlande:

EU-lande:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

Programlande uden for EU:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Tyrkiet

 

 *For akkrediterede organisationer er det også muligt at arrangere mobilitetsophold i partnerlande i resten af verden (dog højst for 20 % af de tildelte midler)

Hvor længe? 

Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder.    

Enkeltstående projekter såvel som projekter under akkrediteringen skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

Hvor mange penge?

I 2022 er der i alt cirka. 7,5 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Praktik- og skoleophold' inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse i Danmark.

Eksempler på praktik- og skoleophold

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 30. november 2021