Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Opslag Indkaldelse af ansøgninger til civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

Indkaldelse af ansøgninger til civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

Europæiske NGO'er og EU-netværk, som er aktive på ungdomsområdet, kan nu søge om driftstilskud. Ansøgningsfristen er den 19. november 2019 kl. 17.00
Kontakt
Louise Frilund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 81
Email: lfr@ufm.dk

Ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+ er populære

Målsætninger

Formålet med indkaldelsen er at yde driftsstøtte til europæiske ikke-statslige organisationer (ENGO'er) og EU-netværk, der er aktive på ungdomsområdet, og som forfølger et eller flere af følgende generelle målsætninger:

 • øge bevidstheden om EU-strategien for unge, herunder de europæiske ungdomsmål
 • udvikle, fremme og støtte aktioner rettet mod at engagere, sammenknytte og motivere unge, således som det er forudset i EU-strategien for unge
 • øge bevidstheden og unges deltagelse i EU's tiltag på ungdomsområdet, herunder Erasmus+, Det Europæiske Solidaritetskorps og Discover EU
 • styrke engagementet hos civilsamfundets unge aktører og deres samarbejde med de offentlige myndigheder om gennemførelsen af politikker på ungdomsområdet
 • fremme unge aktørers deltagelse, herunder ved at bygge på det potentiale, som den digitale kommunikation rummer, og på andre former for deltagelse
 • fremme civilsamfundets unge aktørers engagement med hensyn til udbredelsen af politikker og programaktioner, herunder resultater og god praksis, blandt medlemmer og ikke-medlemmer.

Støtteberettigelse

Europa-Kommissionen uddeler driftstilskud for 2020 til ansøgere, som matcher følgende kategorier:

Kategori 1: En europæisk ikke-statslig organisation (ENGO), som skal:

 • operere via en formelt anerkendt struktur, der er sammensat af a) en europæisk organisation/et sekretariat (ansøgeren), der har været lovligt oprettet i mindst ét år i et støtteberettiget land på  datoen for indgivelsen af ansøgningen og b) nationale organisationer/filialer i mindst 12 støtteberettigede lande, der er lovmæssigt forbundet med den europæiske organisation/sekretariatet
 • være aktiv på ungdomsområdet og forestå aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af indsatsområderne inden for EU-strategien for unge
 • inddrage unge i ledelsen og styringen af organisationen.

Kategori 2: Et EU-dækkende netværk (uformelt netværk), som skal:

 • være sammensat af juridisk selvstændige nonprofitorganisationer, der er aktive på ungdomsområdet og forestår aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af indsatsområderne inden for EU-strategien for unge
 • operere via en uformel styringsstruktur, der er sammensat af a) en organisation, der har været lovligt etableret i mindst ét år på datoen for indgivelsen af ansøgningen i et støtteberettiget land, og som har til opgave at koordinere og støtte netværket på europæisk plan (ansøgeren), og b) andre organisationer, der er etableret i mindst 12 støtteberettigede lande
 • inddrage unge i ledelsen og styringen af netværket.

500.000 euro til uddeling

I alt uddeles 500.000 euro i driftstilskud for 2020 til ansøgere i form af tilskud til personale- og mødeudgifter. Ansøgninger skal indeholde et detaljeret 12-måneders arbejdsprogram (årligt arbejdsprogram) for 2020 sammen med de oplysninger, der er nødvendige for beregning af tilskuddet.

Det er EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) under Europa-Kommissionen, som administrerer indkaldelsen af ansøgninger.

Spørgsmål kan sendes til: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

Ansøgningsfrist: 19. november 2019 kl. 17.00, lokal tid i Bruxelles.

Senest opdateret 25. oktober 2019