Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Opslag Indkaldelse af ansøgninger til Erasmus+ 2020

Indkaldelse af ansøgninger til Erasmus+ 2020

Uddannelsesinstitutioner og organisationer kan nu søge om tilskud til Erasmus+ mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2020. Samtidig er programguiden for 2020 nu tilgængelig, hvor du kan læse reglerne for projekterne.
Kontakt
Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: JERA@ufm.dk

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. I 2020 kan danske institutioner og organisationer søge om tilskud fra Erasmus+ til projekter om udlandsophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere samt til samarbejdsprojekter på tværs af uddannelsessektorer og lande om blandt andet vidensdeling og innovation i uddannelsessystemet. Derudover kan der søges om tilskud til politikudvikling inden for ungdomsområdet.

Der er afsat mere end 36,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2020.

Erasmus+ programguiden

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter for projekter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder inden for mobilitet, samarbejde og politikudvikling. Derudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

Hvem kan søge?

Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for mobilitet og internationalt samarbejde i: 

 • Videregående uddannelser – Erasmus+ Videregående
 • Erhvervsrettede grund- og efteruddannelser – Erasmus+ Erhvervsrettet
 • Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser – Erasmus+ Skole
 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning – Erasmus+ Voksen
 • Ungdomsaktiviteter – Erasmus+ Ungdom

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men kan kontakte deres institution eller organisation, som kan søge.

Hold dig opdateret om frister til ansøgningsrunden

Bemærk, at ansøgningsfristerne for at søge om tilskud til mobilitetsprojekter og samarbejdsprojekter er forskellige. Vi vil derfor løbende indkalde ansøgninger til de enkelte aktiviteter under Erasmus+.

Dette sker på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, i nyhedsbrevet Udsyn – Nyt om internationale uddannelsesprogrammer og via LinkedIn – Internationale uddannelsesprogrammer.

Ansøgningsprocessen foregår gennem et online ansøgningssystem, og link til ansøgningsskemaer findes på ansøgningssiden for Erasmus+:

Ansøgningsfrister i 2020

Key Action 1: Mobilitet

 • Mobilitetsprojekter inden for Skole, Erhvervsrettet, Videregående samt Voksen: 5. februar 2020 kl. 12.00
 • Mobilitetsprojekter inden for Ungdom: 5. februar, 30. april og 1. oktober 2020 kl. 12.00
 • Erasmus Mundus Joint Masters Degrees: 13. februar 2020 kl. 17.00

Key Action 2: Strategiske partnerskaber

 • Strategiske partnerskaber inden for Ungdom: 5. februar, 30. april og 1. oktober 2020 kl. 12.00
 • Strategiske partnerskaber inden for Skole, Erhvervsrettet, Videregående samt Voksen: 24. marts 2020 kl. 12.00
 • Europæiske universiteter: 26. februar 2020 kl. 17.00
 • Videnalliancer: 26. februar 2020 kl. 17.00
 • Sector Skills Alliances: 26. februar 2020 kl. 17.00
 • Kapacitetsopbygningsprojekter inden for de videregående uddannelser: 5. februar 2020 kl. 17.00
 • Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet: 5. februar 2020 kl. 17.00

Key Action 3: Politikudvikling

 • Ungdomsmøder: 5. februar, 30. april og 1. oktober 2020 kl. 12.00  

Jean Monnet

 • Jean Monnet - professorater, moduler, støtte til institutioner, foreninger og netværk: 20. februar 2020 kl. 17.00  

Idrætsområdet

 • Partnerskaber inden for idrætsområdet: 2. april 2020 kl. 17.00
 • Små partnerskaber inden for idrætsområdet: 2. april 2020 kl. 17.00
 • Europæiske idrætsarrangementer: 2. april 2020 kl. 17.00

 

Senest opdateret 15. november 2019