Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til projekter under 'European Youth Together'

Ungdomsorganisationer kan nu søge op til 500.000 euro i tilskud til projekter, som fremmer netværk og europæisk medborgerskab gennem inddragelse af unge. Ansøgningsfristen er den 18. juli 2019 kl. 12.00.

'European Youth Together'-projekter har til formål at etablere netværk, der fremmer regionale partnerskaber, og de skal gennemføres i tæt samarbejde med unge i programlande i Erasmus+. Netværkene skal tilrettelægge udvekslinger, fremme uddannelse (f.eks. for ungdomsledere) og gøre det muligt for unge selv at igangsætte fælles projekter.

European Youth Together skal fremme europæisk medborgerskab

'European Youth Together' sigter mod at samle den europæiske ungdom fra hele Europa — øst, vest, nord og syd. Et projekt skal involvere mindst fem ungdomsorganisationer fra fem forskellige lande, som er berettigede til at deltage i Erasmus+.

Følgende typer aktiviteter er støtteberettigede:

— mobilitetsaktiviteter, bl.a. omfattende udvekslinger mellem unge, herunder (men ikke begrænset til) netværksaktiviteter og ikke-formelle eller uformelle uddannelsesmuligheder og unges udvikling af projekter

— aktiviteter, der fremmer unges adgang og deltagelse i forbindelse med EU's politiske aktiviteter, der er relevante for unge

— udveksling af erfaring og god praksis, oprettelse af netværk og partnerskaber med andre ungdomsorganisationer, deltagelse i møder eller seminarer med andre aktører og/eller politiske beslutningstagere også med henblik på at øge politikkens virkninger for målgrupper, sektorer og/eller systemer

— initiativer og arrangementer med henblik på at udvikle netværk mellem europæiske NGO'er og civilsamfundsorganisationer samt EU-netværk

— opmærksomhedsskabelse, information, formidlings- og markedsføringsaktiviteter (seminarer, workshopper, kampagner, møder, offentlig debat, høringer osv.) vedrørende EU's politiske prioriteter på ungdomsområdet

5 millioner euro til uddeling

I alt uddeles 5.000.000 euro til projekter, der varer mellem 9 og 24 måneder, og som involverer unge deltagere mellem 13 og 30 år. Tilskuddet fra EU er mindst 100.000 euro og maksimalt 500.000 euro.

Det er EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) under Europa-Kommissionen, som administrerer indkaldelsen af ansøgninger.

Spørgsmål kan sendes til: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

Ansøgningsfrist: 18. juli 2019 kl. 12.00 dansk tid.

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere

Senest opdateret 04. juli 2019