Gå til indhold

Videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge tilskud til internationale udlandsophold med Erasmus+

I 2016 kan videregående uddannelsesinstitutioner søge om tilskud til internationale udlandsophold for mere end 1.7 millioner euro. Det sker gennem Den Internationale Dimension i Erasmus+. Ansøgningsfristen er den 2. februar 2016 kl. 12.00.

Gennem EU´s uddannelsesprogram Erasmus+ kan videregående uddannelsesinstitutioner nu også søge om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter med lande uden for Europas grænser, de såkaldte partnerlande. Det sker gennem Den Internationale Dimension i Erasmus+.

Der er afsat 1.7 millioner euro til danske videregående uddannelsesinstitutioner, der ønsker at deltage i internationale uddannelsesprojekter i 2016.

Institutionerne kan både søge om tilskud til at sende studerende på studieophold i et andet land og også få tilskud til eksempelvis administration og undervisning af internationale studerende, der kommer til Danmark for at læse.

Derudover giver programmet tilskud til, at de videregående uddannelsesinstitutioner kan sende og modtage undervisere og ansatte på undervisnings- og efteruddannelsesophold. Det kan eksempelvis være i form af jobshadowing eller kursusdeltagelse.

Institutioner, der ønsker at deltage i internationale uddannelsesprojekter, skal være tildelt et Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). 

Tilskud varierer fra land til land

Partnerlandene, der indgår i den internationale dimension, er opdelt i 12 regioner, og der gælder forskellige tildelingskriterier for de forskellige regioner. Eksempelvis er der inden for nogle regioner krav om, at tilskudsmidlerne primært skal gå til indkommende studerende fra partnerlande.

Derfor anvendes 89.300 euro fra den europæiske mobilitet til udgående studentermobilitet på bachelor og kandidatniveauer til regioner med den største begrænsning på udgående studentermobilitet. Der er ingen begrænsninger på tilskud til undervisere og ansatte.

I forhold til regioner, hvor de enkelte Eramus-kontorer  kun har et forholdsvis lille budget til uddeling, har Styrelsen for Videregående mulighed for at prioritere i de aktiviteter, der kan modtage tilskud. For Sydafrika gælder således, at der kun kan søges om tilskud til mobilitet for undervisere og ansatte.

Erasmus+ programguiden

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter for projekter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder og tildelingskriterier. Derudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021