Gå til indhold

Youth Wiki: Et online opslagsværk om ungdomspolitik i Danmark og Europa

Youth Wiki er et online opslagsværk, der fortæller om ungdomspolitik i Danmark og i en lang række andre europæiske lande. Det indeholder omfattende og frit tilgængelig viden om nationale strukturer, politikker og tiltag på ungdomsområdet.

 Youth Wiki_website.jpg

Youth Wiki beskriver europæisk og dansk ungdomspolitik ud fra følgende kategorier:

  • Social inklusion
  • Sundhed
  • Uddannelse
  • Arbejdsmarked og entreprenørskab
  • Frivilligt arbejde
  • Unge og verden
  • Kreativitet og kultur
  • Ungdomsarbejde
  • Aktivt medborgerskab

Hvad kan Youth Wiki bruges til?

Med hjælp fra Youth Wiki kan alle med interesse for ungdomspolitik udforske forskelle og ligheder mellem europæiske landes ungdomsindsatser, fordi Youth Wiki fremstiller de enkelte landes nationale prioriteter og strategier på en overskuelig og sammenlignelig måde.

Hovedformålet med Youth Wiki er at understøtte Europa-Kommissionen og medlemslandene i deres beslutningstagning ved at monitorere ungdomspolitik i de enkelte lande og derved tilvejebringe opdateret information om strategier, reformer og initiativer på ungdomsområdet.

Derudover er Youth Wiki en rig kilde til inspiration for alle, der arbejder med unge. Skoler, kommuner, foreninger, højskoler og mange andre kan få ideer til arbejdet med eksempelvis frafald, anti-radikalisering, digital dannelse, aktivt medborgerskab og social inklusion i andre lande. Endelig kan unge, der ønsker at arbejde eller studere i et andet europæisk land, indhente vigtige oplysninger om eksempelvis forsikring, sundhedsforhold og skatteregler.

Fakta om Youth Wiki

Informationen på Youth Wiki bliver leveret og løbende opdateret af nationale observatører og bygger på information fra offentlige myndigheder i 33 europæiske lande.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen administrerer det danske bidrag til Youth Wiki.

Danmarks deltagelse i Youth Wiki er finansieret af Europa-Kommissionen og Børne- og Undervisningsministeriet.

Kontakt

Pernille Saabye
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 77
Email: pers@ufm.dk
Mai Hostrup Brunse
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 01
Email: mhb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere