Tværgående programmer

Erasmus+ programmet indeholder ud over de traditionelle tilskudsmuligheder også nogle tværgående initiativer. De er eksempelvis Euroguidance, Europass, Eurodesk og Youth Wiki.
Aktiviteter under tværgående programmer

De tværgående programmer en del af EU's uddannelsesproram Erasmus+.

Senest opdateret 22. marts 2020