Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ Youth Participation Activitites fra 2022 (KA154)

Har du fået tilskud til "Youth Participation Activitites" i 2022? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Kontraktbilag

Nationale Youth Participation Activities

Hvis din organisation har fået tilskud til nationale Youth Participation Activities (KA154), er det disse tre dokumenter, som der henvises til i din kontrakt. Det er derfor de regler, som du skal følge, når du administrerer jeres Erasmus+-projekt.

Transnationale Youth Participation Activities

Hvis din organisation har fået tilskud til transnationale Youth Participation Activities (KA154), er det disse fire dokumenter, som der henvises til i din kontrakt. Det er derfor de regler, som du skal følge, når du administrerer jeres Erasmus+-projekt.

Administrative dokumenter

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Beneficiary Reports Module (afrapporteringsmodul).

Programme Guide

Alle regler for et Erasmus+ Youth Participation Activitites 2022 for ungdomsorganisationer- og institutioner  findes i Programme Guide.

Beneficiary Module

Beneficiary Reports Module (BM) er det system, du skal administrere alle projekter med tilskud fra Erasmus+, når I har fået bevilget tilskud i 2021 eller 2022.

Hvis du har spørgsmål til administrationen af jeres projekt i Beneficiary Module eller Mobility Tool+, så kontakt os på .

ORS-Organisation Registration System

I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt

Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.

  Formidling af dit projekt

  Formidling af Erasmus+-projektet er en del af administrationen.

  Behandling af data og personoplysninger

  Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.

  Klagevejledning

  Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.

  Hjælp til administration   

  Har du spørgsmål til afrapportering eller bilag, kontakt 

  Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt med Youth Participation Activities, kontakt

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 29. januar 2024

  Afsendere