Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ DiscoverEU Inclusion Action fra 2023 (KA155)

Har du fået tilskud til et mobilitetsprojekt i 2023? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Bilag til kontrakten

Din kontrakt henviser til disse tre dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.

Administrative dokumenter

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Beneficiary Module (BM).

Programme Guide

Alle regler for et Erasmus+ mobilitetsprojekt 2023 for ungdomsorganisationer- og institutioner findes i Programme Guide.

Beneficiary Module

Beneficiary Module (BM) er systemet til at administrere projekter med tilskud fra Erasmus+

Hvis du har spørgsmål til administrationen af jeres projekt i Beneficiary Module, så kontakt os på ufs-tilskud@ufm.dk.

ORS-Organisation Registration System

I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt

Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.

Formidling af dit projekt

Formidling af Erasmus+ projektet er en del af administrationen.

Behandling af data og personoplysninger

Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.

Hjælp til administration

Har du spørgsmål til afrapportering eller bilag, kontakt 

Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt med Youth Participation Activities, kontakt

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. januar 2024

Afsendere