Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ politikudviklingsprojekt fra 2020

Har din organisation fået tilskud til politikudvikling (KA3) i 2020? Her på siden finder du de dokumenter, som I skal bruge til at administrere projektet.

Bilag til kontrakten       

Din kontrakt henviser til disse fem dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.


Administrative bilag       

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Mobility Tool+


Mobility Tool+       

Mobility Tool+ er systemet til at administrere dit Erasmus+ projekt.

Bilagskontrol

I henhold til anneks III i din kontrakt kan jeres projekt blive udtaget til bilagskontrol efter indsendelse af slutrapport. I skemaet ”bilag til desk check” finder du oplysninger om den dokumentation, som skal indsendes ved en eventuel bilagskontrol af jeres projekt. Samtidig med indsendelse af bilag udfylder du skemaet ”bilag til desk check”. Dermed sikrer du dig, at alle nødvendige bilag bliver indsendt.


Programme Guide       

Alle regler for et Erasmus+ mobilitetsprojekt 2020 for ungdomsorganisationer- og institutioner findes i Programme Guide.


Formidling af dit projekt       

Formidling af Erasmus+ projektet er en del af administrationen.


Behandling af data og personoplysninger

Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.


Hjælp til administration       

Har du spørgsmål til slutrapport eller bilagene, kontakt 

Har du spørgsmål vedr. eventuelle ændringer i jeres godkendte projekt, kontakt

 


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. april 2022

Afsendere