Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ Small-scale Partnership fra 2023

Har du fået tilskud til et Small-scale Partnership i 2023? Her finder du oplysninger, som kan være nyttige for dig, når du skal administrere dit tilskud.

Kontraktbilag

Din kontrakt henviser til disse dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.

Hvis du har spørgsmål til kontraktbilagene, så kontakt os på 


Administrative dokumenter

De administrative dokumenter hjælper dig, når du administrerer dit tilskud i løbet af projektperioden, og når du skal afrapportere dit tilskud i Beneficiary Reports Module (afrapporteringsmodul).

Eksempler på partnerskabsaftaler

Et small-scale partnership er et samarbejdsprojekt med flere partnere involveret. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at indgå en partskabsaftale.

Du finder her eksempler på partnerskabsaftaler til inspiration. Bemærk: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fralægger sig det juridiske ansvar for gyldigheden af eksemplerne.

Hvis du har spørgsmål til partnerskabsaftalerne, så kontakt 

Skabeloner til dokumentation af afholdte aktiviteter og udgifter

Det er vigtigt, at du fra starten af projektperioden får et overblik over dokumentationskrav for de forskellige typer aktiviteter, som I gennemfører i løbet af projektet. For at lette din administration er herunder nogle skabeloner, som du kan anvende.

  Valutakurs

  I jeres kontrakt, artikel 21.3 og i Data Sheet (fodnote 2 under afsnit ”4.2: Reporting and payment modalities”) finder I kravene til omregning af forskellige valutaer til euro. Du kan også få hjælp ved at klikke på linket:

  Hvis du har spørgsmål til skabeloner eller beregning af valutakurs, så kontakt os på 


   Programme Guide

   Alle regler for et Erasmus+ Small-scale Partnership 2023 for ungdomsorganisationer- og institutioner findes i Programme Guide.


   Erasmus+ Guides

   ”Håndbog om finansieringsmodel (lump sum)”er et vigtigt hjælpeværktøj til projektstyring i samarbejdsprojekter (KA2). Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål, som ikke besvares af Erasmus+ Programguiden,. Du finder også her svar på, hvad du skal være opmærksom på i  forbindelse med afrapportering af jeres projekt. 


   Beneficiary Module

   Beneficiary Module (BM) er det system, som du skal anvende til at administrere jeres tilskud fra Erasmus+, så du og dine partnere hele tiden har overblik over jeres forbrug. Det er også i dette system, at afrapportering for projektet skal udarbejdes.

   Hvis du har spørgsmål til administrationen af jeres projekt i Beneficiary Module, så kontakt os på 


   ORS-Organisation Registration System

   I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt.

   Hvis der sker ændringer i oplysninger om jeres organisation under et projektforløb, er det vigtigt, at I opdaterer oplysningerne i Organisation Registration System (ORS) og informerer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om ændringerne. Send oplysningerne til 

   Du kan også se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.

   Hvis du har spørgsmål til ændring af jeres kontaktoplysninger i ORS, så kontakt os på 


   Formidling af dit projekt

   Formidling af Erasmus+-projektet er en del af administrationen. Det er vigtigt, at du husker at bruge logoet for Erasmus+ i forbindelse med formidlingen eller ved offentliggørelse af fremstillede produkter.

   Hvis du har spørgsmål til formidling af dit projekt, så kontakt 


    

   Final report

   Når dit projekt er slut, skal du skrive en final report (afrapportering). Skemaet til denne er tilgængelig i Beneficiary Module fra projektets start, så der løbende kan arbejdes på den.

   Du har 2 måneder fra projektets slutdato til at indsende afrapporteringen via Beneficiary Module (BM). Husk løbende at opdatere budgettet i Beneficiary Module, da budgettet skal være færdigt, inden afrapporteringen udfyldes, så data fra budgettet kan komme med. Du skal også stille dine resultater til rådighed for offentligheden samt uploade disse på Erasmus+ Project Results Platform. Afrapporteringen bliver vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt eksterne eksperter, og du vil efter endt vurdering modtage evalueringen samt besked om den sidste rateudbetaling.


    Behandling af data og personoplysninger

    Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.


    Klagevejledning

    Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.


     Hjælp til administration

    Har du spørgsmål til afrapportering eller bilag, kontakt 

    Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt, kontakt  og Pernille Saabye

    Handlinger tilknyttet webside

    Senest opdateret 18. marts 2024

    Afsendere