Gå til indhold

Europæiske Universiteter

Søg om tilskud direkte hos Europa-Kommissionen til aktiviteten Europæiske Universiteter, der skal skabe fyrtårne inden for videregående uddannelse i Europa.
Europæiske Universiteter

Hvad er Europæiske Universiteter?

Erasmus+-aktiviteten Europæiske Universiteter skal forstås bredt og kan inkludere alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

De skal udvikle en langsigtet fælles strategi for uddannelse og om muligt også for innovation og forskning. En fælles vision skal fremme bæredygtigt samarbejde på alle niveauer, på tværs af alle aktiviteter, og hvor de enkelte institutioners styrkepositioner udnyttes bedst muligt.

Europæiske Universiteter skal bygge på en forståelse af et fælles campus, hvor mobilitet blandt personale og studerende skal kunne foregå uden hindringer. Blandt andet skal studerende inden for fællesskabet kunne sammensætte deres studie uafhængigt af geografi.

Europæiske Universiteter er et nyt initiativ, som endnu er i gang med at blive etableret, men de skal på sigt fungere som fyrtårne. De skal sætte excellence i højsædet og være drivkræfter for europæisk uddannelsesattraktivitet og konkurrencedygtighed.

Hvilke aktiviteter støttes?

Videregående uddannelsesinstitutioner kan søge støtte til samarbejdsaktiviteter, som gradvist udvikler sig hen imod egentlige Europæiske Universiteter i 2025.

I 2024 kan der søges støtte til to forskellige initiativer. 

1. Støtte til ansøgere, som ønsker at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder - alliancer (topic 1)

2. Støtte til at etablere en Community of Practise af Europæiske Universiteter (topic 2)

Læs mere om de to forskellige initiativer, og hvilke aktiviteter der kan støttes i hver af dem i Europa-Kommissionens Call på Funding & Tenders Portalen

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner med et ”Erasmus+ Charter for Higher Education” inden for EU-medlemslandene kan søge på vegne af alliancen.

Ansøger kan også være en organisation af videregående uddannelsesinstitutioner, som er oprettet med henblik på at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder herunder fælles uddannelsesaktiviteter.

Partnerne kan være andre videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for EU. Desuden kan andre typer af offentlige eller private organisationer fra Erasmus+-programlandene, der er aktive inden for videregående uddannelse og forskning, deltage i samarbejdet.

Der skal være mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra mindst tre Erasmus+-programlande.

Hvor mange penge?

Det samlede budget for denne aktion er 189 millioner euro. Hvoraf hovedparten af midlerne er til Topic 1 (Støtte til ansøgere, som ønsker at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder - alliancer)

Midler til alliancer afhænger af antallet af partnere i alliancen. F.eks. kan alliancer med tre partnere maksimalt få 3,24 millioner euro, og alliancer med ni partnere eller flere kan maksimalt få 14,4 millioner euro.

Ansøgningsfrist

Der ansøges om tilskud til Europæiske Universiteter hos European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles. 

Næste ansøgningsfrist er 6. februar 2024 kl. 17.00

Hvor finder jeg mere information?

Europa-Kommissionen afholdt online informationsmøde om European Universities 2024 den 10. november 2023.

Mødet kan streames via nedenstående link:

Læs mere om Europæiske Universiteter på Europa-Kommissionens hjemmeside

Inspiration til Europæiske Universiteter

Kontakt

Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk
Jonas Bæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 44
Email: jona@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2023

Afsendere