Gå til indhold

Europæiske Universiteter

Søg om tilskud direkte hos Europa-Kommissionen til aktiviteten Europæiske Universiteter, der skal skabe fyrtårne inden for videregående uddannelse i Europa.
Europæiske Universiteter

Hvad er Europæiske Universiteter?

Erasmus+-aktiviteten Europæiske Universiteter skal forstås bredt og kan inkludere alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

De skal udvikle en langsigtet fælles strategi for uddannelse og om muligt også for innovation og forskning. En fælles vision skal fremme bæredygtigt samarbejde på alle niveauer, på tværs af alle aktiviteter, og hvor de enkelte institutioners styrkepositioner udnyttes bedst muligt.

Europæiske Universiteter skal bygge på en forståelse af et fælles campus, hvor mobilitet blandt personale og studerende skal kunne foregå uden hindringer. Blandt andet skal studerende inden for fællesskabet kunne sammensætte deres studie uafhængigt af geografi.

Europæiske Universiteter er et nyt initiativ, som endnu er i gang med at blive etableret, men de skal på sigt fungere som fyrtårne. De skal sætte excellence i højsædet og være drivkræfter for europæisk uddannelsesattraktivitet og konkurrencedygtighed.

Hvilke aktiviteter støttes?

Videregående uddannelsesinstitutioner kan søge støtte til samarbejdsaktiviteter, som gradvist udvikler sig hen imod egentlige Europæiske Universiteter i 2025.

I 2023 kan der søges støtte til to forskellige initiativer. 

1. Støtte til videreførelse af eksisterende forpligtende tværnationale institutionssamarbejder, herunder Europæiske Universitets-alliancer som opnåede støtte i ansøgningsrunden i 2020. Initiativ 1 er ikke begrænset til alliancer, der allerede har modtaget støtte.

2. Støtte til ansøgere, som ønsker at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder.

Der kan bl.a. søges støtte til:

  • At udvikle en fælles strategi for alle medlemmer af alliancen, på alle niveauer og på tværs af aktiviteter
  • At arbejde med forskellige innovative og strukturelle modeller, som understøtter den langsigtede vision
  • At udvikle/videreudvikle en fælles arbejdsplan af aktiviteter
  • At udvikle og understøtte en fælles tværgående administration og governance struktur

For ansøgere under initiativ 1 kan der også søges støtte til at udvide kredsen af deltagere i eksisterende alliancer.

Der er planlagt yderligere én ansøgningsrunde i 2024, hvor det vil være muligt at søge til nye alliancer. Ansøgningsrunden i 2024 forventes annonceret i efteråret 2023.

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner med et ”Erasmus+ Charter for Higher Education” inden for EU-medlemslandene kan søge på vegne af alliancen.

Ansøgere i ansøgningsrunden 2023 kan være deltagere i eksisterende Europæiske Universitets alliancer, som opnåede støtte ved ansøgningsrunden i 2020. Ansøgere kan også være nye alliancer som ønsker at etablere forpligtende tværnationale institutionssamarbejder.

Ansøger kan også være en organisation af videregående uddannelsesinstitutioner, som er oprettet med henblik på at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder herunder fælles uddannelsesaktiviteter.

Partnerne kan være andre videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for EU. Desuden kan andre typer af offentlige eller private organisationer fra Erasmus+-programlandene, der er aktive inden for videregående uddannelse og forskning, deltage i samarbejdet.

Der skal være mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra mindst tre Erasmus+-programlande.

Hvor mange penge?

Det samlede budget er 384 millioner euro.

Midler til alliancer i 2024 afhænger af antallet af partnere i alliancen. F.eks. kan alliancer med tre partnere maksimalt få 3,24 millioner euro, og alliancer med ni partnere eller flere kan maksimalt få 14,4 millioner euro.

En udvidelse af partnerkredsen i eksisterende alliancer kan give ekstra midler.

Ansøgningsfrist

Der ansøges om tilskud til Europæiske Universiteter hos European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles. 

Der er ingen aktuelle ansøgningsfrister.

Hvor finder jeg mere information?

Europa-Kommissionen afholdt et virtuelt informationsmøde d. 15. november. Informationsmødet kan streames via nedenstående link og her ligger også slides fra mødet.

Læs mere om Europæiske Universiteter på Europa-Kommissionens hjemmeside

Inspiration til Europæiske Universiteter

Afsendere

Kontakt

Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk
Jonas Bæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 44
Email: jona@ufm.dk
Senest opdateret 14. september 2023