Gå til indhold

Syddansk Universitet er ny partner i EU-visionen ’Europæiske Universiteter’

Europa-Kommissionen har netop udpeget Syddansk Universitet til at indgå i et partnerskab med otte andre europæiske universiteter som en del af de såkaldte ’Europæiske Universiteter’. Alliancen vil modtage op til 14,4 milllioner euro over en fireårig periode.

Syddansk Universitet er blevet udpeget af Europa-Kommissionen til at indgå i et tæt partnerskab med otte andre europæiske universiteter om at udvikle et af de nye 'Europæiske Universiteter'. I partnerskab med universiteter i Frankrig, Tyskland, Polen, Holland, Grækenland og Østrig vil alliancen med Syddansk Universitet modtage op til 14,4 millioner euro fra EU-programmet Erasmus+ over fire år.

Det er EU, der står bag visionen om Europæiske Universiteter, der skal skabe et tættere samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af hele Europa . Formålet er at skabe attraktive uddannelser og styrke europæisk konkurrencedygtighed ved at tilbyde fælles uddannelsesforløb, øge forskningssamarbejde og sikre, at ansatte, studerende og forskere frit kan bevæge sig mellem institutionerne. Og Danmark er, med tilslutning af i alt syv videregående uddannelsesinstitutioner, med til at realisere visionen.

Europæiske spydspidser

Syddansk Universitet slutter sig således til en række danske videregående uddannelsesinstitutioner, der tidligere er udvalgt til finansiering af forskellige partnerskaber om at skabe Europæiske Universiteter: Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Heriblandt har Københavns Universitet netop haft succes med at forlænge og opnå finansiering på op imod 14,4 millioner euro til videreudvikling af det partnerskab, de allerede indgår i.

Vicepræsident for Europa-Kommissionen, Margaritis Schinas, har sat ord på perspektiverne i de Europæiske Universiteter:

"If you look at Europe's higher education institutions individually, you will see that each one of them is a centre of knowledge and innovation in its own right. By linking them and creating transnational alliances, we allow them to become European Champions of knowledge; to grow even further through cooperation on education, research and innovation. I am convinced that together, the European Universities will bring higher education in Europe to a new level. I warmly congratulate all successful applicants.”

Ny ansøgningsrunde i efteråret 2022

I efteråret 2022 vil Kommissionen lancere den næste ansøgningsrunde via Erasmus+ med det formål at tilbyde finansiering til eksisterende partnerskaber og til at skabe nye. I Danmark kan både erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående kunstneriske og maritime institutioner samt universiteter ansøge om at indgå i Europæiske Universiteter.

Fakta om Europæiske Universiteter

  • Europæisk Universiteter er partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af Europa, der samarbejder om uddannelse, forskning og innovation
  • Europæiske Universiteter skal fungere som fyrtårne og være drivkræfter for europæisk uddannelsesattraktivitet og konkurrencedygtighed.
  • Initiativet til Europæiske Universiteter blev lanceret af Europa- Kommissionen i 2018.
  • Partnerskaber har ved tre ansøgningsrunder kunnet ansøge om bevilling til at lave et Europæisk Universitet.
  • Den samlede bevillingsramme for tiltaget er op til 272 millioner euro i 2022-ansøgningsrunden.
  • Partnerskaber søger tilskud via EU-programmet Erasmus+. Herudover kan partnerskaber opnå yderligere tilskud til forskningsdimensionen gennem EU-programmet Horizon.
  • I alt er 44 partnerskaber involveret i Europæiske Universiteter, herunder 340 videregående uddannelsesinstitutioner fra 31 lande (27 EU-lande + Island, Norge, Serbien og Tyrkiet), heriblandt 7 danske deltagere.