Gå til indhold

Innovationsalliancer

Med 'Innovationsalliancer' i Erasmus+ kan både erhvervsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde med virksomheder om innovation og videndeling.

Innovationsalliancer_Erasmus-SECTOR_VET-H.jpg

Hvad er Innovationsalliancer?

Innovationsalliancer er tværnationale samarbejder mellem institutioner inden for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse samt virksomheder eller arbejdsmarkedsorganisationer.

Formålet er:

 • at skabe innovation inden for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og på arbejdsmarkedet
 • at øge udveksling af viden mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelser og erhvervslivet
 • udvikling af kompetencer inden for iværksætteri 

Innovationsalliancer kan for eksempel have fokus på digitale færdigheder og grønne færdigheder. 


Der kan ansøges om to typer af alliancer ('lots'):

 • Alliancer for uddannelse og virksomheder (Lot 1)
 • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder( Lot 2)

Hvem kan ansøge?

Tilskud til en innovationsalliance kan søges af erhvervsuddannelsesinstitutioner,  videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 

 • Alliancer for uddannelse og virksomheder (Lot 1) skal dække mindst fire programlande og involvere mindst otte organisationer; heriblandt mindst tre virksomheder eller arbejdsmarkedsorganisationer og mindst tre uddannelsesinstitutioner. Der skal være mindst én videregående uddannelsesinstitution og én institution for erhvervsrettede uddannelser som partner.
 • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2) skal dække mindst otte programlande og involvere mindst 12 organisationer; heriblandt mindst fem virksomheder eller arbejdsmarkedsorganisationer og mindst fem uddannelsesinstitutioner. Der skal være mindst én videregående uddannelsesinstitution og én institution for erhvervsrettede uddannelser som partner.

Organisationer fra partnerlande kan også deltage i begge alliancer.

Én af parterne fra et programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen.

Bemærk, at deltagende videregående uddannelsesinstitutioner fra et EU-programland skal være godkendt under Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).  Du kan læse mere om ECHE her:

Aktiviteter

En innovationsalliance kan søge om tilskud til forskellige aktiviteter under Erasmus+:

 • Alliancer for uddannelse og virksomheder (Lot 1): 
  Innovationsprojekter i samarbejde mellem institutioner inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse samt erhvervsvirksomheder kan blandt andet involvere udvikling af lærings- og undervisningsmetoder samt uddannelsesprogrammer og –aktiviteter. Det kan også omfatte identificering af markedsbehov og færdigheder eller styrkelse af beskæftigelse og udvikling af kompetencer inden for iværksætteri.

 • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2):
  Udvikling af sektorsamarbejde om specifikke færdigheder skal indeholde en strategisk tilgang til sektorsamarbejde, herunder udformning af europæiske "centrale" undervisningsplaner og uddannelsesprogrammer samt udvikling af uddannelsesindhold til nye erhvervsprofiler. Den nye industristrategi for Europa definerer 14 industrielle økosystemer, og ansøgningen til 'Lot 2' skal omhandle én af disse 14 sektorer.

Ovenstående aktiviteter er et udpluk af de mange former for aktiviteter, som kan udvikles i en innovationsalliance. Du kan læse mere i programguiden for Erasmus+: 

Projektvarighed og tilskud

 • Alliancer for uddannelse og virksomheder (Lot 1): Et projekt kan forløbe over to eller tre år. For projekter af to års varighed er det maksimale EU-tilskud 1 mio. EUR. For projekter af tre års varighed er det maksimale EU-tilskud 1,5 mio. EUR.
 • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2): Et projekt kan forløbe over fire år. Her er det maksimale EU-tilskud 4 mio. EUR.

Ansøgningsfrist

NB: Der er ingen aktuel ansøgningsfrist.

En organisation fra et EU-programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen hos the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Du finder ansøgningsskemaet på den fælles ansøgningsportal for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps under 'Opportunities'. 

Hent mere information

I forbindelse med ansøgningen anbefaler vi, at du nærlæser afsnittet 'Alliances for Innovation' i den aktuelle programguide for Erasmus+.

I programguiden kan du også læse mere om, hvilke organisationstyper der kan deltage i Innovationsalliancer og finde oplysninger om sektorer, vurderingskriterier, budgetregler og finansieringsmodel.


  Informationsmøder

  EACEA har den 9. marts 2023 afholdt et virtuelt informationsmøde. Find mere information om mødet her:

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har den 15. marts 2023 afholdt webinar om Innovationsalliancer. Du kan se en optagelse af webinaret her:


   Vejledning

   Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles. Kantakt: 

   .

   Aktuelt arrangement

   Er du interesseret i at vide mere om Innovationsalliancer? Så tilmeld dig arrangementet 'Tværsektorielt kontaktseminar med fokus på Alliances for Innovation og Centres of Vocational Excellence indenfor Erasmus+'.

   Handlinger tilknyttet webside

   Afsendere

   Kontakt

   Therese Hyll Bruun
   Chefkonsulent
   Tlf.: +45 72 31 83 17
   Email: thbr@ufm.dk
   Jonas Bæk
   Specialkonsulent
   Tlf.: +45 72 31 84 44
   Email: jona@ufm.dk
   Daniel Wilhelmsen
   Fuldmægtig
   Tlf.: +45 72 31 84 02
   Email: daw@ufm.dk
   Senest opdateret 14. september 2023