Dansk læres bare bedst i Danmark

Reportage fra sommersprogkursus for udenlandske danskstuderende under kulturaftalerne på RUC 2016
Kontakt
Anne Marie Logue
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: amlo@ufm.dk

Hen over sommeren har det danske sprog og dansk kultur været på programmet for 280 udenlandske studerende, som er kommet til Danmark for at deltage i et sommersprogkursus gennem Kulturaftaleprogrammet. Formålet har været at få det danske hverdagssprog ind under huden. Og det er lykkedes, fortæller både to kursister og Susanne Haraszuk, der er koordinator for sommersprogkurset på RUC, én af i alt seks kursusudbydere rundt omkring i Danmark, der i år har budt velkommen til 30 udenlandske danskstuderende fra 13 forskellige lande.

Glem alt om famlende, forkerte vendinger og stavemåder - eller bare en genert stilhed. Klasseværelset på RUC, der huser 30 unge studerende fra 13 forskellige lande fra primært Øst- og Midteuropa, summer af livlig snak og grin. Her hersker en iver efter at sætte ord på oplevelsen af filmen ”Den danske pige”, som de studerende så dagen før.

Niveauet er højt, rigtig højt, og ingen slår over i engelsk. Lysten til at komme ind under huden på det danske sprog og de finurlige ord, udtaler og stavemåder er proportional med niveauet. Ingen tvivl om, at disse kursister læser dansk litteratur på højt niveau og sikkert sluger flere bøger end den gennemsnitlige dansker, men derfor kan det alligevel være en udfordring for dem at tale med damen i supermarkedet. Og det er præcis derfor, de har valgt at bruge tre uger på at deltage i et sommersprogkursus på RUC.

Vi skal ses igen

Neda Dacic, 21 år, fra Montenegro og Sanja Stefanjesko, 22 år, fra Serbien, studerer begge dansk på hhv. andet og tredje år på Beograd Universitet. For begge gælder det, at de valgte dansk, fordi de er vilde med både danske film og danske forfattere. Og så klinger det danske sprog lidt blødere end vores svenske og norske naboers ditto, synes de. At danskstudiet er en meget lille studieretning, ser de også kun som en fordel. Det gør det mere uformelt og lægger op til større sammenhold. Nu har Neda og Sanja været i Danmark i flere uger, og begejstringen er svær at skjule:

”Dansk læres bare bedst i Danmark, og vi har fået så mange sjove, spændende oplevelser og venner her på kurset", siger Neda. Sanja, der tager hjem, når kurset slutter, indrømmer blankt, at det bliver vemodigt at sige farvel. Men et farvel betyder absolut ikke, at forbindelsen til de andre er brudt.  

"Vi vil helt sikkert holde kontakten, og jeg håber også meget, at vi kan komme tilbage på sommersprogkursus næste år på RUC, hvor niveauet er virkelig højt. Det er en fordel, at vi alle har været på stort set samme sprogniveau. Ingen af os har været bange for at fejle, og der har været en god, dynamisk stemning, hvor alle har deltaget aktivt".

Baggården.jpg
God stemning, aktiv deltagelse og høj faglighed var kendetegnende ved dette års sommersprogkursus på RUC.

Jeg har brudt grænser

Både Neda og Sanja vil gerne oversætte bøger efter endt studie, og derfor var de også begge glade for besøget på det lille lokale forlag Batzer, hvor de fik lov til at deltage i et redaktionsmøde og få en fornemmelse af arbejdet på et forlag – og ikke mindst nye kontakter, som måske kan komme dem til gode, når de engang skal ud på arbejdsmarkedet. 

I modsætning til Sanja, er Neda en af de kursister, der bliver i Danmark efter sommersprogkurset. Hun skal læse et semester i København og har også allerede fundet et sted at bo.

"Jeg føler allerede, at jeg er godt klædt på til at klare mig på hverdagsdansk. Og det har været en grænse, der er blevet brudt. For selvom jeg lige har læst flere af bl.a. Kasper Colling Nielsens romaner, har jeg ikke været fortrolig med at bestille en kop kaffe på en cafe. Det kan jeg nu”.

"Det betyder meget, at sommersprogkurset har givet mig den sproglige forståelse. Desuden har jeg kontakt med andre danskere, som jeg har mødt på kurset både i år og sidste år – og det giver en rigtig god start på min tid her i Danmark. Jeg starter ikke fra bunden af, men har fået et forspring i forhold til at få og opleve en hverdag her". 

5 spørgsmål til koordinator på RUC Susanne Haraszuk. 

Susanne er også uddannelsesleder på diplomuddannelsen til turistfører på Institut for Mennesker og Teknologi (IMS).  

Hvad har formålet med kurset været?

At introducere de udenlandske danskstuderende - der er på et avanceret sprogniveau - til det talte sprog og hverdagsdansk. Der er nemlig stor forskel på at læse en akademisk skøn- eller faglitterær danskbog og så at gå ned og handle hos købmanden eller spørge om vej i byen. Så via en alsidig og kreativ oplevelses- og dialogbaseret undervisning med øvelser har vi trænet deres ordforråd og adjektiver.

Hvordan har I planlagt undervisningen?

Jeg og underviserne har trukket på vores erfaring fra turistføreruddannelsen, hvor vi er vante til at formidle byens rum og undervise på kulturinstitutionerne. Vi har planlagt programmet efter, at de har skullet bruge deres sanser: Spejle, kigge og lytte. Vi har været på studieture til de større seværdigheder i Roskilde, været på Rockmuseet, til koncert med Anne Linnet, set Jeppe på Bjerget i Grønnegårdsteatret og været på bytur i København med litterær vandring på Nørrebro og Assistens Kirkegård. Vi var også på Arken, hvor vi så Gerda Wegener-udstillingen og filmen ”Den danske pige”, som vi efterfølgende diskuterede og udarbejdede anmeldelser af, ligesom kursisterne viste sjove billeder, de havde fået lavet af sig selv på museet.

Vi foretog også en ekskursion til det lille forlag Batzer, for en vigtig ting ved kurset er jo at skabe netværk. De fleste af kursisterne vil gerne være oversættere, og enkelte skal eller vil gerne studere videre i Danmark, og så er det en fantastisk kontakt at have. Desuden har de haft tid for sig selv. Nogle er taget på biblioteket, som de har fået eget lånerkort til, andre har snakket med de danskere, der boede på kollegiet sammen med dem på RUC. Og en var såmænd ude og købe Søren Kirkegaards samlede værker i et antikvariat...

Hvad har det givet dig og de fire undervisere at deltage?

Det har været intensivt og meget givende. Kursisterne er så fulde af energi, og det er en sjov opgave for os alle at kreere et program, der involverer den by, vi kender så godt og trækker på det liv, der leves blandt andet i Roskilde.

Og de studerende…?

De har fået nogle nære, sjove og kreative oplevelser, og vi har gjort meget for, at de har skullet føle sig hjemme. Blandt andet har vi haft to studentermedhjælpere tilknyttet, som de har kunnet få gode råd fra. Samtidig har de jo skullet lære at være selvhjulpne og få aktiveret deres danske talesprog, så vi har bl.a. lånt dem vores RUC-cykler, så de selv har kunnet transportere sig rundt i byen.

Hvordan har det været at arbejde med så mange nationaliteter?

Forbløffende nemt. De har jo det danske sprog til fælles, selvom de kommer fra 13 forskellige lande, så det er ikke noget, der har fyldt noget. Vi har desuden gjort meget for, at de lidt mere stille studerende også kom til orde, så alle har været aktive deltagere i diskussioner og oplæg. Der er desuden oprettet en Facebook-gruppe, og her kan kursisterne også kommunikere med både hinanden og os.

 

Om kulturaftalerne

  • Et sommersprogkursus under Kulturaftaleprogrammet varer tre uger og afholdes på udvalgte kursussteder rundt omkring i Danmark
  • Et sommersprogkursus skal indeholde danskundervisning og en kulturdel, der finder sted både i klasseværelset og på ekskursioner.
  • Styrelsen for Videregående Uddannelser giver kursusudbyderne et tilskud på 5.000 DKR pr. kursist pr. uge.
  • Kursisterne skal være indskrevet på en videregående uddannelse i et af 40 deltagerlande på ansøgningstidspunktet. I udvælgelsesprocessen prioriteres studerende som læser dansk eller nordisk på et udenlandsk universitet eller sprogskole, som er indstillet af en lektor, der underviser af dansk i udlandet, eller som er Erasmus+ studerende.
  • Kursussteder kan ansøge om at blive sommersprogkursusudbyder via Styrelsen for Videregående Uddannelse. Ansøgningsfrist er d. 21.oktober 2016.
Senest opdateret 15. august 2019