Gå til indhold

”Jeg er blevet bedre til at finde løsninger”

Søren Palmund, 26, der studerer softwareudvikling på IT-Universitetet i København, har tilbragt et semester på et universitet i Milano. Da han har Aspergers syndrom og ADHD, var det afgørende, at han kunne få sin danske støtteperson med til eksamen i Italien. Med støtte fra Erasmus+ var det muligt.

Søren PalmundNår Søren Palmund i sommeren 2017 kan kalde sig cand.it. fra IT-Universitetet i København, får han papir på en kandidatuddannelse med flere internationale træk. For ikke alene har han gennemført uddannelsen på engelsk. Sit næstsidste semester tilbragte han langt fra den danske hovedstad, nemlig på det norditalienske universitet ’Politecnico di Milano’ 1.400 kilometer mod syd. 

”Det er en stor oplevelse at bo i et andet land og at integrere sig i en anden kultur. Du lærer noget om landet, og du lærer også noget om dig selv. Jeg har Aspergers og ADHD, og det giver mig nogle udfordringer i hverdagen. Mit ophold i Italien har fx betydet, at jeg er blevet bedre til at stå på egne ben og til at finde løsninger, når tingene virker kaotiske og ikke går, som jeg forventer,” siger Søren Palmund, der er 26 år. 

Han er netop nu ved at skrive sit speciale – på engelsk. Al undervisning og opgaveskrivning på kandidatuddannelsen ’Software Development’ foregår nemlig på engelsk, og flere af hans medstuderende på IT-Universitetet er fra udlandet, så Søren Palmund var allerede inden sit udlandsophold vant til et internationalt studiemiljø og til at begå sig på engelsk.

Brug for hjælp til at planlægge

Søren Palmunds diagnoser betyder, at han har svært ved at planlægge, huske aftaler og strukturere sin tid. I dagligdagen kan det fx betyde, at han kan glemme at spise eller gå i seng om aftenen, når han er optaget af noget spændende. Og at det kan knibe for ham at få læst, afleveret opgaver til tiden og blive klar til eksamen. 

Hans kæreste hjælper ham med at få struktur på fritiden, og når det gælder de udfordringer, han har i forbindelse med studiet, får han hjælp fra en fast støtteperson. Hun kommer fra Bruger - Hjælper Formidlingen, en privat organisation, som i samarbejde med kommuner, regioner og staten hjælper børn og voksne, der har behov for kompenserende støtte på grund af sygdom, handicap eller psykiske og sociale vanskeligheder.

Støtteperson var med til eksamen i Italien

Da Søren Palmund fik lyst til at læse i Italien, fortalte IT-Universitetets internationale koordinator ham, at der i Erasmus+-programmet er ekstra støttemuligheder for studerende, der har særlige behov. Det kan fx være udgifter til en tilpasset bolig, rejsebistand, lægetilsyn, tilpasning af kursusmateriale eller – som i Søren Palmunds tilfælde – en ledsager. 

IT-Universitetet sørgede for ansøgningsarbejdet, og resultatet blev, at Søren Palmunds støtteperson kunne rejse til Italien, hver gang han skulle til prøver og eksamener. Det blev til fem gange i alt.  Egentlig var der på forhånd kun planlagt fire besøg, men pludselig viste det sig, at der var en ’midterm’ i december, som det italienske universitet ikke havde oplyst på forhånd. 

”Næsten alting omkring eksamen foregår helt anderledes end i Danmark. I Italien skal man fx selv stå for at tilmelde sig eksamen, og måden, det foregik på, virkede meget forvirrende. Jeg har større behov for struktur og overskuelighed end andre, og derfor var det en uundværlig hjælp, at min støtteperson kom til Milano og hjalp mig med alt det praktiske, så jeg kunne koncentrere mig om det faglige. Havde der ikke været tilskud til, at hun kunne rejse til Milano og hjælpe mig i forbindelse med eksamen, var jeg ikke taget af sted,” siger Søren Palmund.

Gevinst: Mere åben over for forandringer

Prøver og eksamener i Italien blev langt fra varslet i lige så god tid, som han er vant til fra Danmark. Undervisningen på de tre fag, han fulgte, foregik sjældent i de samme lokaler fra gang til gang, og da campus var stort, var det svært at finde rundt. Men det var også en meget positiv og udviklende oplevelse at bo og læse langt fra sine vante omgivelser, fortæller Sørens Palmund. 

”Mit semester i Italien har gjort mig mere åben og tolerant og opmærksom på, at der er andre måder at gøre tingene på, end vi gør herhjemme. De evner kan jeg bruge på min fremtidige arbejdsplads, for det betyder, at jeg kan være mere åben over for forandringer – fordi jeg lettere kan acceptere, at kolleger og samarbejdspartnere har en anden tankegang end mig”, siger Søren Palmund, som læser på retningen ’Advanced Computing’. Når han er færdiguddannet, vil han gerne arbejde med at udvikle IT-programmer og apps i en virksomhed.

Ville opleve en anden kultur

Inden Søren Palmund rejste ud, havde han overvejet at tage til Norge eller Sverige, hvor universiteterne også havde kurser, som var relevante i forhold til hans speciale. Da han i stedet valgte Politecnico di Milano, som IT-Universitetet har en udvekslingsaftale med, var det fordi det gav ham en mulighed for at komme endnu længere væk fra Danmark og opleve kulturen dér. 

Søren Palmunds specialevejleder hjalp ham med at vælge relevante kurser, og i studieadministrationen fik han god hjælp til alt det praktiske i forbindelse med opholdet. I oktober 2016 drog han og kæresten af sted og flyttede ind i en lejlighed, de havde lejet hjemmefra.

Praktiske ting gav forvirring

Politecnico di Milano, som har omkring 40.000 studerende fordelt i Milano og fem andre italienske byer, har et ’Multi-Chance’-kontor, som hjælper studerende, der har særlige behov på grund af handicap eller diagnoser. Her henvendte Søren Palmund sig som aftalt, da han ankom. 

Noget var gået galt, så den ’tax code’, han som udlænding skulle bruge i sin kontakt med de italienske myndigheder og til fx at købe data på nettet, var ikke blevet fremskaffet. Det gav en del bøvl og forvirring, indtil problemet blev løst, fortæller Søren Palmund. Han deltog i den almindelige introduktion på universitetet, som hans italienske medstuderende stod for. Og det gik godt, men set i bakspejlet ville den ideelle velkomst i Italien have set anderledes ud, siger han. 

”På grund af mit behov for ekstra støtte ville det have været godt, hvis en person fra universitetet havde modtaget mig, vist mig rundt og hjulpet mig i gang. Så havde jeg sikkert fået en mere rolig start,” siger Søren Palmund.

Undervisningen foregår helt anderledes

På universitetet skulle Søren Palmund også vænne sig til, at der i Italien er en meget mere formel omgangstone mellem undervisere og studerende, hvor tiltaleformen ’professor’ og efternavn altid er påkrævet, også når man som studerende skriver en e-mail. Også undervisningsformen er helt anderledes: 

”Det faglige niveau var rigtig godt. Vi havde meget undervisning, hvor vi sad 170 mennesker i auditoriet og lyttede til professoren, og der var næsten ingen praktiske øvelser undervejs. Jeg kan selv bedre lide den mere projektorienterede måde, vi arbejder på herhjemme, men det var interessant at prøve noget andet,” siger Søren Palmund.

Rejs ud, hvis du har muligheden!

Selvom det indimellem har været udfordrende at læse i udlandet, vil Søren Palmund anbefale andre studerende, der har særlige behov fx pga. diagnoser eller handicap, at prøve det samme: 

”Hvis du har muligheden, synes jeg, du skal rejse ud. Det er en god idé på forhånd at undersøge, om du kan hente hjælp fra Danmark, mens du væk. Og hvis du støder på forhindringer undervejs, så tænk på, at den officielle vej ikke altid behøver at være den nemmeste vej til en løsning. Jeg oplevede fx, at underviserne i Italien var meget hjælpsomme, når jeg havde praktiske spørgsmål, selvom det egentlig ikke var deres opgave at hjælpe mig,” siger Søren Palmund.

Erasmus+ yder ekstra tilskud til udlandsophold  for studerende og elever med særlige behov

  • Institutioner og organisationer kan søge om ekstra tilskud fra Erasmus+, hvis elever og studerende med særlige behov tager på studie- og praktikophold i Europa.
  • Det særlige ekstra tilskud kaldes ’special needs’ og retter sig mod personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • Personer med funktionsnedsættelse defineres i programguiden for Erasmus+ således: ”a person with special needs: a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the project/mobility action would not be possible without extra financial support”.
  • Der kan bevilges dækning på op til 100 procent af ekstraudgifterne.
  • Søren Palmund er den første studerende på ITU, der har været af sted med ekstra tilskud - også kaldet ’Special Needs’.
  • ITU har sendt 22 studerende ud med Erasmus+ fra efterår 2014 til forår 2017 - og forventer at sende 12 studerende ud til efteråret 2017.
  • ITU har samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden og afholder løbende informationsmøder for de studerende om muligheder for at rejse på praktik- eller udlandsophold i udlandet.
  • Besøg IT Universitetet i København på itu.dk

 

Artiklen er skrevet af journalist Ulla Høst

    Senest opdateret 10. november 2021