Gå til indhold

Erasmus+ Teacher Academies

Med Erasmus+ Teacher Academies kan europæiske institutioner, der tilbyder grund- og videreuddannelse af lærere, gå sammen i partnerskaber med det formål at etablere Erasmus+ Teacher Academies.

Teacher Academies.jpg

Hvad er Erasmus+ Teacher Academies?

Erasmus+ Teacher Academies skal understøtte kompetenceudvikling af lærere og lærerstuderende, levere et europæisk og internationalt perspektiv på læreruddannelserne og gøre mobilitet, og derigennem europæisk udsyn, til en integreret del af lærerprofessionsudviklingen i Europa.

Erasmus+ Teacher Academies skal:

  • Bidrage til forbedring af politikker og praksis for læreruddannelsen i Europa.
  • Forbedre den europæiske dimension og internationalisering af læreruddannelsen.
  • Udvikle og afprøve forskellige modeller for mobilitet under læreruddannelsen. Udvikle et bærerdygtigt samarbejde mellem læreruddannelserne.

Alle aktiviteterne på et Erasmus+ Teacher Academy skal finde sted i programlande. 
Projektet skal have en varighed på 3 år.

Der er ingen aktuel ansøgningsfrist til Erasmus+ Teacher Academies.

Hvilke aktiviteter støttes?

Hvert Erasmus+ Teacher Academy skal gennemføre en række sammenhængende og omfattende aktiviteter som f.eks.:

  • Udvikle fælles undervisningsmoduler, læringstilbud og metoder, der kan gøre lærererhvervet mere attraktivt samt øge mulighederne for mobilitet i løbet af uddannelsen.
  • Afprøve og teste nye undervisningsmetoder i samarbejde med skoler eller lignende uddannelsesinstitutioner.
  • Indsamle viden om effektiv praksis, der kan understøtte og præge den politiske debat vedrørende læreruddannelsen.
  • Fremme brugen af Erasmus+-værktøjer (eTwinning & School Education Gateway)

Hvem kan søge?

Enhver nationalt anerkendt læreruddannelsesinstitution eller anerkendt organisation, der beskæftiger sig med læreruddannelse eller løbende kompetenceudvikling af lærere, kan ansøge.

Den pågældende organisation skal være etableret i et programland og ansøger på vegne af de øvrige partnere, der er involveret i projektet.

Et Erasmus+ Teacher Academies skal:

  • Omfatte mindst tre fuldgyldige partnere fra mindst tre programlande (herunder mindst to EU-medlemsstater)
  • Involvere mindst to nationalt anerkendte læreruddannelsesinstitutioner fra to forskellige programlande og mindst én nationalt anerkendt udbyder af løbende faglig udvikling (efter- og videreuddannelse) for lærere.
  • Omfatte mindst én praktikskole som fuldgyldig eller associeret partner. Fuldgyldige eller associerede partnere kan også omfatte andre organisationer med relevant ekspertise inden for læreruddannelse og/eller organer, der fastlægger standarder, kvalifikationer eller kvalitetssikring for læreruddannelse.

Ansøgningsfrist

Der forventes ikke at komme en ansøgningsfrist i 2023.

Seneste ansøgningsfrist var 7. september 2022.

Aktuelle ansøgningsfrister fremgår af Europa-Kommissionens ansøgningsportal.

Hvor finder jeg mere information?

Læs mere om Erasmus+ Teacher Academies på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles. Kontakt EACEA om Erasmus+ Teacher Academies.

Inspiration til Erasmus+ Teacher Academies

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere

Kontakt

Rune Damgaard Stramer
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 07
Email: rdst@ufm.dk
Senest opdateret 14. september 2023