Database med praktikopslag på nordiske skoler

Skoler der ønsker praktikanter fra andre EU lande kan registrere sig i en nordisk database, der skal hjælpe kontaktskabelsen mellem studerende og skoler.
Kontakt
Sascha Lærkesen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 67
Email: sacl@ufm.dk

Muligheder for praktikophold på skoler i Erasmus+

I Erasmus+ kan studerende på videregående uddannelser udover at komme i praktik i organisationer og virksomheder også komme i praktik på skoler (folkeskoler, gymnasieskoler etc.). Studerende kan tage i praktik både i løbet af deres uddannelse og i året efter endt uddannelse.

For at understøtte kontaktskabelsen mellem skoler og studerende har Styrelsen for Videregående Uddannelser i samarbejde med Island, Sverige, Norge og Finland etableret en online database med det formål at nordiske skoler kan tilkendegive at de ønsker praktikanter og give mulighed for at studerende i både de nordiske lande og resten af Erasmus+ programlandene kan finde frem til mulige praktiksteder i Norden. 

Databasen med praktikopslag:

http://www.erasmus.is/page/TeachingAssistants

Skoler kan registrere sig i databasen via dette link:

http://www.erasmus.is/page/schoolregistration

Databasen bygger på en simpel struktur, hvor skolerne kan indtaste, at de søger en praktikant, hvilke fag der drejer sig om og krav til praktikanten mm.. Hvis en skole ønsker flere forskellige praktikanter, skal der laves flere registreringer. Når et match er fundet, kan skolen skrive til videregaaendeuddannelse@uds.dk og bede om at få sit opslag fjernet fra databasen.

Databasen skal kun fungere som platform for at studerende nemmere kan finde frem til de skoler, der ønsker praktikanter. Selve kontaktskabelsen kan ske gennem den studerende selv eller dennes uddannelsesinstitution. Skolerne er også velkomne til selv at bruge deres netværk til at finde studerende. Indgåelsen af praktikaftale, læringsaftale samt ansøgning om Erasmus-stipendium sker gennem den studerendes uddannelsesinstitutionen.

Senest opdateret 15. august 2019