Gå til indhold

Mobilitet for studerende og ansatte

Her kan du få overblik over muligheder for tilskud til mobilitet for studerende og ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner.
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk
Rune Wulff Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: rwc@ufm.dk
Andreas Wichmann Malmmose
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 38
Email: awm@ufm.dk
Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

Videregående uddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud til at sende og modtage studerende og ansatte på mobilitet gennem Erasmus+. Det overordnede formål er at styrke europæisk samarbejde om uddannelse og give globalt udsyn. 

Der kan ansøges gennem de to mobilitetsprogrammer KA131 og KA171. På denne side er det overordnet skitseret, hvad der adskiller de to programmer og dermed hvilket program, der er relevant for din institution.

Hvad kan der søges om tilskud til?

Begge mobilitetprogrammer muliggør længerevarende studie- og praktikophold (2-12 måneder) for studerende og nyuddannede til og med ph.d.-niveau. Deltagerne kan studere ved en videregående uddannelsesinstitution i et andet land eller tage på et praktikophold hos f.eks. et firma eller en organisation. Det er også muligt at kombinere studie- og praktikophold. Et studie- eller praktikophold i et andet land kan styrke de studerendes personlige udvikling og kompetencer samt give udsyn og perspektiv. 

Videnskabeligt og administrativt ansatte kan sendes på kortere ophold (2-30 dage eller 5-30 dage uden for EU), enten med henblik på at undervise ved en anden institution eller efteruddannelse og/eller erfaringsudveksling. Undervisnings- eller efteruddannelsesophold giver ansatte ved videregående institutioner mulighed for at videndele, samarbejde og indsamle relevant erfaring, der kan styrke undervisningen.

Gennem de to programmer kan institutionen søge om tilskud til opholdsudgifter for deltageren, administrative omkostninger for de involverede institutioner, støtte til deltagere med særlige behov og i nogle tilfælde tilskud til rejseudgifter. 

Hvilket program er relevant?

Fokus i programmet KA131 ligger på den danske institution, som kan bruge programmet til at styrke kompetencer hos egne studerende og ansatte. 

I KA131 får man først og fremmest midler til udgående mobilitet fra Danmark til EU-lande. 20 procent af de tildelte midler kan dog også bruges til at sende studerende og ansatte til andre lande i hele verden. 

Programmet er finansieret af EU's indenrigspolitiske fonde.

Fokus i KA171 er at styrke kompetencer og udsyn hos både videregående uddannelsesinstitutioner i EU og videregående uddannelsesinstitutioner i hele verden. Derfor giver programmet tilskud til såvel indgående som udgående mobilitet mellem EU-lande og tredjelande i det meste af verden (dog ikke Færøerne, Schweiz og Storbritannien samt enkelte andre lande).

Bemærk, at det ikke er muligt at sende danske studerende ud til en stor del af landene, og midlerne er derfor især tiltænkt studiemobilitet til Danmark samt ud- og indgående mobilitet for ansatte.

KA171 er finansieret af EU's udenrigspolitiske fonde og hviler derfor på en række udenrigspolitiske prioriteringer. Det betyder blandt andet, at der er særskilte budgetter til hver region, som varierer meget i størrelse, og at der kan være særlige prioriteter, som skal tilgodeses ved fordelingen af midler (f.eks. at en andel af midlerne skal gå til de mindst udviklede lande i regionen).  

Hvordan ansøger jeg?

Du kan søge om tilskud via siderne her:

Senest opdateret 30. november 2022