Tilskud til undervisning i dansk

Udenlandske universiteter, som ikke har en sendelektor, kan søge om tilskud til undervisning i dansk (fagmoduler, sommerkurser mm.) i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen kan bede Lektoratsudvalget foretage en faglig vurdering af en given ansøgning.

Undervisning i dansk

Udenlandske universiteter, som ikke har en sendelektor, kan søge om tilskud til undervisning i dansk (fagmoduler, sommerkurser mm.)

Ansøgningsfrister

Der er løbende ansøgningsfrist.

Ansøgningskriterier

  • Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at der foreligger en vis medfinansiering fra ansøgerinstitutionen

Ansøgningsprocedurer

Indsend en begrundet ansøgning og budget via ansøgningskemaet forneden.

Ansøgningsskema 

1) Oplysninger om ansøger
2) Oplysninger om tilskuddet
3) Obligatoriske bilag (Maks. filstørrelse på vedhæftninger er 10 MB)