Nordplus Junior - Netværk og projekter

Instititutioner kan søge tilskud via Nordplus Junior Netværk og Projekter til tværorganisatorisk samarbejde om fx uddannelse og livslang læring.

Hvad

Under Nordplus Junior Netværk og Projekter går institutioner på førskole-, grundskole- og gymnasieniveau sammen for gensidigt at udvikle sig pædagogisk og didaktisk, eller for at samarbejde om et bestemt tema inden for uddannelse og livslang læring.

Hvem

Rettet mod undervisere, vejledere og andre professionelle, der arbejder i organisationer med ekspertise og interesse inden for førskole, grundskole og ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Hvordan

En institution søger på vegne af hele projektet, som mindst skal omfatte tre institutioner fra tre forskellige Nordplus-lande [link til liste]. Enkeltpersoner kan ikke søge.


Læs mere og søg

Læs mere om Nordplus Junior i Nordplus Håndbogen, som indeholder konkret information om retningslinjerne for tilskud og ansøgningsproceduren. Håndbogen finder du på Nordplus Programmernes hjemmeside.

Fra hjemmesiden får du også adgang til den elektroniske ansøgningsformular, som skal benyttes, når man vil søge.

 

Senest opdateret 15. august 2019