Gå til indhold

Studerende med akademiske ambitioner oplever høj tilfredshed med udvekslingsophold via Erasmus+

Der er sammenhæng mellem studerendes motivation for at rejse ud og deres tilfredshed med studie- og praktikophold, viser en stor undersøgelse af nordiske Erasmus+-studerende. Og motivationen har også betydning for, hvor godt de studerende integrerer sig under udlandsophold.

Studerende

Når studerende tager på et udlandsophold med Erasmus+, er det ikke ligegyldigt, hvad der motiverer dem. Rapporten ”The Space of Nordic Erasmus+ Students” sammenligner nordiske studerende, der har været på udlandsophold med Erasmus+, og konkluderer, at studerende med en akademisk motivation for at tage på udlandsophold er mest tilfredse med deres udvekslings- og praktikophold, hvis man sammenligner med studerende, der er motiveret af andre faktorer. De mindst tilfredse er studerende, der alene er kulturelt motiverede, hvor udvekslingsmotivationen mest ligner ønske om et turistophold.

Et fagligt, akademisk fokus giver – viser undersøgelsen - det bedste udgangspunkt for en god udvekslingsoplevelse, hvor den studerende også føler sig mere integreret på den udenlandske institution.

For de danske videregående uddannelsesinstitutioner er det interessant, at de fleste nordiske Erasmus+-studerende, som læser i Danmark (Århus og København) er akademisk motiverede. De har derfor gode forudsætninger for at få et udbytterigt udvekslingsophold.

Fakta om "The Space of Nordic Erasmus+ Students"

Rapporten er baseret på over 25.000 nordiske studerendes slutevalueringer af udlandsophold med Erasmus+ fra årene 2016 og 2017. Den er udarbejdet af de tre forskere Ashley Haru, André Bryntesson & Mikael Börjesson fra The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education ved University of Uppsala på baggrund af en statistisk analyse af de studerendes svar.

Rapporten er bestilt af de nationale Erasmus+-agenturer i de nordiske lande i fællesskab.

Tydelige nordiske fællestræk

Rapporten ”The Space of Nordic Erasmus+ Students” omhandler Erasmus+-studerende fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland og undersøger ligheder og forskelle mellem studerende fra de nordiske lande, der deltager i Erasmus+.

En af hovedkonklusionerne er, at de nordiske studerende i deres motivationer minder om hinanden og har langt flere fællestræk end forskelle. Særligt minder de danske studerende om de norske og svenske, når det gælder deres motivation for at rejse ud og i de institutioner og lande, de vælger ophold i.

Ny viden om Erasmus+-studerendes motivation

Rapporten giver stor viden om udvekslingsstuderendes motivation, studievalg, destination samt tilfreds med opholdet via Erasmus+.

Rapporten kortlægger nordiske Erasmus+-studerendes motivationsmæssige mønstre, og forskerne har kunnet kategorisere en skelnen mellem akademisk-, kulturel- og arbejdsmarkedsmotivation hos de studerende.

Gennemgående for alle de deltagende lande viser rapporten, at der er en sammenhæng mellem et akademisk fokus og henholdsvis integration på den udenlandske institution samt tilfredshed med Erasmus+-opholdet.

Undersøgelsen viser samtidig, at studerende på kunstneriske uddannelser, internationale studerende og studerende over 30 år har en tydeligere akademisk motivation end andre, når de vælger udvekslingsophold med Erasmus+.

Læs og se mere

Afsendere

Kontakt

Rune Wulff Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: rwc@ufm.dk
Line Clemmensen Stage
Webredaktør
Tlf.: +45 72 31 89 42
Email: lcs@ufm.dk