Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, april 2016

April måned byder på en lang række arrangementer om europæisk og nordisk uddannelsessamarbejde. Vi giver dig her et udpluk. Besøg os på ufm.dk/uddannelsesprogrammer og se alle arrangementer. God fornøjelse med Udsyn!

 Institutioner vil samarbejde på tværs af lande med Erasmus+

Institutioner vil samarbejde på tværs af lande med Erasmus+

80 danske uddannelsesinstitutioner og organisationer har i år søgt om tilskud for i alt 17,1 millioner euro til strategiske samarbejdsprojekter gennem Erasmus+.

Universitet i Frankrig søger underviser i dansk

Universitetet i Caen i Frankrig har en ledig stilling som underviser i dansk med start september 2016. Ansøgningsfristen er fredag den 29. april 2016.

Deltag i arrangementer med Erasmus+

Vejledere skal støtte unge med færre ressourcer i at komme udenlands

Sådan siger ph.d. Søren Kristensen i interviewet ”Læringsmobilitet bliver let et privilegium forbeholdt dem, som allerede er privilegerede”. I interviewet giver Søren Kristensen sit bud på vejlederens rolle i det europæiske uddannelsesarbejde.

Video: En strategisk tilgang til internationalisering virker

Studieskolen i København arbejder målrettet og strategisk med det europæiske uddannelsessamarbejde. Det styrker læringsmiløjet - til gavn for både undervisere og kursister.  

Udsyn april.jpg

Seminar for vejledere om udlandsophold for unge i erhvervsuddannelse eller i frivilligt arbejde

Arrangementet afholdes i København den 24. maj og i Aarhus den 26. maj 2016 og henvender sig til vejledere i UU-centre, vejledere på erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler og i 9.-10. klasserne. Tilmeldingsfrist den 17. maj 2016.

Udvikl din idé til et strategisk partnerskab med sprog som tema

Seminar for skoler, der gerne vil udvikle strategiske partnerskaber med sprog og sproglæring som tema. Arrangementet finder sted den 1.-3. juni 2016 i Slovenien. Ansøgningsfristen er den 5. maj 2016.

Find samarbejdspartnere til projekter om digitale kompetencer

Kontaktseminaret om digitale kompetencer henvender sig til deltagere, som arbejder med børnehave, grundskole, ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelse samt folkeoplysning. Arrangementet afholdes i Estland den 11.-14. september 2016. Ansøgningsfristen er den 29. april 2016.

Del erfaringer og få ny viden om mobilitetsvejledning i de nordiske og baltiske lande

Seminar om vejledning, der fremmer unges mobilitet i Europa. Seminaret henvender sig til vejledere fra UU Centre, erhvervsskoler, gymnasier og produktionsskoler og finder sted den 28.-29. september 2016 i Litauen. Ansøgningsfristen er den 3. juni 2016.

Billeder oktober

Udsyn udsendes næste gang i maj 2016

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Cindy Maria Vinløv på cmv@uds.dk.

Fotos: Fotolia

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. april 2016