Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, august 2016

Sensommeren byder på en lang række kontaktseminarer om europæisk uddannelsessamarbejde. Deltag i konference om udlandsophold for undervisere og medarbejdere med Erasmus+. Og så kan institutioner og organisationer søge om tilskud til projekter inden for ungdomsområdet. God fornøjelse med Udsyn.

Nordplus nyhed


Ny ansøgningsrunde om tilskud til mobilitetsaktiviteter med lande uden for Europa

Videregående uddannelsesinstitutioner får nu en ekstra mulighed for at søge om tilskud til uddannelsessamarbejde med institutioner i lande uden for Europa. Samarbejdet omfatter både ind- og udgående mobilitet for studerende og undervisere. Fristen er den 15. september 2016 klokken 12.00.

Deltag i ungdomsprojekter med Erasmus+

Erasmus+ annoncerer årets sidste ansøgningsrunde om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for ungdomsområdet. Vær opmærksom på, at tilskudspuljen til politikudvikling (KA3) er opbrugt for 2016. Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2016 klokken 12.00.

Få succes med international mobilitet+.jpg


Ekspert: Få succes med international mobilitet

Hvordan får vi flere unge på studie- og praktikophold i udlandet? Og hvad er nøglen til at få succes med det internationale arbejde på uddannelsesinstitutionerne? International leder hos UC SYD og ph.d. Mette Ernlund giver svar.

Konference om udlandsophold for undervisere og medarbejdere

Styrelsen for Videregående Uddannelser slår den 10. november 2016 dørene op til konferencen ’Uddannelse med internationalt perspektiv - udlandsophold for undervisere og medarbejdere’. Programmet byder blandt andet på cases om arbejdet med staff mobility i de danske uddannelsesinstitutioner og oplæg om internationalisering. Konferencen afholdes i DGI-Byen i København. Der åbnes for tilmelding i september.

Uddannelses- og kompetencebeskrivelser for vejledere nu på dansk

Euroguidance har i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College udarbejdet en dansk oversættelse af en række vejledningsdokumenter udgivet af det europæiske vejledningsnetværk NICE.

Vind-den-europæiske-sprogpris.jpg

Vind Den Europæiske Sprogpris 2016

Kender du til et projekt eller en person, som arbejder innovativt og engageret med læring af fremmedsprog? Du har nu mulighed for at indstille gode projekter eller ildsjæle til Den Europæiske Sprogpris 2016.

Fortæl historien om dit praktikophold i udlandet og vind præmier

Hvert år tager mellem 1000 og 1500 elever i erhvervsuddannelserne på et praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen for at dygtiggøre sig. Styrelsen for Videregående Uddannelser udskriver en konkurrence om at producere en film eller skrive en historie om at være på praktikophold i udlandet. 

 Billede_arrangementer

Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne

For at styrke udveksling af viden, erfaringer og praksis mellem internationale koordinatorer, PIU-koordinatorer og andre, der arbejder med elev- og lærermobilitet og internationale projekter, arrangerer Styrelsen for Videregående Uddannelser et internationaliseringsseminar. Seminaret afholdes i Fredericia den 11.-12. oktober 2016.

Mød nye samarbejdspartnere til Nordplus kontaktseminar

Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus inviterer uddannelsesinstitutioner- og organisationer til kontaktseminar i København den 20.-22. november 2016.

Arrangementer om internationalt uddannelsessamarbejde

Efteråret byder på en lang række kontaktseminarer, konferencer og informationsmøder i ind- og udland om det internationale uddannelsessamarbejde. På vores arrangementsliste kan du holde dig opdateret. Du finder alle arrangementer på ufm.dk/uddannelsesprogrammer.

O5U2586.jpg


Udsyn udsendes næste gang i september 2016

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Cindy Maria Vinløv på cmv@uds.dk

Fotos: 1+2: Tuala Hjarnøe, 3: Fotolia, 4: Stefan Frank thor Straten, 5: Tuala Hjarnøe.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juli 2020