Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer, april 2021

Hent viden om de nye programperioder for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps via faktaark og nyheder om tilskudsmuligheder. Vi leverer også inspiration og forskning om Erasmus+-indsatser i denne forårsudgave af Udsyn. God læselyst.

Faktaark om Erasmus og ESC

Faktaark om Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Vil du have et hurtigt overblik over, hvad Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps dækker over, og hvilke muligheder programmerne åbner for i perioden 2021-2027? Så kan du hente nye faktaark fra Europa-Kommissionen:

Det Europæiske 2021-2027

Ny tilskudsmulighed til frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter

Det nye program for Det Europæiske Solidaritetskorps er lanceret. Med programmet følger i 2021 cirka 10 millioner danske kroner, som danske unge og organisationer kan ansøge om til at lave nonprofit-projekter, som løser samfundsmæssige udfordringer og styrker europæisk solidaritet og samhørighed.

Miljø og klima

National prioritet for ’Cooperation Partnerships’ i 2021

I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter digitalisering, den grønne dagsorden og/eller inklusion. Vi gør opmærksom på, at Europa-Kommissionens tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer vil have forrang i forbindelse med udvælgelse af ansøgninger om tilskud til Cooperation Partnerships, som indsendes i Danmark i 2021. 

Permakultur

”Vi skal lære af naturen” – en inspirationsartikel om Erasmus+

Med støtte fra Erasmus+ bliver tankerne bag permakultur delt på tværs af landegrænser, og udveksling af undervisere er et af de helt centrale værktøjer. ”Det er faktisk svært at forestille sig vores organisation uden Erasmus+. Vi giver ikke løn fra vores side, når folk er ude, så folk skal tage fri for at kunne rejse, og uden støtte til mobiliteterne ville det have været meget svært,” fortæller Cathrine Dolleris, International koordinator i Permakultur Danmark.

Centres of Vocational Excellence

Information om Centres of Vocational Excellence

Europa-Kommissionen inviterer til en online-informationssession om 'Centres of Vocational Excellence' den 30. april 2021 fra kl. 09.30-12.30. Her kan du få information om, hvordan du forbereder og indsender projektforslag, hvordan projektevalueringsprocessen foregår og finansieringsaspekterne.

Jean Monnet-programmet

Nye tilskudsmuligheder via Jean Monnet-programmet

Jean Monnet-programmet, der er en del af Erasmus+, giver tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner, professorer og forskere fra hele verden, der specialiserer sig i feltet europæisk integration. Ansøgning om tilskud skal sendes til The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) senest 2. juni 2021 kl. 17.00.

Erasmus Mundus

Støtte til kandidatuddannelser via Erasmus Mundus

Videregående uddannelsesinstitutioner kan gå sammen i et konsortium med henblik på at udvikle og udbyde fælles kandidatuddannelser med tilskud fra Erasmus+. Ansøgning om tilskud skal sendes til The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) senest 26. maj 2021 kl. 17.00.

Søg tilskud til ’Innovationsalliancer’

Med 'Innovationsalliancer' i Erasmus+ kan danske videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde på tværs af landegrænser med institutioner for videregående uddannelse og med erhvervslivet om at skabe innovation, udveksle viden og udvikle kompetencer inden for iværksætteri.  Ansøgning om tilskud skal sendes til The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) senest 7. september 2021 kl. 17.00.

Nyt website for EPALE er i luften

Den elektroniske platform for voksenlæring – EPALE – er blevet lanceret i et nyt design og med helt nye funktionaliteter. Alt sammen er det sket med en mission om at gøre den nye platform hurtigere, mere problemfri, lettere at navigere i samt mere indholdsrig og brugervenlig. Tag på opdagelse i det nye EPALE-univers!

Den europæiske ungdomsuge

Den europæiske ungdomsuge 2021

Vores fremtid i vores hænder. Det er temaet for den europæiske ungdomsuge, som foregår på tværs af Europa den 24.-30. maj 2021. Ungdomsugen sætter gennem arrangementer og kampagner fokus på, hvordan unge kan bidrage til at forme vores fremtid. I Danmark sætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen spot på de mange tilskudsmuligheder, der findes for unge i de to EU-programmer, Det Europæiske Solidaritetskorps og Erasmus+.

RAY rapport

Ny forskningsrapport om effekter af Erasmus+ på ungdomsområdet

Det giver masser af nye kompetencer og færdigheder for projektdeltagere og projektledere at være involveret i Erasmus+-projekter på ungdomsområdet. Eksempelvis rapporterer 97% af deltagerne, at deres deltagelse i projektet har bidraget til deres personlige udvikling, herunder forbedret deres evne til at komme godt ud af det med andre med en anden kulturel baggrund. Det viser en ny rapport fra forskningsnetværket RAY, der har undersøgt effekter af Erasmus+ på ungdomsområdet ud fra data indsamlet i 2019 og 2020.

Lektoratsordningen

Ledige stillinger: Bliv sendelektor i dansk sprog og kultur

På over 60 universiteter verden over foregår der undervisning og forskning i dansk sprog, litteratur og danske samfundsforhold. 26 universiteter har via Lektoratsordningen ansat sendelektorer, der underviser i dansk. Tre af universiteter i hhv. Prag, Paris og Budapest har nu ledige tidsbegrænsede stillinger til besættelse fra 1. september 2021


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af maj 2021
Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk. 

Fotos: 1: UFS, 2+5+6: Europa-Kommissionen, 3+7: Pexels, 4: Permakultur Danmark, 8: EPALE, 9: European Youth Portal, 10: Researchyouth.net, 11: Study in Denmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. april 2024