Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - April 2022

Uanset om du arbejder i uddannelsessektoren eller på ungdomsområdet, så er der ny viden og inspiration at hente til arbejdet med læring og uddannelse i et internationalt perspektiv i denne forårsudgave af Udsyn. God læselyst!

Forsidebilleder

Nye pjecer om oplæring i udlandet (OPU) for lærlinge og elever

Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan gennemføre hele eller dele af deres oplæring i udlandet med tilskud fra OPU-ordningen (oplæring i udlandet). To nye pjecer leverer enkel og praktisk information til henholdsvis arbejdsgivere og elever/lærlinge om planlægning og gennemførelse af oplæringsophold i udlandet.

Den elektroniske platform EPALE

Webinar: Værktøjer og muligheder på den elektroniske platform EPALE

Arbejder du med voksenlæring? Så sæt kryds i kalenderen den 11. maj 2022 kl. 14.00-15.00, hvor du kan deltage i et webinar om alle de muligheder, som den gratis elektroniske platform for voksenlæring, EPALE, giver alle, der arbejder professionelt med voksenlæring i Danmark og Europa. EPALE er f.eks. et velegnet sted til at hente projektinspiration, til partnersøgning og til spredning af projektresultater.

Billede med unge med kommunikationshandicap

Erasmus+: Inklusion af unge med kommunikationshandicaps

Synshandicappede, hørehæmmede, ordblinde eller unge, der på grund af nedsatte mentale færdigheder har svært ved at betjene sig af digital kommunikation, oplever ofte, at de må søge hjælp hos andre til at finde oplysninger, der kan have stor betydning for deres livssituation. Disse grupper har Mediehuset i København arbejdet for at hjælpe via det Erasmus+-støttede projekt Digital Accessibility for You (DA4YOU).

Studiebesøg i Dolomitterne

Erasmus+: Bæredygtighed og internationalisering på Københavns Universitet

Fem europæiske universiteter gik for fjorten år siden sammen om en Erasmus Mundus-ansøgning til en international uddannelse i bæredygtig skov- og naturforvaltning. Og den har vist sig at være levedygtig. "Den mangfoldighed vi oplever, og det udsyn vi får, kommer den danske uddannelsessektor til gavn," lyder det fra Niels Strange, professor ved Københavns Universitet.

European Innovative Teaching Award

Hent inspiration til innovative projekter på skole- og erhvervsuddannelsesområdet

En masse innovation finder sted i skoler i hele Europa drevet af lærere og skolesamfund. Via en række Erasmus+-projekter har lærere f.eks. udviklet nye måder at integrere teknologier i undervisning og læring. Al den innovation er European Innovative Teaching Award (EITA) med til at synliggøre, fejre og dele, så flere kan lære af den. Du kan derfor lade dig inspirere af vindereksempler fra 2021 i en ny publikation, mens vi i efteråret løfter sløret for, hvilke danske institutioner, der vinder EITA-prisen 2022.

Handicappet elev og lærer

Onlinekursus: Samarbejdsprojekter for specialundervisningsinstitutioner

Arbejder du på en specialundervisningsskole eller en institution, der arbejder med handicappede børn og unge? Det polske Erasmus+-kontor inviterer til et onlinekursus om planlægning af samarbejdsprojekter med fokus på inklusion. Kurset sigter mod at deltagere får øget viden om og kompetencer til projektplanlægning, mulighed for at finde projektpartnere og skitsere fremtidige projekter.

Underviser i dansk 

Jobopslag: Underviser i dansk på fransk universitet

Den skandinaviske afdeling på Fakultetet for ’Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales’ på ’Université de Lille’ søger en underviser i dansk. Ud over sprogundervisning vil der være undervisning i skandinavisk og dansk litteratur. Deadline for ansøgning er 22. maj 2022.


Fotos: 1+6: UFS, 2: EPALE, 3: EITA, 4: Istock, 5: DA4YOU

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af maj 2022. Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Senest opdateret 27. april 2022