Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - Juni 2022

Sæt kryds i kalenderen til årets konferencer og hold dig opdateret om nye spændende tilskudsmuligheder, ansøgningsfrister og arrangementer med fokus på internationalisering, læring og uddannelse. Rigtig god sommer!


Konference om Erasmus+

Save the date: Konference om Erasmus+
23. november 2022

Hent inspiration til arbejdet med internationalisering, læring og uddannelse, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen slår dørene op til konferencen ’Et større og mere mangfoldigt Erasmus+’ den 23. november 2022 i DGI Byen i København. Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen åbner konferencen, der byder på oplæg om konkrete indsatser, der spiller sammen med den nye inklusionsstrategi i Erasmus+. Konferencen henvender sig til den samlede uddannelsessektor samt organisationer på ungdomsområdet og andre med interesse for internationalt uddannelsesarbejde. Mere information og tilmeldingsmulighed følger her i nyhedsbrevet og på UFM.dk.

EPALE-konference
Save the date: EPALE-konference
3. november 2022

Vanen tro afholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, med afsæt i EPALE Danmark, en konference i efteråret henvendt til voksenlæringssektoren. I år er temaet voksnes kompetencer, og dagen vil byde på diskussioner og oplæg om kompetencebegrebet, formelle og uformelle kompetencer samt tilegnelse og anerkendelse af kompetencer. Konferencen foregår den 3. november i DGI Byen i København, er gratis og henvender sig til alle med interesse i voksenlæring og voksnes kompetencer. Mere information og tilmeldingsmulighed følger her i nyhedsbrevet og på EPALEs hjemmeside. 

Det europæiske år for unge

Save the date: Minikonference om aktivisme og ungefællesskaber 21. sept. 2022

Arbejder du inden for ungdomsområdet, og er du optaget af aktivisme, ungeinddragelse og inklusion i dit arbejde med unge? Så sæt kryds i kalenderen den 21. september 2022, hvor Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration inviterer til minikonference i Odense. Konferencen bliver afviklet som et led i Det europæiske år for unge. Program vil snarest blive offentliggjort på informationssiden om Det europæiske år for unge, hvor du kan tilmelde dig.

Samarbejdsprojekter i Erasmus+ 

Informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ 

Overvejer din organisation at søge en Erasmus-akkreditering for at styrke international udveksling og samarbejde? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren til informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ forud for Europa-Kommissionens næste frist for akkrediteringsansøgninger den 19. oktober 2022. Mødet henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået akkreditering. Du kan vælge at deltage i et fysisk møde i Odense den 8. september 2022 kl. 11.00-14.30 eller et online-møde den 13. september 2022 kl. 12.30-15.30.

Tømrer med motorsav

Erasmus-akkreditering giver jyske tømrerelever færdigheder og oplevelser i Estland

”Jeg har aldrig før haft en motorsav i hænderne. Jeg er heller ikke vildt god til engelsk, men jeg lærer alligevel nemt og forstår udmærket, hvad Taivo viser mig”, fortæller 20-årige Christian Rahbek i en arbejdspause. Sammen med en gruppe andre hovedforløbselever fra Mercantec i Viborg, er han taget på et 14-dages ophold på en etisk erhvervsskole i byen Rakvere. Som Erasmus-akkrediteret erhvervsskole er Mercantec sikret årlige bevillinger til mobilitetsophold af kortere og længere varighed i udlandet for både elever og medarbejdere.   

ErasmusDays 2022
Vær med til at fejre #ErasmusDays

Verden over vil hundredevis af arrangementer danne ramme om fejringen af Erasmus+. Det sker i dagene den 13., 14. og 15. oktober 2022. Din organisation kan også deltage. Måske vil I fortælle om, hvorfor I arbejder med international mobilitet eller synliggøre resultater af et Erasmus+-projekt? Se hvordan I nemt og enkelt kan deltage på den officielle hjemmeside for #ErasmusDays 2022.

Kursus
Kursus: First step first - introduktion til Erasmus+

Arbejder du med inkluderende aktiviteter eller udsatte målgrupper, og har du hørt om Erasmus+ og om internationale læringserfaringer, men aldrig haft modet til at komme i gang? Det rumænske kontor for Erasmus+ inviterer til kursus for nye deltagere i Erasmus+. Det foregår den 5.-9. september 2022 i Bukarest.

Nordplus 2022 
Nordplus støtter 305 nye uddannelsesprojekter

74 millioner kroner skal nu styrke uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum. Uddannelsesinstitutioner og organisationer, der deltager i Nordplus, får tilskud til at styrke netværksdannelse, projektsamarbejde samt mobilitet for elever, studerende, kursister og undervisere i de nordiske og baltiske lande. Næste ansøgningsfrist til Nordplus-programmerne er den 1. februar 2023. Man kan dog søge Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordiske Sprog om tilskud til forberedende besøg den 1. oktober 2022.

Kompetencehuset
Et ”guldæg”: Kompetencehuset har knækket koden til solidaritetsprojekter

Kender du nogen mellem 18 og 30 år, der gerne vil skabe sit eget projekt sammen med andre unge og være med til at gøre en forskel? Så er der mulighed for at hente tilskud til et solidaritetsprojekt via Det Europæiske Solidaritetskorps. Faktisk er ansøgningsprocessen ikke så besværlig. Kompetencehuset er en af de organisationer, der flere gange modtaget støtte til at sætte projekter i søen, og du kan læse mere om, hvordan man kan gribe opgaven an:

DiscoverEU
Informationsmøde: DiscoverEU Inclusion – interrail for 18-årige med ’færre muligheder’

Arbejder du med 18-årige? Kom og hør om, hvordan din organisation via DiscoverEU kan sende 18-årige med ’færre muligheder’ på interrail helt gratis – eventuelt inklusiv voksne ledsagere. Du enten deltage i et fysisk møde, der bliver afholdt den 17. august 2022 kl. 10.30-13.00 i København, eller et onlinemøde den 18. august 2022 kl. 14.00-15:00.

 Globus
Ny pulje støtter globalt engagement, uddannelse og samarbejde

Udenrigsministeriet har annonceret en ny pulje, GLOBUS, som har til formål at engagere danskere under uddannelse i verdensmålene og bæredygtig udvikling. Der kan søges midler til uddannelsesudveksling i partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og andre typer aktører i Danmark og partnere i udviklingslande, der arbejder for bæredygtig udvikling gennem uddannelse. Desuden støttes såkaldt cirkulære projekter, som f.eks. kan omfatte indsamling, renovering og forsendelse af brugt kvalitetsudstyr. Puljen forventes lanceret inden sommerferien med deadline på første ansøgningsrunde i efteråret 2022.

Innovationsalliancer
Søg tilskud til ’Innovationsalliancer’

Er din organisation interesseret i at danne en alliance for at booste innovation, nye færdigheder og en iværksættertankegang inden for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse? Med 'Innovationsalliancer' i Erasmus+ kan både erhvervsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde med f.eks. virksomheder om innovation og videndeling. Ansøgningsfristen er 15. september 2022 kl. 17.00.

Virtual exchanges
Søg tilskud til Erasmus+ Virtual Exchanges 

Videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og ungdomsorganisationer kan via Erasmus+ søge om tilskud til samarbejde med institutioner fra lande uden for Erasmus+-programmet om virtuelle udvekslingsprojekter. Erasmus+ Virtual Exchanges omfatter online-aktiviteter, der bringer mennesker sammen og understøtter interkulturel dialog og udvikling af såkaldte 'soft skills'. De virtuelle udvekslingsprojekter giver unge adgang til både formel og uformel international uddannelse og læring. Ansøgningsfristen er 20. september 2022 kl. 17:00.

Warszawa

Seminar: Muligheder for at støtte voksne flygtninge gennem Erasmus+

Arbejder du med voksenuddannelsesområdet, herunder voksne flygtninge? Det polske kontor for Erasmus+ inviterer til seminar fra den 13.- 16. september 2022 i Warszawa for personale fra organisationer og institutioner, der støtter voksne flygtninge gennem ikke-erhvervsrettede uddannelsesaktiviteter. Du vil få mulighed for at søge projektpartnere, skabe netværk, udveksle erfaringer og ideer til nye Erasmus+-projekter.


  Fotos: 1+2+10: UFS, 3+4+6+13: Europa-Kommissionen, 5: Lise Frank, 11+12+14: Pixabay, 9: Kompetencehuset, 8: Nordplus.

  Udsyn udsendes næste gang i slutningen af august 2022

  Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024