Gå til indhold

Nyt om internationale uddannelsesprogrammer - Juni 2023

Hold dig opdateret om kommende informationsmøder og muligheder via både Erasmus+, Nordplus og DK-USA-programmet og hent inspiration til internationalisering på uddannelsesområdet i denne udgave af Udsyn. Rigtig god sommer!


Kvinde ved bærbar
Webinar om akkreditering til Erasmus+

Overvejer din organisation at søge en Erasmus-akkreditering for at styrke international udveksling og samarbejde? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren til webinarer om akkreditering til Erasmus+. Det sker forud for Europa-Kommissionens næste frist for akkrediteringsansøgninger den 19. oktober 2023. Mødet henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået akkreditering. Webinar for skolesektoren afholdes den 30. august 2023 kl. 10.00-13.30, og webinar for voksen- og erhvervsuddannelsessektoren afholdes den 13. september 2023 kl. 10.00-13.30.

Webinar om Erasmus+ og Small-scale Partnerships
Webinar om Small-scale Partnerships i Erasmus+

Få viden om, hvordan institutioner og organisationer kan søge tilskud fra Erasmus+ til internationale samarbejdsprojekter inden for skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren. Fokus vil være rettet mod de såkaldte 'Small-scale Partnerships', der f.eks. kan fremme videndeling, kapacitetsopbygge og bidrage til udvikling af metoder på tværs af landegrænser.

Globus og logoer fra Erasmus+ og Nordplus
Informationsmøder om Erasmus+ og Nordplus for VUC’er og sprogcentre

Arbejder du på voksenuddannelsesområdet? Kom og hør om tilskudsmuligheder i Erasmus+ og Nordplus forud for ansøgningsfrister i oktober 2023, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder informationsmøder for VUC’er og sprogcentre. Møderne foregår hhv. den 30. august hos Studieskolen i København for alle interesserede sprogcentre og den 31. august hos VUC Fyn i Odense for alle interesserede VUC’er.

Illustration om mental health
International konference: ‘Mental Health – Minds in Motion’

Det irske national agentur for Erasmus+ afholder en international konference med mentalt helbred som fokusområde. Konferencen samler organisationer og projektledere, der er beskæftiget med Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Det foregår i perioden 13.-17.  november 2023 i Irland, og nærmere stedsangivelse følger.

Leder af landbrugsskolen
Landbrugselever uden grænser

Med støtte fra Erasmus+ og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) tager op mod 80 procent af landbrugseleverne på Kalø Økologisk Landbrugsskole en del af deres praktiske oplæring i udlandet. Verden har brug for globale og klimabevidste landmænd, lyder filosofien.

Professor Romeo
"Building capacity is never a one-way street"

Hvad kan danske videregående uddannelsesinstitutioner få ud af kapacitetsopbygningsprojekter inden for Erasmus+? Nogle vil måske mene, at man kun opbygger kapacitet andre steder – men Dr. Romeo V. Turcan fra Aalborg Universitet har et helt andet perspektiv.

Foto med mælkebøtteblomst og Nordplus-logo
Webinar om ’forberedende besøg’ og ’studiebesøg’ via Nordplus

Er du nysgerrig på mulighederne for at etablere nye samarbejdsrelationer til kollegaer i andre nordiske eller baltiske lande? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til webinar om de såkaldt ’forberedende besøg’ og en hel ny aktivitet inden for Nordplus-programmet, nemlig ’studiebesøg’. Webinar med samme indhold afholdes henholdsvis fredag den 1.september 2023 kl. 14.00-15.00 og torsdag den 7. september 2023 kl. 14.00-15.00.

Community College i USA
Søg tilskud til ophold i USA via DK-USA-programmet

Vidste du, at du kan søge tilskud til studie- og praktikophold i USA for elever og ansatte på erhvervsskoler? Via DK-USA-programmet er det muligt at opnå tilskud til studieophold på 'Community Colleges' og oplæringsophold i virksomheder for elever i erhvervsuddannelse eller tilskud til forskellige typer af ophold for lærere, ledere samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilknyttet erhvervsskolerne. Du finder de nye retningslinjer og tilhørende ansøgningsskema for 2023 på UFM.dk. 


Fotos: 1+3+4: Istock, 2: Pexels, 5: Kalø Økologisk Landbrugsskole, 6: Aalborg Universitet, 7: Nordplus, 8: KoldCollege

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af august 2023

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. marts 2024