Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer, maj 2021

Erasmus+ åbner for nye partnerskabsmuligheder, og årets PIU-konkurrence for erhvervsskoleelever er skudt i gang. Det og meget andet bringer vi nyt om i denne udgave af Udsyn.

Teacher Academy

Søg tilskud til Erasmus+-lærerakademier

Europa-Kommissionen har med det nye program for Erasmus+ åbnet mulighed for at etablere europæiske partnerskaber mellem læreruddannelsesinstitutioner med det formål at oprette såkaldte Erasmus+-lærerakademier (Erasmus+ Teacher Academies). Akademierne skal understøtte kompetenceudvikling af lærere og lærerstuderende, levere et europæisk og internationalt perspektiv på læreruddannelserne og gøre mobilitet og derigennem europæisk udsyn til en integreret del af professionsudviklingen i Europa. Ansøgninger kan indsendes til the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) og senest den 7. sept. 2021 kl. 17.00.

Info-session om ’Innovationsalliancer’ 

Vil du vide mere om ’Innovationsalliancer’? Hvilke tilskudsmuligheder der er, og hvordan ansøgningsprocessen fungerer? Europa-Kommissionen inviterer til en info-session tirsdag den 8. juni kl. 14.00-17.00 med fokus på Innovationsalliancer, der giver institutioner inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om innovation.

Kursus for ungdomsarbejdere
Kursus for ungdomsarbejdere om inklusion og mangfoldighed

Er du ungdomsarbejder, og arbejder du med øget inklusion af børn og unge fra socialt udsatte områder eller børn og unge med særlige behov? Så har du i perioden 28. juni-2. juli 2021 mulighed for at deltage i et kursus med fokus på at dele god praksis og inspiration til nye projekter og metoder til inklusion af nye målgrupper og internationalt samarbejde.

Video fra PIU
Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit praktikophold i udlandet

Skal dine erhvervsskoleelever vinde årets PIU-konkurrence? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udskrevet en konkurrence for elever, der har været eller er i praktik i udlandet (PIU). Opgaven lyder: Optag og klip en 3-minutters film eller skriv en historie om dit praktikophold i udlandet. Så er du med i konkurrencen, hvor der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film.

EPALE fællesskabshistorier
Bidrag med historier om voksenuddannelsesaktiviteter

Arbejder du i voksenuddannelsessektoren? Så har du mulighed for at bidrage til ’Community Stories 2021’ via onlineplatformen for voksenlæring EPALE. Med initiativet giver EPALE mulighed for at dele historier, perspektiver og oplevelser, der afspejler voksenunderviseres kreativitet og ekspertise til nytte for kolleger og hele uddannelsesområdet.


International handel med sikkerhedsnet – en inspirationsartikel om Erasmus+

International Business College i Kolding har med støtte fra Erasmus+ udviklet en virtuel og virkelighedsnær platform, der hjælper unge handelselever til at blive bedre til at handle over landegrænser. Helt uden risiko. ”Vi er meget fokuserede på, at de studerende tilegner sig de kompetencer, der skal til for at begå sig internationalt,” lyder det fra Paw Hoff Jørgensen, leder af SIMU Learning under International Business College i Kolding.

Nordplus
Nordplus støtter 256 nye uddannelsesprojekter

Nordplus tilbyder økonomisk støtte til uddannelsessamarbejde mellem partnere i Norden og de baltiske lande. I dette års ansøgningsrunde er 331 ansøgninger modtaget, og 256 af dem har nu fået tilskud. Det betyder, at 1.906 nordiske og baltiske uddannelsesinstitutioner og organisationer får støtte til netværksdannelse, projektsamarbejde samt mobilitetsophold for elever, studerende, kursister og undervisere i de 11 Nordplus programlande.

Den europæiske ungdomsuge

Den europæiske ungdomsuge er i fuld gang

Mere end 700 aktiviteter på tværs af Europa sætter fokus på unges muligheder for at bidrage til en bedre fremtid. Solidaritetsprojekter er et godt eksempel på, hvordan unge med støtte fra EU kan være med til at gøre en forskel. Via Det Europæiske Solidaritetskorps kan grupper af unge skabe deres eget solidaritetsprojekt til gavn for deres lokalsamfund og med fokus på lige netop den målgruppe eller det emne, som de brænder for. 


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af juni 2021

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Fotos: 1: Europa-Kommissionen, 2+3: Pixabay, 4: PIU-video, 5: EPALE, 6: Adobe Stock, 7: Anastasia Petrova, 8: European Youth Portal.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024