Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - Maj 2022

Ansøgningsskema til Erasmus-akkreditering er åbnet, og så er der nyt om Det europæiske år for unge, en ny konkurrence for erhvervsskoleelever med fokus på oplæring i udlandet (OPU) og spændende arrangementer i ind- og udland.


Esbjerg Kommune 
Succes med Erasmus-akkreditering i Esbjerg Kommune: Skal jeres kommune også være med?

Esbjerg Kommune har fået en Erasmus-akkreditering. Det betyder, at alle dagtilbud og skoler i kommunen frem til 2027 kan få tilskud til at sende pædagoger, lærere, ledere og elever på læringsophold i et andet EU-land. Dermed skriver Esbjerg sig ind i rækken af kommuner, der allerede har fået tilsagn om en akkreditering. For nye kommuner og andre offentlige eller private organisationer er der netop åbnet for et nyt online-ansøgningsskema med ansøgningsfrist den 19. oktober 2022 kl. 12.00.

Omtale i nyhedsbrev
Muligheder for støtte til Ukraine via Erasmus+

Europa-Kommissionen har udsendt retningslinjer for, hvordan tilskudsmodtagere i Erasmus+ kan tilpasse igangværende projekter og mobilitetsaktiviteter med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine. Du kan holde dig opdateret om muligheder for danske tilskudsmodtagere via UFM.dk

 Det europæiske år for unge
2022 er det europæiske år for unge

Kender du unge, der gerne vil have mulighed for at lære, dele deres visioner med andre, møde folk og involvere sig i aktiviteter i hele Europa? Så fortæl dem om Det europæiske år for unge! EU har besluttet at dedikere 2022 til den unge generation, dens visioner og de spørgsmål, der optager den mest. Dyk ned i muligheder for deltagelse på den særlige hjemmeside, der er dedikeret til Det europæiske år for unge.

 OPU-konkurrence
OPU-konkurrence for erhvervsskoleelever

For at synliggøre, hvad elever og lærlinge får ud af et oplæringshold i udlandet (OPU) og motivere flere unge til at bruge OPU-ordningen undervejs i deres uddannelse, udskriver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen igen i år en konkurrence. Unge, der er eller har været i udlandet med OPU-ordningen, kan deltage ved at klippe en kort film eller skrive en historie om deres faglige og personlige oplevelser i udlandet. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film.

 NLP Aalborg
Erasmus+: Digital løsning skal bidrage til at stoppe frafald på erhvervsskoler

Mistrivsel blandt de unge er udpeget til at være den vigtigste årsag til frafaldet på erhvervsskolerne. Et nyt Erasmus+-projekt har udviklet metoder til at styrke elevernes selvtillid og tilhørsforhold. ”Vi forsøger at komme med en digital toolbox, i form af en hjemmeside med værktøjer, der sætter ind over for alle de her udfordringer præventivt,” siger Carsten Steen Nielsen, der er koordintor på Erasmus+-projektet Solution by Inclusion.

Beregning af lump sums 
Seminar i Cypern: Sådan bruges 'lump sum'-modellen i samarbejdsprojekter

Vil du søge tilskud til samarbejdsprojekter via Erasmus+? Det cypriotiske Erasmus+-kontor inviterer til et tværsektorielt seminar målrettet ansøgere, der vil søge tilskud til samarbejdsprojekter (Key Action 2), enten som et Cooperation Partnership eller et Small-scale Partnership. Formålet er at tilbyde vejledning i, hvordan 'lump sum'-modellen bruges. Seminaret bliver afviklet den 2.-4. november 2022.

 Diverse medier 
Seminar i Prag: Mediekendskab som nøglefærdighed i det moderne liv

Arbejder du på skoleområdet, og har du en interesse i emner som mediekendskab og misinformation? Det tjekkiske Erasmus+-kontor inviterer til seminar og diskussionsworkshops for projektkoordinatorer fra skoleområdet. Her kan du få nye værktøjer til undervisning af unge elever inden for kritisk tænkning og mediekendskab, inspiration og motivation til nye projekter i Erasmus+ og kontakt til mulige projektpartnere. Seminaret bliver afviklet den 3.-5. oktober 2022.

DiscoverEU

Informationsmøde om gratis interrail for 18-årige med ’færre muligheder’

Kom og hør om, hvordan din organisation via DiscoverEU Inclusion kan sende 18-årige med ’færre muligheder’ på interrail helt gratis og eventuelt inklusiv voksne ledsagere. Tilbuddet gælder alle unge, der af den ene eller anden grund har sværere ved at deltage i DiscoverEU. Det kan f.eks. skyldes økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller helbredsmæssige årsager, herunder handicaps. Du kan enten deltage i Odense den 7. juni kl. 09.30-13.00 eller på et onlinemøde den 17. juni kl. 10.00-11.30.


Fotos: 1: PxHere, 2+6: Istock , 3+8: Europa-Kommissionen, 4: OPU, 5: NLP Aalborg, 7: Pexels

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af juni 2022. 

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller, redaktør på nyhedsbrevet Udsyn, på hemo@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. maj 2022