Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, august 2019

Din institution kan nu søge tilskud til forberedende besøg gennem Nordplus. Osaka Universitet i Japan har en ledig stilling som danskunderviser, og så inviterer vi til konference om livslang læring. God fornøjelse med Udsyn for august måned.

Nordplus: Søg tilskud til forberedende besøg 2019

Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk eller baltisk uddannelsesprojekt i 2020, kan nu søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Sprog. Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes og udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til Nordplus ansøgningsrunden, der åbner den 1. februar 2020.

Den Europæiske Ungdomsuge

Midler til Erasmus+ Ungdom og Solidaritetskorpset ved ansøgningsfristen den 1. oktober 2019

Hvis du vil søge om tilskudsmidler til Erasmus+ Ungdom og Solidaritetskorpsets tredje og sidste runde for i år, skal du være opmærksom på, at der kun er penge tilbage til nogle af aktionerne. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019 kl. 12.00. Link til ansøgningsskemaer er netop lagt på vores hjemmeside.

Mand med iPad

To nye medlemmer af Lektoratsudvalget

Fra Vancouver i vest til Shanghai i øst. Danske lektorer er i årtier blevet sendt ud i verden for at undervise udenlandske studerende i det danske sprog samt vores kultur- og samfundsforhold. Underviserne indstilles af Lektoratsudvalget, som netop har fået to nye medlemmer med ekspertise inden for det romanske område og det øst- og centraleuropæiske område og Asien. 

Kulturaftalerne.jpg

Ledig stilling som underviser i dansk i udlandet

På flere end 65 universiteter verden over bliver der undervist og forsket i det danske sprog, dansk litteratur og danske samfundsforhold. 27 af universiteterne har ansat danskundervisere gennem den danske lektoratsordning. Osaka Universitet i Japan har nu en ledig stilling som lokalansat danskunderviser med tiltrædelse i april 2020.

Grib verden billede

Konkurrence for elever i erhvervsuddannelserne

For at synliggøre hvad elever får ud af et praktikophold i udlandet og motivere flere unge til at bruge PIU-ordningen undervejs i deres uddannelse, udskriver vi en konkurrence. Unge, der er eller har været i praktik i udlandet med PIU-ordningen, kan deltage ved at lave en film eller skrive en historie om deres oplevelser og erfaringer fra opholdet. 

EVSW_SkillsWeek_550x400_2.gif

Vær med til at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne

Industritekniker, guldsmed eller handelsassistent? Mulighederne inden for erhvervsuddannelserne er mange. For at udbrede kendskabet til uddannelserne lancerer EU-Kommissionen igen i år Vocational Skills Week. Danske institutioner kan bidrage ved at registrere deres event på EU-Kommissionens hjemmeside - og derigennem være med til at synliggøre de danske indsatser, der i 2019 arbejder for at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne.

Towards Collaborative Practice 2018

Seminar: Videndeling om mobilitet i partnerlande for videregående uddannelsesinstitutioner

Kom til tematisk seminar om god praksis i Erasmus+ KA107-projekter (international mobilitet) og drag nytte af andre institutioners erfaringer med de typiske udfordringer. Seminaret finder sted i Lanarca på Cypern fra den 6. til 8. november 2019. Søg om deltagelse senest den 6. september 2019.

Træningskursus i Holland.jpg

Seminar for konsortiumansøgere med fokus på jobshadowing 

Er du repræsentant for et konsortium? Og vil du gerne klædes på til ansøgningsprocessen til efteruddannelsesprojekter? Det norske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om europæiske projektmuligheder. Seminaret afholdes den 2. til 5. december 2019. Søg senest den 1. september 2019.

Epale konference 2019

EPALE-konference 2019: Livslang læring

Få inspiration til arbejdet med livslang læring i et arbejdsmarkedsperspektiv, når vi i samarbejde med EU-kommissionen og den Elektroniske Platform for Voksenlæring i Europa EPALE inviterer til konference den 8. oktober 2019.

To arrangementer for Erasmus+ Ungdom

Arrangementer i efteråret 2019

Efteråret byder på en lang række spændende seminarer, arrangementer og konferencer om europæisk uddannelsessamarbejde. Følg med og tilmeld dig på vores arrangementsliste. Vi lægger løbende nye arrangementer på, så husk at holde dig opdateret.

linkedIn.jpg

Følg med på LinkedIn

På vores LinkedIn-side kan du følge med i nyt om ansøgningsfrister, arrangementer i ind- og udland, rapporter og cases. Siden hedder Internationale Uddannelsesprogrammer.


Udsyn

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af september 2019.

Fotos: 1: Nordplus, 2 + 3: Fotolia, 4: Dall, 5: Gribverden.dk, 6: EU-Kommissionen, 7: Rawpixel.com 8. Dall, 9: Fotolia, 10: Fotolia,

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. juli 2020