Gå til indhold

Nordplus: Søg tilskud til forberedende besøg 2020

Med tilskud til et forberedende besøg kan institutioner og organisationer mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at planlægge et kommende projektsamarbejde og udarbejde en fælles ansøgning. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020.

Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk eller baltisk uddannelsesprojekt i 2020 og 2021, kan nu søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Sprog. Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes for at udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til en kommende ansøgningsrunde. 

Ansøgningsfristen for tilskud til   forberedende besøg er den 1. oktober 2020. Nordplus Junior

Institutioner og organisationer, der arbejder med uddannelse og læring i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøder med kommende samarbejdspartnere. Formålet med projekter inden for Nordplus Junior er blandt andet at bringe nye idéer og perspektiver ind i undervisningen i grundskoler og ungdomsuddannelser samt at styrke den pædagogiske udvikling i børnehaver.

Nordplus Voksen

Alle typer af institutioner og organisationer, som arbejder med læring for voksne, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøder med kommende samarbejdspartnere. Projekter i Nordplus Voksen kan eksempelvis have som mål at styrke voksenlæring gennem udlandsophold i et andet nordisk og/eller baltisk land. Institutioner og organisationer kan også søge om tilskud til projektsamarbejde på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et fælles tema.

Nordplus Nordens Sprog

Nordplus Nordens sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet. Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Det med småt

En forudsætning for at få tilskud til forberedende besøg er, at minimum to skoler/institutioner fra minimum to forskellige nordiske og/eller baltiske lande deltager i ansøgningen om det forberedende besøg. Det forberedende møde skal finde sted mellem tidspunktet for tildeling af tilskuddet og slutningen af 2021. Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusiv rejse. Tilskuddet udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget.

Indsend ansøgningen elektronisk

Ansøgninger skal indsendes elektronisk via Nordplus' online ansøgningssystem Espresso. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på Nordplusonline.org.

Kontakt

Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. august 2021