Skoleudsendelse – hvis eleven ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark

Her kan du læse mere om elevernes muligheder for at tage på praktik i udlandet uden at have en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Hvad er skoleudsendelse?

Informationspjece

Formålet med pjecen er at give et indblik i grundlæggende forhold omkring PIU-ordningen, der kan være til gavn for eleverne,  kommunikationen og samarbejdet med udenlandske arbejdsgivere. Yderligere oplysninger og bestilling af pjecer hos Lars Møller Bentsen, 72 31 89 26, lmb@ufm.dk

PIU-ordningen giver elever, der ikke har en praktikaftale med en dansk virksomhed, mulighed for at tage dele af eller hele sin praktik i udlandet. Med skoleudsendt praktik kan eleven få godkendt og opnå tilskud til praktikopholdet.

Hvordan opnås økonomisk støtte til skoleudsendelse?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer tilskud til PIU-ordningen og hjælper (helt eller delvist) med at dække de udgifter eleven har til praktikopholdet i udlandet.

Der gælder en række betingelser for at få tilskud fra AUB uden en praktikplads i Danmark:

  • Eleven/lærlingen skal have afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse, inden han/hun tager af sted. Eleven kan dog få tilskud til et jobinterview i udlandet, allerede på grundforløbet.
  • Eleven skal have en forhåndsgodkendelse fra sin skole, der viser, at praktikopholdet kan udgøre en del af den danske erhvervsuddannelse.
  • Den udenlandske arbejdsgiver skal give løn efter de vilkår, som gælder for landets egne elever.
  • Transporttiden mellem den danske bopæl og praktikpladsen i udlandet skal være mindst 2½ time med offentlig transport (inkl. ventetid).
  • PIU-opholdet må ikke foregå i et land som Udenrigsministeriet fraråder indrejse i.
  • AUB skal modtage ansøgningen senest 4 måneder efter, at udgiften er afholdt. Der kræves dokumentation for alle de udgifter der søges om tilskud til

 

Senest opdateret 29. januar 2020