Uddannelsesspecifik dimensionering

Der er fastsat uddannelsesspecifik dimensionering for uddannelser med specifikke aftagermarkeder mv.
Kontakt
Anne Skov
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 99
Email: ans@ufm.dk
Jonathan Oxholm Kusier
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 76
Email: jox@ufm.dk
Cathrine Stenberg
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 77
Email: cats@ufm.dk

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

For en række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser sker dimensioneringen på enkeltuddannelsesniveau ud fra hensyn til bl.a. praktikpladser og aftagerbehov. Dimensioneringen af disse uddannelser gælder for studieår.


Universitetsuddannelser

For universitetsuddannelserne er den uddannelsesspecifikke dimensionering fastsat i finanslovens anmærkninger. De omfattede uddannelser er autorisationsuddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge og kiropraktor samt journalistuddannelsen på SDU og RUC.  Dimensioneringen af læge- og tandlægeuddannelsen er fastsat efter indstilling fra Prognose- og dimensioneringsudvalget i regi af Sundhedsstyrelsen.


Maritime uddannelser

Optaget på maskinmesteruddannelsen og navigatøruddannelserne (kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad samt skibsfører) er et såkaldt reguleret optag. Rektorkollegiet for de maritime uddannelser indmelder årligt en regional fordeling af optaget på maskinmester- og navigatøruddannelserne. På den baggrund fastsætter Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fordelingen af pladser. Institutionerne skal sørge for, at evt. overskydende ansøgere ved en institution videresendes til andre institutioner med ledige pladser. 

 

Senest opdateret 06. august 2019