Gå til indhold

1 milliard kr. til voksen- og efteruddannelse

I 2013 fremlagde den daværende regering "Vækstplan DK", der skulle sikre vækst og jobs i fremtidens Danmark. Et af fokuspunkterne var at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Der blev derfor afsat en pulje på 1 milliard kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse frem mod 2020.
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

VEU-milliarden skal understøtte, at Danmark har de kompetencer, der skal til, for at være et avanceret produktionsland. 357 mio. kr. er afsat til at sikre at faglærte kan få videregående efteruddannelse på akademiniveau inden for primært de tekniske og produktionsrettede områder.

Der er iværksat et udviklingsprogram, som led i udmøntningen af VEU-puljen. Udviklingsprogrammes rulles ud i fem indsatsområder:

  1. Udvikling og tilpasning af udbud, herunder introducerende kurser
  2. Udvikling af nye afholdelsesformer
  3. Udvikling af fælles informations- og tilmeldingsportal 
  4. Analyse af behovet for fælles lærerkvalificering tilmeldingsportal 
  5. Informationskampagnen i VEU-udmøntningen

Læs mere om formålet og indsatsområderne i aftaletekst mellem den daværende regering, Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening:

Målet og forventningen er, at VEU-milliarden kan løfte uddannelsesaktiviteten med ca. 5.500 årselever og over 180.000 kursister i perioden. Indsatsen indbefatter både ufaglærte og faglærtes voksen- og efteruddannelse.

Milliarden fordeles sådan, at to tredjedele går til erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse (AMU), mens en tredjedel går til de erhvervsrettede videregående uddannelser (uddannelser på akademiniveau).

Voksen- og efteruddannelsessystemet i Danmark betragtes som en fælles uddannelsesindsats. Det er både et anliggende for arbejdsgivere, lønmodtagere og staten. Derfor er det også blevet besluttet, at VEU-puljen skal udmøntes på baggrund af anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter.

Referencegruppe

Der er nedsat en midlertidig referencegruppe bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter, som skal yde rådgivning i forbindelse med udmøntningen af ovenstående initiativer. Referencegruppens arbejde afsluttes i 2020.

Referencegruppen bad i efteråret 2014 Teknologisk Institut om at foretage en kortlægning af kompetencebehov og barrierer for videregående VEU for faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område:

VEU-informationskampagne: lokale projekter

Der var i perioden 2015-2017 afsat en pulje til lokale informationsprojekter i forbindelse med udmøntning af den politiske aftale om mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse målrettet faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område. Projekterne er nu afsluttede, og hvis du vil læse mere om projekternes resultater, kan du klikke her.

Evaluering af VEU-milliarden

I 2020 lavede Rambøll en evaluering af VEU-milliarden på ordrag fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse i samarbejde med VEU-referencegruppen.

Senest opdateret 02. december 2020