Censorkorps for de kunstneriske uddannelser

Her finder du information om censorformandskabet for de kunstneriske uddannelser

Henvendelser om censorområdet til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne. Styrelsen for Forskning og Uddannelse beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden.

Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Læs mere om de gældende regler i eksamensbekendtgørelsen:


Navne og e-mailadresser på censorformandskabet ved de kunstneriske uddannelser:

Censorformand for de kunstneriske uddannelser

Lars Juel Thiis

ljt@cubo.dk

Næstformand - Arkitektur

Jacob Brøndsted

jb@arkitektforeningen.dk

Næstformand - Design

Anne Louise Bang

alb@dskd.dk

Næstformand - Konservering

Ion Meyer

ion@sund.ku.dk

Senest opdateret 20. februar 2019