Styring og ansvar

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner ledes af bestyrelser eller af en rektor.
Kontakt
Gunvor Faber-Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 46
Email: gfm@ufm.dk
Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er ansvarlig for at føre tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af uddannelses - og forskningsministeren. Styrelsen løfter sin tilsynsforpligtelse gennem styringsdialog med institutionerne. 

Der er to statsinstitutioner og en selvejende institution. To statsinstitutioner (Arkitektskolen Aarhus og Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) ledes af en bestyrelse, som er overordnet ansvarlig over for ministeriet. Bestyrelsen ansætter en rektor til at varetage den daglige ledelse af institutionen. En selvejende institution (Designskolen Kolding) ledes af en bestyrelse, som er overordnet ansvarlig over for ministeriet. Bestyrelsen ansætter en rektor til at varetage den daglige ledelse af institutionen.

Styringsdialog

De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne udvikler sig og lever op til formålsbeskrivelser og samfundsmæssige forventninger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har som tilsynsmyndighed og sparringspartner hovedansvaret for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder ansvaret for styringsdialogen med institutionerne.

Styringsdialog omfatter den mundtlige og skriftlige kommunikation, som styrelsen har med institutionerne bl.a. med udgangspunkt i de anvendte styringsredskaber som f.eks. de strategiske rammekontrakter.

Formålet med styringsdialogen er at understøtte strategisk udvikling og effektiv institutionsdrift gennem en relevant og institutionsspecifik dialog mellem uddannelsesinstitutionen og styrelsen. Samtidig er styringsdialogen også et vigtigt element i at styrke relationen mellem den enkelte uddannelsesinstitution.

Strategiske rammekontrakter

Der indgås strategiske rammekontrakter mellem ministeren og bestyrelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet med de strategiske rammekontrakter er at fremme institutionernes strategiske udvikling og understøtte deres arbejde hermed.

Kvalitetssikring og akkreditering af uddannelserne

For at sikre kvaliteten i uddannelserne skal de videregående uddannelsesinstitutioner gennemgå en institutionsakkreditering. Uddannelses- og Forskningsministeriet fører derudover et generelt tilsyn med uddannelser og institutioner.

Senest opdateret 09. juli 2018